Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regler for udlevering af DVD, beskrivelse og samtykke

 

Patienter bosiddende i

Region Nordjylland

Overflyttet til sygehus i anden region.

Må få DVD og beskrivelse. Overføres eventuelt elektronisk.

Patienter bosiddende uden for Region Nordjylland

Ved overflytning til hjemsygehuset. Må få DVD, evt. overføres elektronisk med beskrivelse.

Hvis patienten vil have billeder med, f.eks. til udlandet, kan DVD købes. kr. 267,50

Offentlige myndigheder

Kommuner – Politiet - Flyvestationen

Må få DVD.

+ beskrivelse (ikke patientfuldmagt, da kommunerne automatisk indhenter tilladelse fra start af et patientforløb)

Patientforsikringen

Patientklagenævnet

Arbejdsskadestyrelsen

Patientombudet

Må få DVD og beskrivelse

÷ patientfuldmagt

 

Praktiserende læge

Egen læge

Må få DVD og beskrivelse.

Behandlingscenter Østerskoven

Hjerneskadecentret i Aalborg

Center for døvblindhed og høretab

Taleinstituttet

Må få DVD med beskrivelse

÷ patientsamtykke

Sygehuse i øvrige Regioner

Må få DVD og beskrivelse – overføres evt. elektronisk – se vejledning for overførsler fra PACS.

÷ patientsamtykke

Advokater

Kan købe DVD og beskrivelse, 267,50 pr. stk.

+ patientaccept

Retslægerådet

Retsmedicinsk Institut

Kan få DVD og beskrivelse.

Forsikringsselskaber

Kan købe DVD og beskrivelse, 267,50 pr. stk.

+ patientaccept

Tandlæger

Må få DVD og beskrivelse.

+ patientaccept, hvis tandlægen ikke selv har henv. til undersøgelsen.

Kiropraktor

Må få DVD og beskrivelse.

÷ mundtligt patientsamtykke, hvis det er et led i et aktuelt behandlingsforløb.

Fysioterapeuter

Må få DVD og beskrivelse.

÷ mundtligt patientsamtykke hvis det er et led i et aktuelt behandlingsforløb.

Speciallæger

Sportsklinikken

Bandagister

Modicklinikken i Odense

Må få DVD og beskrivelse.

Patientsamtykke hvis speciallægen ikke selv har henvist.

Spørg om patienten har givet sit samtykke.

Den Danske Forskningsfond

Må få DVD og beskrivelse

+ patientens skriftlige samtykke

Kan købe DVD, 267,50 pr. stk.

Privathospitaler

DVD og beskrivelse, overføres evt. elektronisk – se vejledning for overførsler fra PACS.

Patientens mundtlige samtykke

Patienten

Patienten kan købe DVD med egne billeder med beskrivelse. 267,50 pr. stk.

 

Ved køb af DVD:

DVD - regning

 

Der findes elektronisk regning, som mailes til Lone Faber Pedersen (tlf. 4 85 29) Regionskontoret Budget og Finans. DVD’en samt beskrivelsen sendes til patienten.