Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nedbrud i telefonsystemet – Afdelingen for Anæstesi og Intensiv, Regionshospital Nordjylland

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Oversigt over primær telefon og back-up1

Generelt1

Anæstesiafsnittet i Hjørring1

Intensiv- og Opvågningsafsnittet i Hjørring2

Satellitopvågning i Artroklinikken3

Anæstesi- og Opvågningsafsnittet i Frederikshavn3

Formål

At fastlægge retningslinjer, der giver høj patientsikkerhed under nedbrud af telefonsystemet. Dette gøres ved etablering af back up system, der muliggør kommunikation og tilkald i forbindelse med akutte aktiviteter og afvikling af øvrige procedurer, der omfatter vitale funktioner.

Definition af begreber

Primær telefon: Den telefon som under almindelig drift er den primære til kommunikation og tilkald af assistance. Der kan enten være tale om en dect-telefon eller en fastnetforbindelse. De to systemer er teknisk uafhængige og nedbrud i det ene system påvirker ikke driften af det andet.

Back up: Back up systemet benyttes ved nedbrud i det primære telefonsystem og afhængigt af den primære telefon kan enten dect- eller fastnettelefon fungere som back up. Desuden kan mobiltelefon eller personsøger fungere som back up. Det konkrete back-up er defineret under hensyn til de lokale forudsætninger i nedenstående skema.

Beskrivelse

Oversigt over primær telefon og back-up

Generelt

Der kan fortsættes med normal drift under nedbrud i back-up-systemet, hvis det er muligt i forhold til samarbejdende enheder.

Det er de personer, der på tidspunktet for nedbruddet varetager de i skemaet nævnte funktioner, der er ansvarlige for at overgå til back-up-systemet og informere herom til de relevante indenfor funktionsområdet.

Anæstesiafsnittet i Frederikshavn er ansvarlig for at orientere omstillingen i Frederikshavn om, at man kun kan kontaktes via back up systemet.

Anæstesiafsnittet i Hjørring er ansvarlig for at orientere omstillingen i Hjørring om, at man kun kan kontaktes via back up systemet.

Anæstesiafsnittet i Hjørring

Alle de back up telefoner, der nævnes i tabellen nedenfor befinder sig på afdelingssygeplejerskens kontor i Anæstesiafsnittet.

Funktion

Primær telefon
dect

Backup mobil telefon

Primær telefon

Vagthavende/traume
Anæstesilæge

41 113

41785779

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 41785779. Telefonen er mærket 41 113-41785779

Læge i Intensivafsnittet
kl. 8-15 hverdage

Varierende

41785780

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 41785780. Telefonen er mærket Intensivlæge - 41785780

Vagthavende speciallæge 15-8 hverdage samt weekends og helligdage

Varierende

Anæstesilæge
AK og OK operation
8-15 hverdage

41079

41785781

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 41785781
Telefonen er mærket 41079-41785781

Anæstesilæge
Gyn og Artro operation
8-15 hverdage

41080

30174262

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 30174262. Telefonen er mærket 41080-30174262.

Afdelingssygeplejerske /koordinerende sygeplejerske
hverdage 8-15

41077

41785783

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 41785783. Telefonen er mærket 41 077/41 083-41785783

Vagthavende
anæstesisygeplejerske
15-8 hverdage samt weekends og helligdage

41083

Assistance/koordinering

AK kirurgisk operation

hverdage 8-15

41100

41785784

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 41785784. Telefonen er mærket 41100/41084-41785784

Vagthavende
anæstesisygeplejerske

15-8 hverdage samt weekends og helligdage

41084

Anæstesisygeplejerske tilkaldevagt

41086

41785785

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 41785785. Telefonen er mærket 41086-41785785

Kontaktnummer for samarbejdspartnere til anæstesisygeplejerske

 

41114

30174262

Hvis du som samarbejdspartner har brug for at kontakte 41114 skal du i stedet kontakte 30174262 under nedbrud

 

I øvrigt gælder under nedbrud af primær telefonsystemet:

  • • Al ikke akut aktivitet afvikles snarest muligt og der igangsættes kun ny aktivitet som er uopsættelig

  • • Der foretages kun assistancer i huset, som er uopsættelige

  • • Alle personer opholder sig i størst muligt omfang på de stuer, de er tilknyttede eller står stand by i personalestuen

  • • Personer med de i skemaet ovenfor nævnte funktioner opholder sig i størst muligt omfang synligt i tilknytning til de områder, hvorfra de skal kunne tilkaldes

  • • Overholdelse af restriktioner i forhold til brug af mobiltelefoni i nærhed af medicinsk apparatur tilstræbes så vidt muligt, men tilgængelighed i forhold til de akutte funktioner har højeste prioritet

Intensiv- og Opvågningsafsnittet i Hjørring

 

Funktion

Primær telefon
fastnet

Back-up telefon
dect

Bemærkninger

 

Intensivsygeplejerske

41 106

41 087
41 111

Ved nedbrud af primær telefon hentes decttelefonerne som befinder på afdelingssygeplejerskens og stedfortræderens kontor, når de ikke er i brug

Intensivsygeplejerske

41 107

Intensivsygeplejerske

41 109

Opvågningssygeplejerske

41 124

41 122

Gælder i åbningstiden for Opvågningen
Efter ca. 21.30 på hverdage samt weekends og helligdage varetages opvågningsfunktionen i Intensivafsnittet – Se ovenfor

Satellitopvågning i Artroklinikken

 

Funktion

Primær telefon
dect

Back-up telefon
fastnet

Bemærkninger

 

Opvågningssygeplejerske

40 624

41615879

Back-up telefonen er en mobiltelefon, er hos souschefen i OK ambulatorium.

 

 

Anæstesi- og Opvågningsafsnittet i Frederikshavn

Alle de back up telefoner, der nævnes i tabellen nedenfor befinder i Anæstesien rum 1

 

 

Funktion

Primær telefon
dect

Back-up mobil telefon

Bemærkninger

Vagthavende Anæstesilæge

42325

23710206

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 23710206
Telefonen er mærket 42325-23710206

Afdelingssygeplejerske

42074

23710207

Ved nedbrud af primær telefon hentes. mobiltelefon med nr. 23710207
Telefonen er mærket 42074/42326-23710207

Koordinerede sygeplejerske op. gang

42326

Vagthavende Anæstesisygeplejerske

42078

23710287

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 23710287
Telefonen er mærket 42326-23710287

Koordinerede sygeplejerske dagkir.

42327

23710288

Ved nedbrud af primær telefon hentes mobiltelefon med nr. 23710288
Telefonen er mærket 42327-23710288

 

I øvrigt gælder under nedbrud af primær telefonsystemet (dect):

  • • Der opstartes ikke ny elektiv aktivitet under nedbruddet

  • • Der foretages kun assistancer i huset, som er uopsættelige

  • • Alle personer opholder sig i størst muligt omfang på de stuer, de er tilknyttede eller står stand by i personalestuen

  • • Personer med de i skemaet ovenfor nævnte funktioner opholder sig i størst muligt omfang synligt i tilknytning til de områder, hvorfra de skal kunne tilkaldes

 

Telefonerne nævnt i tabellen nedenfor befinder sig i skrankeområdet i opvågningen

 

Funktion

Primær telefon
dect

Back up
fastnet

Bemærkninger

 

Opvågningssygeplejerske

42091

42086

42087