Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Helicobacter pylori (Hp) eradikation og behandling af ukompliceret ulcus

 

Hp er definitivt associeret med ulcus duodeni og ulcus ventriculi, og der er mistanke om, at bakterien er involveret i patogenesen ved cancer ventriculi. På nuværende tidspunkt er der ikke sikre holdepunkter for, at Hp har betydning for non-ulcus dyspepsi.

 

Undersøgelse for Hp

Urease-test på corpusbiopsier anvendes hos patienter der gastroskoperes. Alle patienter, der får eradikationsbehandling, skal efterfølgende kontrolleres med Breath-test (pusteprøve) via egen læge 4 uger efter afsluttet behandling.

For patienter med komplicerede ulcera (blødning eller perforation) se separate PRI dokumenter.

 

Hvilke patienter skal undersøges for Hp?

Absolutte indikationer:

  1. 1. Ukompliceret og kompliceret peptisk ulcussygdom (doudenal og ventrikel)

  2. 2. Tidligere ulcussygdom

  3. 3. Patienter med MALT-lymfom

  4. 4. Patienter med cancer ventriculi

 

Relative indikationer:

  1. 1. Dyspepsi som led i ”test-and-treat”- strategi

  2. 2. 1. grads slægtninge til patienter med cancer ventriculi

  3. 3. Atrofisk gastritis

  4. 4. NSAID naive patienter, som skal langtidsbehandles med NSAID Funktionel dyspepsi

  5. 5. Uforklaret jernmangelanæmi

 

Hvem skal behandles?

Alle ovenstående, hvis der foreligger en positiv HP test.

 

Kontrol af Hp infektion efter eradikationsbehandling

Alle patienter skal kontrolleres via egen læge med Breath-test 4 uger efter afsluttet behandling. Patienten skal informeres om dette, og det skal fremgå af epikrisen.

 

Behandlingsregimer

Nedenstående behandlingsregimer anvendes ved ukomplicerede ulcera.

 

1. valg: Triple behandling

Pantoprazol 40 mg x 2 dagligt i 7 dage (ved ambulant behandling kan billigste PPI vælges. Se tabel nedenfor med ækvipotente doser).

Amoxicillin (G), tabl. á 1000 mg, 1 tablet x 2 dagligt i 7 dage.

Clarithromycin (Klacid ®), tablet á 500 mg, 1 tablet x 2 dagligt i 7 dage

 

Ved Ulcus duodeni efterfølges triple-kuren af behandling med Pantoprazol 40 mg x 1 dagl. i 4 uger (billigste PPI vælges. Se tabel nedenfor med ækvipotente doser).

Alle patienter med ulcus ventriculi skal til kontrol gastroskopi med biopsi efter 4 uger (dvs. umiddelbart efter behandlingsafslutning) for at udelukke malignitet.

Alle Hp positive patienter skal desuden via e.l. have foretaget Breath-test 4 uger efter behandlingsafslutning.

 

Kommentar

Ved denne behandling kan op mod 90% af patienterne forvente at blive eradikeret. Ved behandlingssvigt gentages kuren.

Behandlingssvigt skyldes oftest utilstrækkelig compliance. Patienten skal indskærpes vigtigheden af at tage medicinen.

Ved penicillinallergi erstattes Amoxicillin af tabl. Metronidazol 500 mg x 2 i 7 dage (No 14).

 

2. valg: Quadruple-behandling (ved. 2. behandlingssvigt)

Pantoprazol tablet á 40 mg, 1 tablet x 2 dagligt i 14 dage.

Metronidazol (Flagyl®), tablet á 400 mg, 1 tablet x 3 dagligt i 14 dage.

Tetracyklin tablet á 500 mg, 1 tablet x 4 dagligt i 14 dage.

Amoxicillin (G), tablet á 1000 mg 1 tablet 2 x dagligt i 14 dage.

Kommentar

Bivirkninger til denne behandling er relativt hyppige (ca. 50%), men trods bivirkninger kan mere end 90% gennemføre kuren. Ved symptomer på neuropati skal Metronidazol dog seponeres. Ved recidiv/manglende eradikation trods quadruple-behandling tages biopsi til dyrkning og resistens, og behandling rettes ind efter resistenssvaret.

 

 

Ækvipotente doser af protonpumpehæmmere

Omeprazol

20 mg

Lanzoprazol

30 mg

Esomeprazol

20 mg

Pantoprazol

40 mg

Rabeprazol

20 mg