Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring af utensilier på Klinisk Biokemisk, Hjørring samt bortskaffelse af blod- og urinprøver.

1.0 Formål1

2.0 Definition af begreber1

3.0 Beskrivelse1

3.1 Generelt om opvask:1

3.2 Opvask af utensilier med hvidt bånd:2

3.3 Opvask af udstyr med rent vand:2

3.4 Opvask af utensilier med dejoniseret vand:2

3.5 Opvask af pipetter:3

3.6 Opvask af øvrige utensilier:3

3.7 Bortskaffelse af laboratorieprøver (blod- og urinprøver):4

3.7.1 Åbne prøver og affald i glasudstyr:4

3.7.2 Lukkede prøver:4

3.7.3 Dunke:5

4.0 Referencer5

1.0 Formål

Dette er en procedure for hvordan man skal gribe arbejdet an, samt hvilke arbejdsopgaver der er.

2.0 Definition af begreber

Klinisk Biokemisk afdeling = i daglig tale bruges også C-Lab.

Utensilier: Kolber, måleglas, pipetter, stativer, plastbeholder mm. som er anvendt på afdelingens laboratorier

3.0 Beskrivelse

Arbejdsopgaverne er opvask af utensilier der er kontamineret fra arbejdet i laboratorierne.

Yderligere er det bortskaffelse af laboratorieaffald for eksempel blod prøver.

 

Hvis ikke andet er nævnt skal der anvendes alm. latex handsker

 

3.1 Generelt om opvask:

I opvasken er der tre vaske:

 • • én er beregnet til dejoniseret vand vask med speciel skylleanordning.

 • • én er beregnet til sæbe og rent vand vask

 • • én er beregnet til uren vask

 

DSC01048DSC01047DSC01046

 

 

 

 

 

 

 • • Der hentes løbende utensilier til opvask, på laboratoriernes dertil indrettede rullebord. Hvis laboratoriets personale selv kommer med utensilier til opvask, placeres det til højre for den urene vask.

 

 • • Alle utensilier til opvask (minus udstyr med hvidt bånd) placeres til højre for den urene vask og skylles i uren vask med rent vand. Visuelle rester fjernes for eksempel tusch og mærkater, med husholdningssprit eller børster.

 

Der findes flere rengøringsmetoder til de forskellige typer udstyr:

DSC01073

3.2 Opvask af utensilier med hvidt bånd:

 • • Der skal anvendes nitril handsker ved arbejde med 2-Propanol (se APB)

 • • Utensilierne kommer hovedsagelig fra Lab 8

 • • Opvasken foregår i stinkskab

 • • Tænd for udsugning i stinkskabet

 • • Ca. 5 % af utensiliets volumen fyldes med 2-Propanol

 • • Utensiliet lukkes med medfølgende låg og vippes eller rystes omhyggelig i ca. ½ minut

 • • Brugt 2-propanol hældes vha. plasttragt i beholder mærket med ”Organisk spild”

 • • Utensiliet sættes på hovedet i stinkskabet til afdrypning i minimum ½ døgn

 • • Er spild beholderen fyldt, placeres den i brandsikret rum på gulvet

 • • Ny tom beholder med etiket hentes på Lab. 8

 • • Tomme 2-Propanol flasker stilles i brandsikret rum og ny tages.

 • • Er det den sidste flaske informeres Lab. 8

 

DSC01065 3.3 Opvask af udstyr med rent vand:

 • • Efter vask i den urene vask; skylles udstyret i rent vand

 • • Udstyret sættes på stativer til Miele Desinfektor opvaskemaskine (HJS 5759) med bunden opad.

 • • Stativerne placeres i opvaskemaskinen og der tilsættes sæbe. Afspændingsmiddel doseres automatisk, men skal fyldes efter behov.

 • • DSC01066Opvasketiden er ca. 40 minutter

 • • Utensiliet sættes herefter i varmeskab (HJS 1048 eller HJS 1047) ved 60° til dagen efter.

 • • Ved mangel på sæbe og afspændingsmiddel mv. bestilles mere i sekretariatet.

 

Eksempler på utensilier, som skal rengøres efter ovenstående:

DSC01043 3.4 Opvask af utensilier med dejoniseret vand:

 • • Efter vask i den urene vask; placeres utensiliet i en blanding af 75 ml opvaskemiddel og vasken fyldes op med rent vand til den 6. hul række i vaskens venstre hjørne.

 • • Utensilier af glas skylles først, herefter plastudstyret.

 • • Herefter skylles utensiliet i dejoniseret vand med den specielle anordning.

 • • Utensiliet sættes til afdrypning i ca. ½ dag

 • • Utensiliet sættes herefter i varmeskab (HJS 1048 eller HJS 1047) ved 60° til dagen efter.

