Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypomagnesiæmi

 

 

Indledning

Hos hæmatologiske og onkologiske patienter ses hypomagnesiæmi ofte, specielt i forbindelse med behandling med platinholdig kemoterapi, fx ICE-kure og DHAP-kure, samt ved HDT-forløb og ved anvendelse af det monoklonale antistof cetuximab.

Normalområdet for P-magnesium ligger mellem 0-1mmol/l.

Hypocalciæmi og hypokaliæmi ses ofte samtidigt med hypomagnesiæmi, og en bestående hypokaliæmi er ofte behandlingsrefraktær, såfremt en samtidig hypomagnesiæmi ikke først korrigeres.

Enhver patient med betydende symptomgivende hypomagnesiæmi skal indlægges akut til magnesiuminfusion i henhold til nedenstående retningslinier uanset P-magnesium.

Patienter med asymptomatisk hypomagnesiæmi kan møde i dagafsnit til infusion (fremmøde senest kl. 09.00) den følgende hverdag.

Dette kræver dog P-magnesium >0,4.

 

Symptomer

 • • Anoreksi

 • • Kvalme

 • • Opkastninger

 • • Træthed

 • • Muskelsvaghed

 • • Personlighedsforstyrrelser

 • • Kramper

 • • Tremor

 • • Muskelfascikulationer

 • • EKG-forandringer som ved hypocalciæmi eller hypokaliæmi

 • • Coma

 

Laboratorieundersøgelser

 • • P-magnesium

 • • P-Calcium (albuminkorrigeret)

 • • P-Kalium

 

Behandling

Behandlingen afhænger af plasmakoncentrationen af magnesium, dog under hensyntagen til P-calcium.

 

 • • ≥ 0,55 mmol/l og normalt P-calcium: Mablet 1 tabl. x 3 dagl.

 • • ≥ 0,55 mmol/l og subnormalt P-calcium: 25 mmol magnesium i 500 ml isotonisk NaCl eller isotonisk Glukose i.v. til indløb over 6 timer. Herefter tabl. Mablet 1 x 3 dagl.

 • • 0,4-0,54 mmol/l med normalt eller subnormalt P-calcium: 25 mmol magnesium i 500 ml isotonisk NaCl eller isotonisk Glukose i.v. til indløb over 6 timer. Herefter tabl Mablet 1 x 3 dagl.

 • • <0,4 mmol/l, P-calcium normalt eller subnormalt: 50 mmol magnesium i 1000 ml isotonisk NaCl eller isotonisk Glukose til indløb over 12 timer samt tabl. Mablet 1 x 3 dagl.


Bemærk!

Intravenøs tilførsel af magnesium medfører udtalt hypotension (vasodilatation) ved for hurtig infusion!

P-calcium og P-kalium normaliseres oftest samtidig med indgift af magnesium.

Alle patienter, der behandles for hypomagnesiæmi, uanset om det er peroralt eller intravenøst, skal i forbindelse med næste behandling have kontrolleret P-magnesium, P-calcium og P-kalium.

Stillingtagen til fortsat substitution i henhold til ovenstående retningslinjer.

 

Kontraindikation for behandling

Der bør ikke gives magnesium efter ovenstående retningslinjer til patienter med:

 1. 1. P-kreatinin >300 µmol/l

 2. 2. 2. og 3. grads AV-blok

 3. 3. Nedsat nyrefunktion i øvrigt, med mindre denne skyldes platinbehandling med samtidigt renalt magnesiumtab

 

Præparater

 • • Tabl. Magnesiumhydroxid (Mablet) depottabletter
  Indeholder
  360 mg magnesiumhydroxid (=15 mmol mg)

 • • Magnesiumsulfat konc. til infusionsvæske opløsning 2 mmol/ml.
  Blandes i 500-1000 ml isotonisk NaCl eller Glukose