Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol af en hæmodialysebehandlings effektivitet (URR)

 • NOTE: Jf. Hæmodialyse – dialysestart og kontrol klik her

 

Formål1

Krav til URR-måling1

Hvordan måles URR1

Hvordan tages P-Carbamid (efter)2

Fresenius 50082

Fresenius 40082

Formål

Effektiviteten af hæmodialysebehandlingerne kontrolleres hver måned med carbamid-reduktionsratio (URR), som bør være mindst 65 % ved 3 ugentlige dialyser.

 

 • NOTE: Et andet kvalitetsmål for hæmodialysebehandling kan være Kt/V måling (Karbamids clearance ganget med dialysetid og divideret med Karbamids fordelingsvolumen), som ækvilibreret skal være mindst 1,2 pr. dialyse ved 3 ugentlige dialyser. Måles Kt/V via OCM på Fresenius 5008 bør denne være ca 1,4 online da denne måling ikke er ækvilibreret.

Krav til URR-måling

Det er vigtigt at URR resultatet afspejler en gennemsnitsbehandling for den enkelte patient, da resultatet af URR indgår i vurderingen af dialysens sammensætning (fx tid, filtervalg, blodflow).

 

Derfor annulleres URR målingen hvis:

 

 • • Patienten ikke kører sin vanlige dialysetid (+/- 5 min)

 • • Patienten ikke dialyserer med vanligt blodflow

 • • Kanylerne ligger anderledes, end de plejer

 • • Man glemmer at slå dialysatflowet fra i minimum 5 minutter efter dialysetiden er gået (se nedenfor)

Hvordan måles URR

URR måles ved at tage en blodprøve før og efter dialysen, hhv. P-Carbamid (før) og P-Carbamid (efter). (Carbamid = Urinstof, URR = Urinstof Reduktions Ratio)

 

Laboratoriet udregner herefter URR ud fra blodprøverne - klik her for beskrivelse og prøvemateriale

 

Ved 3 ugentlige behandlinger måles URR ved den midterste dialysedag for at få gennemsnittet af behandlingerne.

 • EKSEMPEL: Ved dialysedage mandag, onsdag, fredag, måles der URR onsdag, da en måling mandag vil give en højere URR og måling fredag en lavere URR

 

 • BEMÆRK: P-Carbamid (før) skal ALTID tages FØR opstart, ALDRIG efter start

 

Hvordan tages P-Carbamid (efter)

For at få en korrekt måling af URR der ikke er påvirket af dialysebehandlingen, skal vandflowet på maskinerne slås fra i minimum 5 minutter, når maskinen alarmerer på, at dialysetiden er gået. Overholdes dette ikke vil man få et falsk resultat, der viser en bedre URR end den reelt er

 

Fresenius 5008

 

HD

 • • Når behandlingen er færdig vælges ”fortsæt behandling” i stedet for reinfusion

 • • Slå dialysatflow fra i dialysatmenuen og vent 5 minutter

 • • Gå i reinfusion og tag blodprøven ”P-Carbamid (efter)

 

HDF

 • • Når behandlingen er færdig vælges ”fortsæt behandling” i stedet for reinfusion

 • • Skift behandligstypen over til alm. HD i online menuen

 • • Slå dialysatflow fra i dialysatmenuen og vent 5 minutter

 • • Gå i reinfusion og tag blodprøven ”P-Carbamid (efter)

 

Fresenius 4008

 

HD/HDF

 • • Når behandlingen er færdig slås dialysatflow fra og vent herefter i 5 minutter

 • • Gå i reinfusion og tag blodprøven ”P-Carbamid (efter)