Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Metatarsfrakturer

 

Formål
At ensrette behandlingen af metatarsfrakturer, undgå pseudoartroser samt forebygge forfodsfald ved multiple frakturer.

 

Beskrivelse

Der skelnes mellem en enkelt metatarsfraktur og multiple frakturer samt mellem 1. metatars, 5. metatars og de øvrige metatarser. Årsagen hertil er forskelligt ophelingspotentiale samt forskel i stabilitet i forhold til vægtbelastning og gangafvikling.

Endvidere kan en plantar forskydning af capiti metatarsi (som ses på sideoptagelsen) medføre symptomgivende metatarsalgi, idet et dybtstående caput kan ændre på trykfordelingen, medføre forfodssmerter og ændre gangafviklingen.

 

Undersøgelse

Ubelastet røntgenundersøgelse i AP-, skrå- og sideplan. Akut CT-skanning bestilles såfremt multiple proksimale frakturer foreligger og altid ved klinisk mistanke om proksimale intraartikulære frakturer eller luksationer (= Lisfrancs luksationsfrakturer, se separat instruks).

 

Behandling

I. metatars fraktur:

 

Udisloceret: Bagre gips til afhævning samt krykker. Ambulant kontrol efter ca. 2 uger til anlæggelse af gågips til i alt 6 ugers gipsbandagering. Må støtte til smertegrænsen. Ved 6-ugers kontrol gipsfjernelse og ubelastet røntgen mhp heling.

Disloceret: Indlæggelse til osteosyntese. Samme efterbehandling.

 

II.-IV metatars fraktur

 

Enkelt frakturer:

Udisloceret: Walker i 6 uger. Belastning inden for smertegrænsen. 3 gange dagligt ubelastede bevægeøvelser i ankelleddet uden støvlen på. Udstyres evt med krykker. Ingen efterkontrol. Ved behov opsøges egen læge.

Disloceret: Eventuel indlæggelse til osteosyntese.

 

 

 

Multiple frakturer:

Udislocerede: Bagre gips til afhævning samt krykker. Ambulant kontrol efter ca. 2 uger til anlæggelse af gågips (evt. Walker) til i alt 6-8 ugers bandagering. Ved 6-8 ugers kontrol ubelastet røntgen mhp heling.

Dislocerede: Indlæggelse til osteosyntese. Samme efterbehandling.

 

V. metatars fraktur

1= Avulsionsfraktur

2= Jones fraktur

officeArt object3= Proximal skaftfraktur

 

1. Avulsionsfraktur:

Udisloceret: Walker i 6 uger. 3 gange dagligt ubelastede bevægeøvelser i ankelleddet uden støvlen på. Belastning inden for smertegrænsen. Kan evt. udstyres med krykker. Ingen efterkontrol. Ved behov opsøges egen læge.

Disloceret: (intraartikulært step-off > 2 mm eller intraartikulært fragment andragende mere end 1/3 af ledfladen): Indlæggelse til osteosyntese.

(Obs: IKKE at forveksle med apofysen hos børn!

Avulsionsfraktur til venstre i billedet og apofyse til højre i billedet.)

officeArt object

2. Jones fraktur

Walker i 6 uger. 3 gange dagligt ubelastede bevægeøvelser i ankelleddet uden støvlen på. Belastning inden for smertegrænsen. Udstyres med krykker. Ubelastet røntgen mhp heling efter 6 uger og herefter hver 4. uge til heling. Hvis ikke sufficient heling efter 3 måneder kan tilbydes osteosyntese med skrue.

 

3. Proximal skaftfraktur (stressfraktur er initiel svær at se)

Walker i 6 uger. 3 gange dagligt ubelastede bevægeøvelser i ankelleddet uden støvlen på. Belastning inden for smertegrænsen. Udstyres med krykker. Røntgenhelingskontrol efter 6 uger og herefter hver 6. uge til heling.

Alternativt osteosyntese med skrue.

(En distal skaftfraktur på 5. metatars udenfor den 3. zone, behandles som en enkelt fraktur i 2.-4. metatars.)

 

 

 

Referencer

Gösele (1997) Swiss Surg 3:81

Von Aaken (2007) Rev Med Suisse 3:1792

Egol (2007) Foot Ankle Int 28:581

Wiener (1997) Foot Ankle Int 18:267

Mologne (2005) Am J Sports Med 33: 970

Polzer H, Polzer S, Mutschler W, Prall WC (2012) Injury 43:1626

 

 

Sara Rolchau / Inge Lunding Kjær

4. august 2016

 

Andrius Kazlauskas
04. januar 2023