Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring af utensilier på Klinisk Biokemisk, Hjørring samt bortskaffelse af blod- og urinprøver.

1.0 Formål1

2.0 Definition af begreber1

3.0 Beskrivelse1

3.1 Generelt om opvask:1

3.2 Opvask af utensilier med hvidt bånd og flasker med blå hætte:2

3.3 Opvask af udstyr med rent vand:2

3.4 Opvask af utensilier med dejoniseret vand:2

3.5 Opvask af øvrige utensilier:3

3.6 Bortskaffelse af laboratorieprøver (blod- og urinprøver):3

3.7.1 Åbne prøver og affald i glasudstyr:4

3.7.2 Lukkede prøver:4

3.7.3 Dunke:4

4.0 Referencer4

1.0 Formål

Dette er en procedure for hvordan man skal gribe arbejdet an, samt hvilke arbejdsopgaver der er.

2.0 Definition af begreber

Klinisk Biokemisk afdeling = i daglig tale bruges også C-Lab.

Utensilier: Kolber, måleglas, stativer, plastbeholder mm. som er anvendt på afdelingens laboratorier

3.0 Beskrivelse

Arbejdsopgaverne er opvask af utensilier der er kontamineret fra arbejdet i laboratorierne.

Yderligere er det bortskaffelse af laboratorieaffald for eksempel blod prøver.

 

Hvis ikke andet er nævnt skal der anvendes alm. latex handsker

 

3.1 Generelt om opvask:

I opvasken er der tre vaske:

 • • én er beregnet til dejoniseret vand vask med speciel skylleanordning.

 • • én er beregnet til sæbe og rent vand vask

 • • én er beregnet til uren vask

 

DSC01048DSC01047DSC01046

 

 

 

 

 

 

 • • Der hentes løbende utensilier til opvask, på laboratoriernes dertil indrettede rullebord. Hvis laboratoriets personale selv kommer med utensilier til opvask, placeres det til højre for den urene vask.

 • • Alle utensilier til opvask (minus udstyr med hvidt bånd og blå hætte) placeres til højre for den urene vask og skylles i uren vask med rent vand. Visuelle rester fjernes for eksempel tusch og mærkater, med husholdningssprit eller børster.

 • • Efter opvask sættes alt på plads

 

Der findes flere rengøringsmetoder til de forskellige typer udstyr:

DSC01073

3.2 Opvask af utensilier med hvidt bånd og flasker med blå hætte:

 • • Der skal anvendes nitril handsker ved arbejde med 2-Propanol (se APB)

 • • Utensilierne kommer hovedsagelig fra Lab 8

 • • Opvasken foregår i stinkskab

 • • Tænd for udsugning i stinkskabet

 • • Kolber med hvidt bånd spules først med dejoniseret vand, derefter 2-Propanol

 • • Ca. 5 % af utensiliets volumen fyldes med 2-Propanol

 • • Utensiliet lukkes med medfølgende låg og vippes eller rystes omhyggelig i ca. ½ minut

 • • Brugt 2-propanol hældes vha. plasttragt i beholder mærket med ”Organisk spild”

 • • Utensiliet sættes på hovedet i stinkskabet til afdrypning i minimum ½ døgn

 • • Er spild beholderen fyldt, placeres den i brandsikret rum på gulvet

 • • Ny tom beholder med etiket hentes på Lab. 8

 • • Tomme 2-Propanol flasker stilles i blå kasse på Lab 7. Ring efter affaldsportøren, for at få kassen tømt.

 • • Når der er 2 flasker tilbag skal Torben eller Kirsten informeres på Lab. 8.

DSC01065 3.3 Opvask af udstyr med rent vand:

 • • Efter vask i den urene vask; skylles udstyret i rent vand

 • • Udstyret sættes på stativer til Miele Desinfektor opvaskemaskine (HJS 5759) med bunden opad.

 • • Stativerne placeres i opvaskemaskinen og der tilsættes sæbe. Afspændingsmiddel doseres automatisk, men skal fyldes efter behov.

