Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsvejledt nervus femoralisblokade (FEB)

Beskrivelse

Indikationer

Præoperativ smertebehandling ved collum femoris fraktur.
Per- og postoperativ smertebehandling af hofte og knæled og forsiden af låret og femur.
N. femoralis afgiver n. saphenus som innerverer medialsiden af crus inklusive mediale malleol, ankelled og subtalære led.

Scanningsprocedure for FEB

Klargøring: Tænd ultralydsapparatet og vælg ”nerveprogram”. Tjek batteri eller netspænding. Tilslut så vidt muligt strøm. Vælg lineær probe, indstil initial billeddybde 2-4 cm.

Afsprit x 2 og påsæt afdækningstykke med klæb distalt for området. Optræk medicin og tøm slange og nål for luft.

Anbring steril gel i feltet, påsæt sterilt overtræk på proben.

Position: Placér ultralydsskærm og den anatomiske målregion ergonomisk hensigtsmæssigt i dit naturlige synsfelt foran dig og i forhold til din dominante hånd.

Placér proben korrekt på patienten. Husk korrekt orientering af proben i forhold til ultralydsskærmbilledet – probens orienteringsmarkør skal vende til samme side som orienteringssymbolet på ultralydsskærmen. Startposition af proben: I den inguinale bøjefure. Tilt proben 10-30° kranielt fra transversalplanet.

Find den pulserende, sorte referencearterie (a. femoralis) og centrér den i midten af ultralydsbilledet ved at finjustere probens placering på patienten (x-aksen) og billeddybden (y-aksen).

Identificer fascia lata og fascia iliaca. Find n. femoralis under fascia iliaca lateralt for a. femoralis inguinale bøjefure. Tilt proben 10-30° kranielt fra transversalplanet så den står vinkelret på målnerven, så husk målnervens topografi.

Find det skarpest mulige tværsnitsbillede af nerven ved at rotere og tilte proben korrekt og finjustere dybde, og autogain, anvend evt. ”needle GPS”.

Fremfør nålen i ultralydsstrålens billedplan (in-plane, IP) fra den laterale ende af proben. Koncentrer dig om at have nåle skaft og spids i fokus. Undgå at spidde nerven.

Målet for injektion af lokalanalgetikum er principielt komplet cirkulær perineural spredning. Relokalisér om nødvendigt nålespidsen for at opnå dette. Lokalanalgetikum ses som en sort perineural halo. Hvis målnerven svulmer op under injektion, skal injektionen straks afbrydes. Brug eventuelt isotont saltvand i 5 ml sprøjte og injicér ½ ml ad gangen indtil der ses effektiv perineural spredning.

Probe og UL-apparat rengøres med de dertil beregnede sæbeklude. Der må ikke anvendes sprit! Kurven på UL-app. anvendes til gul nålebeholder, sæbeklude, og evt. gele, ikke til affald.

Anbefalet volumen lokalanalgetikum er Ropivacain 7,5 mg/ml 10-20 ml. Forventet virkningsvarighed er 8-16 (24) timer for Ropivacain 0,75%.

 

Picture 1