Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledvæske og tophus til krystalundersøgelse, Reumatologi – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Indikation

Mistanke om krystaller i ledvæske eller i tophussekret.

Krystaller kan være af urat, pyrofosfat eller kolesterol.

 

Ledvæske eller tophussekret fra andre afdelinger til krystalundersøgelse:

 • • Ledvæsken skal helst undersøges samme dag, som den udtages
  Ved forsinket undersøgelse (næste hverdag) er et negativt prøveresultat mindre pålideligt
  Et positivt prøveresultat med påvisning af krystaller er dog pålideligt, også ved forsinket undersøgelse

 • • Husk at ringe til Reumatologisk Ambulatorium (97 64 09 84), senest når ledvæsken eller tophussekretet sendes

 • • Husk at anføre CPR-nummer på den patient som prøven er taget fra

 • • Vedlæg seddel med afdeling og telefonnummer, så vi kan afgive telefonisk svar

 • • Ledvæsken forsendes i spidsglas og bør være modtaget i Reumatologisk Ambulatorium senest kl. 14.30. Kan det ikke nås, bør ledvæsken opbevares i køleskab

 • • Tophussekret kan forsendes i et spidsglas eller afsættes direkte på et objektglas (se i øvrigt under procedurer ved tophussekret nedenfor)

 

 

Procedure ved ledvæske

 • • Både ledvæskeaspiration og mikroskopisk undersøgelse i polariseret lys med henblik på krystalidentifikation foretages i Reumatologisk Ambulatorium

 • • Patienten skal identificeres med CPR-nummer og informeres om den forestående undersøgelse

 • • Ledpunkturen foretages efter afspritning x 3 og non-touch teknik

 • • Ledvæsken aspireres til sprøjte, og derfra kan der forsigtigt sprøjtes ledvæske i et spidsglas

 • • Spidsglasset markeres med patientens CPR-nummer med en spritpen

 • • Spidsglasset placeres i centrifugen overfor afbalanceringsspidsglasset med rød prop, som skal indeholde omtrent lige så meget vand, som der er ledvæske i det andet spidsglas

 • • Centrifugen startes og indstilles til 10 minutter på maksimal omdrejningshastighed

 • • Lægen åbner det centrifugerede spidsglas med ledvæske og kontrollerer ID

 • • Med 2 glasstave hentes en dråbe eller to fra bunden af spidsglasset. Dråben anbringes midt på et objektglas og dækkes med et dækglas

 • • Resultatet og patient-ID skrives på en svarblanket (findes på hylden ved mikroskopet)

 • • Svarblanketten afleveres af lægen til sekretæren. Sekretæren registrerer proceduren og indfører resultatet under prøvesvar i patientens journal

 • • Lægen skriver proceduren ved ledpunkturen, resultat af ledvæskeundersøgelsen og konsekvens af prøveresultatet i patienten journal

 • • Lægen giver telefonisk svar til eksterne rekvirenter (erstatter IKKE journalnotat)

 

 

 

 

Procedure ved Tophussekret

 • • Hvis det er vanskeligt at aspirere tophussekret (tandpastalignende), kan sekretet fortyndes ved at sprøjte 0,5 – 1 ml sterilt Saltvand eller Lidocain ind i tophus, og efterfølgende aspirere væsken til sprøjten. Videre procedure er som ved ledvæske

 • • Man kan også presse et objektglas ned på en væskende tophus og derved få et fugtigt aftryk på objektglasset. Objektglasset bør snarest dækkes med et dækglas og herefter undersøges i polarisationsmikroskop.