Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledvæske og tophus til krystalundersøgelse, Reumatologi – Klinik Medicin, RHN

 

Indikation

Mistanke om krystaller i ledvæske eller i tophussekret.

Krystaller kan være af urat, pyrofosfat eller kolesterol.

Ledvæske eller tophussekret fra andre afdelinger til krystalundersøgelse:

 • • Ledvæsken skal helst undersøges samme dag, som den udtages.
  Ved forsinket undersøgelse (næste hverdag) er et negativt prøveresultat mindre pålideligt.
  Et positivt prøveresultat med påvisning af krystaller er dog pålideligt, også ved forsinket undersøgelse

 • • Husk at ringe til Reumatologisk Ambulatorium (97 64 09 84), senest når ledvæskeprøven sendes.
  Vedlæg seddel om telefonnummer, så vi kan afgive telefonisk svar.

 • • Ledvæsken forsendes i spidsglas og bør være modtaget i Reumatologisk Ambulatorium senest kl. 14.30.
  Kan det ikke nås, bør ledvæsken opbevares i køleskab.

 • • Tophussekret kan også forsendes i et spidsglas.

 

Procedure ved ledvæske

 • • Både ledvæskeaspiration og mikroskopi foretages i Reumatologisk Ambulatorium

 • • Patienten er identificeret med CPR-nr. og informeret om den forestående undersøgelse

 • • Med steril teknik foretages ledpunktur

 • • Ledvæsken aspireres til sprøjte, og derfra kan der forsigtigt sprøjtes ledvæske i et spidsglas til mikroskopisk undersøgelse i polariseret lys med henblik på krystalidentifikation

 • • Spidsglasset markeres med ID ved selvklæbende label med patientens CPR-nr.

 • • Spidsglasset placeres i centrifugen overfor afbalanceringsspidsglasset med rød prop, som skal indeholde omtrent lige så meget vand, som der er ledvæske i det andet spidsglas

 • • Centrifugen startes og indstilles til 10 minutter på maksimal omdrejningshastighed

 • • Lægen åbner det centrifugerede spidsglas med ledvæske og kontrollerer ID

 • • Med 2 glasstave hentes en dråbe eller to fra bunden af spidsglasset. Dråben anbringes midt på et objektglas og dækkes med et dækglas

 • • Lægen skal have erfaring i mikroskopi af ledvæske eller superviseres

 • • Resultatet af undersøgelsen indføres i logbog, placeret ved mikroskopet, og der anføres patientens CPR-nr., eventuelt med label. Resultatet påføres også svarblanket med patientens CPR-nr. eller label

 • • Proceduren med ledpunktur og resultat af ledvæskeundersøgelsen indføres i journalen af lægen

 • • Svarblanketten afleveres af lægen til sekretæren. Sekretæren registrerer proceduren. Lægen giver telefonisk svar til eksterne rekvirenter, når telefonnummeret er oplyst og også altid et skriftligt svar

 

Procedure ved Tophussekret

 • • Hvis det er vanskeligt at aspirere tophussekret (tandpastalignende), kan sekretet fortyndes ved at sprøjte 0,5 – 1 ml sterilt Saltvand eller Lidocain ind i tophus, og efterfølgende aspirere væsken til sprøjten. Videre procedure er som ved ledvæske

 • • Man kan også presse et objektglas ned på en væskende tophus og derved få et fugtigt aftryk på objektglasset. Objektglasset bør snarest dækkes med et dækglas og herefter undersøges i polarisationsmikroskop.