 • • DSC01066Opvasketiden er ca. 40 minutter

 • • Utensiliet sættes herefter i varmeskab (HJS 1048 eller HJS 1047) ved 60° til dagen efter.

 • • Ved mangel på sæbe og afspændingsmiddel mv. bestilles mere i sekretariatet.

 

Eksempler på utensilier, som skal rengøres efter ovenstående:

DSC01043 3.4 Opvask af utensilier med dejoniseret vand:

 • • Efter vask i den urene vask; placeres utensiliet i en blanding af 75 ml opvaskemiddel og vasken fyldes op med rent vand til den 6. hul række i vaskens venstre hjørne.

 • • Utensilier af glas skylles først, herefter plastudstyret.

 • • Herefter skylles utensiliet i dejoniseret vand med den specielle anordning.

 • • Utensiliet sættes til afdrypning i ca. ½ dag

 • • Utensiliet sættes herefter i varmeskab (HJS 1048 eller HJS 1047) ved 60° til dagen efter.

 

Eksempel på utensilier, som skal rengøres efter ovenstående:

DSC01055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Opvask af øvrige utensilier:

 • • DSC01064Efter vask i den urene vask; placeres utensiliet med bunden opad, hvis det er muligt eller så vandet bedst mulig, kan løbe af under vask, i kurve til vaskemaskine HJS 1052.

 • • Kurven placeres i opvaskemaskinen og den startes på program ”en ¼ lagkage”

 • • Sæbe doseres automatisk, men skal fyldes efter behov.

 • • Efter endt vask aftørres udstyret med stof ble, viskestykke eller tørres i varmeskab

 • • OBS: Ca. 12 plastdunke fra Lab. 1+3+5 skal spules med dejoniseret vand – tørres med våd klud udvendig

 • • OBS: Forsendelses rør til narkoprøver skal tørres i varmeskab (HJS 1048 eller HJS 1047)

 

Eksempler på utensilier, som skal rengøres efter ovenstående:

DSC01056

DSC01063DSC01058

 

 

 

 

 

 • • Ved mangel på sæbe og afspændingsmiddel findes det i rengørings rummet

 

3.6 Bortskaffelse af laboratorieprøver (blod- og urinprøver):

Det er laboratoriets personale der placerer laboratorieprøver i skabene og kølerummet.

Der findes på afdelingen 3 steder som serviceafdelingens personale skal tømme for laboratorieprøver:

 • • Skab 11, tømmes hver dag inden kl. 8.00.

 • • I skabene er prøverne placeret i stativer, poser eller dunke.

 • • Stativer vaskes, rags fra Lab.1 vaskes

 • • Prøver fra Lab. 5 bortskaffes dagligt + nogle gange prøver fra frost

 

 

Alt laboratorieprøveaffald skal placeres i afhentningsrummet og være mærket med:

Klinisk Biokemisk Afdeling

Regionshospital Nordjylland

Bispensgade 37

9800 Hjørring

Mærkater kan hentes på afdelingens sekretariat.

 

DSC01051 3.6.1 Åbne prøver og affald i glasudstyr:

 • • Åbnet affald placeres i en spand + prøver i glasrør

 • • 

  Lukkes med låg

 • • Etiket sættes på låget

 • • 

  DSC01061Spanden placeres i afhentningsrummet

 

3.6.2 Lukkede prøver:

 • • Etiket sættes på posen

 • • Lukket affald placeres i en gul plast pose

 • • Posen lukkes med plast strips

 • • Posen placeres i afhentningsrummet

 

3.6.3 Dunke:

 • • Det er som regel urinprøver der her er tale om – i tvivlstilfælde spørges afdelingens bioanalytikere.

 • • Tænd udsugning i stinkskabet og åbn for vandet (grøn hane)

 • • Urinen hældes ud i vasken i stinkskabet med rindende vand

 • • Tomme beholdere med låg placeres i sort plast pose – HUSK cpr.nr og navn skal tages af.

 • • Lukkes med plast strips

 • • Etiket sættes på posen

 • • Posen placeres i afhentningsrummet

 

4.0 Referencer

APB på Isopropylalkohol skal forefindes i opvasken.