Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning / Akut indlæggelse fra Dagafsnit eller Ambulatorium til Sengeafsnit 6V

 

 

 

 

 

 

Formål

At sikre et optimalt patientforløb og en optimal patientsikkerhed ved overflytning/akut indlæggelse fra Dagafsnit eller Ambulatorium til Sengeafsnit 6V

 

Definition af begreber

 

Overflytning

Defineres i denne sammenhæng som akut indlæggelse af patient, som er i ambulant forløb eller udredning

 

Beskrivelse

Ved behov for akut indlæggelse påhviler følgende punkter de involverede aktører

 

Indlæggende læge

 • • Skal melde patient til Koordinerende sygeplejerske på Sengeafsnit 6V (Tlf. 64773) og visitator

 • • Skal tage stilling til ordinationer

 • • Er ansvarlig for at gennemgå medicin samt registrere evt. CAVE + lave medicinstatus jf. Actioncard ”Medicin og CAVE ved indlæggelse og udskrivelse”

 • • Er ansvarlig for journaloptagelse. Foreligger der forundersøgelse fra Dagafsnittet, er denne aktuel

 

Hvis indlæggende læge uddelegerer ovenstående opgaver til anden læge skal koordinerende sygeplejerske på Sengeafsnit 6V have besked

 

Sygeplejerske i Ambulatorium / Dagafsnit skal

 

 • • Meddele sekretær i Reception 1, at patient skal indlægges i AS-400

 • • Skrive kort resume i NordEPJ om aktuelle årsag til indlæggelse

 • • Dokumentere om pårørende er underrettet om indlæggelse

 • • Aftale overflytning med koordinerende sygeplejerske på Sengeafsnit 6V

 • • Sørge for en seng til patienten

 • • Bestille portør – eventuelt ledsage patient til Sengeafsnit 6V

Det tilstræbes, at patienten overflyttes til Sengeafsnit 6V inden kl. 14.30

 

Koordinerende sygeplejerske på Sengeafsnit 6V er ansvarlig for

 

 • • Notering af navn, CPR-nr. på patienten

 • • Føre patienten på Cetreatavlen

 • • Ajourføre NordEPJ med sygeplejestatus og handlinger samt udlevere skriftligt materiale (velkomstpjece) til patient

 • • Modtagelse af patienten i hht ”Tjekliste for modtagelse af patienter” og tilrettevisning – i vagterne er det det ansvarlige team, der tager imod

 

Sekretær er ansvarlig for

 

At skrive journal og flytte den på afdelingen. Dagafsnittets sekretær skriver for Dagafsnit. Ambulatoriesekretær - med ansv.