 

Eksempel på utensilier, som skal rengøres efter ovenstående:

DSC01055DSC01057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01054 3.5 Opvask af pipetter:

 • • Pipetterne placeres i kurven i en beholder, med spidsen opad, med en blanding af 0,05 liter (50 ml) RBS 35 sæbe til 1 liter vand. Trække tiden er min ½ døgn.

 • • Skylles derefter i en lang beholder med dejoniseret vand

 • • Herefter i en blanding af 0,05 liter (50 ml) eddikesyre til 1 liter vand.

 • • Skylles igen i dejoniseret vand ved vasken med den specielle anordning

 • • Til sidst gennemsugning med dejoniseret vand i stinkskabet

 • • Placer en beholder med dejoniseret vand i vasken i stinkskabet

 • • Åbn for vandhanen med sug (grønt håndtag)

 • • DSC01052Sæt suget på pipetten og skyl pipetten 7 gange, tag herefter suget af

 • • Luk vandhanen

 • • Pipetten placeres i øverste kurv i varmeskab (HJS 1048 eller HJS 1047) på et klæde sådan at pipetten ligger med spidsen opad.

 • • Væsken i alle tre beholdere skifter hver måned. Der sættes en seddel på låget til vandbeholderen med dato for sidste gang det blev skiftet.

 

3.6 Opvask af øvrige utensilier:

 • • DSC01064Efter vask i den urene vask; placeres utensiliet med bunden opad, hvis det er muligt eller så vandet bedst mulig, kan løbe af under vask, i kurve til vaskemaskine HJS 1052.

 • • Kurven placeres i opvaskemaskinen og den startes på program ”en ¼ lagkage”

 • • Sæbe doseres automatisk, men skal fyldes efter behov.

 • • Efter endt vask aftørres udstyret med stof ble eller viskestykke

 

 • • OBS: plast beholdere fra Lab. 1 skal spules med dejoniseret vand

 

 • • OBS: Forsendelses rør til narkoprøver skal tørres i varmeskab (HJS 1048 eller HJS 1047)

 

Eksempler på utensilier, som skal rengøres efter ovenstående:

DSC01056

DSC01063DSC01058

 

 

 

 

 

 • • Ved mangel på sæbe og afspændingsmiddel findes det i rengørings rummet

 

3.7 Bortskaffelse af laboratorieprøver (blod- og urinprøver):

Det er laboratoriets personale der placerer laboratorieprøver i skabene og kølerummet.

Der findes på afdelingen 3 steder som serviceafdelingens personale skal tømme for laboratorieprøver:

 • • Skab 10, tømmes hver Mandag ca. kl 11

 • • Skab 11, tømmes hver Torsdag ca. kl. 11

 • • DSC01059Kølerum nr. 23, tømmes hver dag for blodprøver der er minimum 3 dage gamle. Dvs. står der d.14/3 på kassen må den bortskaffes d.17/3

 • • I skabene er prøverne placeret i stativer, poser eller dunke.

 • • I kølerummet er prøverne placeret i kasser med låg og dato.

 • • Efter bortskaffelse af prøverne aftørres kassen og låget med fugtig klud og sættes i Lab. 1

 

Alt laboratorieprøveaffald skal placeres i afhentningsrummet og være mærket med:

Klinisk Biokemisk Afdeling

Sygehus Vendsyssel

Bispensgade 37

9800 Hjørring

Mærkater kan hentes på afdelingens sekretariat.

 

DSC01051 3.7.1 Åbne prøver og affald i glasudstyr:

 • • Åbnet affald placeres i en hvid spand

 • • Husk 2 servietter i bunden for at undgå skader på dig selv

 • • Lukkes med gult låg

 • • Etiket sættes på låget

 • • 

  DSC01061Spanden placeres i afhentningsrummet

 

3.7.2 Lukkede prøver:

 • • Etiket sættes på posen

 • • Lukket affald placeres i en gul plast pose

 • • Posen lukkes med plast strips

 • • Posen placeres i afhentningsrummet

 

3.7.3 Dunke:

 • • Det er som regel urinprøver der her er tale om – i tvivlstilfælde spørges afdelingens bioanalytikere.

 • • DSC01070Tænd udsugning i stinkskabet og åbn for vandet (grøn hane)

 • • Urinen hældes ud i vasken i stinkskabet med rindende vand

 • • Tomme beholdere med låg placeres i gul plast pose

 • • Lukkes med plast strips

 • • Etiket sættes på posen

 • • Posen placeres i afhentningsrummet

 

4.0 Referencer

APB på Isopropylalkohol skal forefindes i opvasken.