Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar og korrespondancer i Reumatologiske Ambulatorier

Problemstilling

Der foretages prøver og undersøgelser af patienter i Reumatologisk Ambulatorium og Dagafsnit. Disse kan være af rutinemæssige eller af akut/subakut karakter. Der skal foregå rettidig reaktion på indkomne prøvesvar.

Målgruppe – modtagelse

Medarbejdere, der afventer/modtager svar på diagnostiske prøver og undersøgelser, læger, plejepersonale og sekretærer.

Definition og begreber

Diagnostiske prøver:

Blodprøver, urinprøver og ledvæskeprøver, der analyseres på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Blodprøver, urinprøver og ledvæskeprøver, der analyseres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA).

Undersøgelser foretaget på Radiologisk Afdeling.

Undersøgelser foretaget på andre afdelinger inklusiv patologisk.

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling så ingen patient lider skade eller påføres unødvendigt ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater.

Metode

Retningslinjen er udarbejdet i forhold til praksis gældende efter indførelsen af NordEPJ. Der tages samtidig højde for, at der stadig er enkelte svar som kommer på papir.

Beskrivelse

Analysesvartyper Klinisk Biokemisk Afdeling

Rutinesvar
Svarerne gennemgås hver morgen af sygeplejerske i henhold til
rammeordination spl.,

Fremskyndet svar
Sygeplejersken, der modtager ordinationen fra lægen mhp. fremskyndet prøve er også den sygeplejerske, der har ansvaret for opfølgning og videre plan.

Akutte svar
Sygeplejersken, der modtager ordinationen fra lægen mhp. fremskyndet prøve er også den sygeplejerske, der har ansvaret for opfølgning og videre plan.

Telefonsvar
Sygeplejersken har ansvaret for videre plan og kontakt til læge i henhold til rammeordinationer.

Serologiske/immunologiske prøver
På de prøver, der kommer som papirsvar og hvor der er længere svartid lægges disse i blodprøvebakken på sygeplejerskekontor, hvor sygeplejersken gennemgår/følger op på manglende prøver tirsdag og torsdag.

Generelt

Alle svar der kommer ind er fordelt på fire forskellige ”overafsnit”

Alb Reumatologisk Ambulatorium 8001077

Alb Rematologisk Amb 8001079

Alb Reumatologisk 8001076

Alb Reumatologisk afd. 8001071 (er sengeafdelingen)

 

Sygeplejersker starter dagen med at se indkomne prøvesvar. Disse findes i NordEPJ under organisatorisk kontekst, Afdelingsopgaver, Svar til godkendelse. Blodprøver som sygeplejersken, i henhold til rammeordination vurderer skal ses af læge sorteres:

 • • Prøvesvar der kræver akut handling: Vagthavende kontaktes. Lægen tager stilling til relevant reaktion på afgivne svar og kan uddelegere opfølgning til sygeplejerske.

 • • Alle ambulante prøvesvar kommer samlet på ”Alb Reumatologisk amb, Alb Reumatologisk forus amb” 80010791

 • • Prøvesvar som ikke er akutte, men som sygeplejersken i henhold til rammeordination vurderer skal ses af læge:

  • Der oprettes en opgave og sendes til funktionsrolle ”reumalæge” – husk at vælge 80010791. Dette gøres 1 gang dagligt – hver morgen inden kl. 8.30. For alle disse prøver sikres det at de er korrekt markeret (se nedenfor). Når opgaven er afsendt, godkendes prøven i svar til godkendelse for at sikre at den ikke forbliver på listen og flere forskellige arbejder med den samme opgave.

  • Sygeplejersken skriver i feltet ”Beskrivelse”. Der skal under beskrivelse noteres initialer på kontaktlæge samt patientkategori OG hvorfor prøven er sendt videre.

  • Alle læger gennemser så vidt muligt dagligt –i formiddagstimerne ”reumalæger” og varetager egne prøver. De resterende opgaver gennemses af Læge markeret med ”&” i vagtskemaet evt. sammen med vagthavende. Lægen tager stilling til relevant reaktion på afgivne svar og kan uddelegere opfølgning til sygeplejerske. Når lægen er færdig med opgaven, skal denne afsluttes. Det er den læge der godkender opgaven, der har ansvaret for at svaret er håndteret relevant og har det lægefaglige ansvar.

  • Lægen kan vælge at uddelegere opgaven til sygeplejerske ved at højreklikke på opgaven i oversigten og vælge ”videresend” og derefter vælge funktionsroller som modtager og herunder vælge sygeplejerskegruppe relevant til løsning af opgaven. Her kan vælges mellem nævnte funktionsrollerne. I feltet ”Beskrivelse” kan lægen beskrive det der ønskes hjælp til fra sygeplejersker.

  • NB VIGTIGT: hvis sygeplejerskerne vil fordele opgaverne internt imellem sig, kan de oprette en ny opgave og sende den – MEN skal den videre til lægerne skal den AFSLUTTES og der skal oprettes en ny opgave (højreklik direkte på prøvesvaret og opret opgave).

 

Såfremt alle opgaver ikke er set af &-lægen i det afsatte tidsrum, påhviler det vagthavende at tage sig af resten. Dette bør foregå inden kl. 15.30, så der er mulighed for at hente hjælp hos afdelingens øvrige læger, ved tvivlsspørgsmål. Det tilstræbes således at ”reumalæge” tømmes helt hver dag.

 • • Alle prøvesvar markeres efter følgende skabelon: ved rekvisitionen vælges ordinerende læge som godkender person og det relevante godkenderafsnit (altså det afsnit pt. er tilknyttet) og under gruppe skrives fritekst med en af disse nedenstående muligheder:

  • PA

  • GCA

  • BIN

  • OBS

  • RYG

  • DH2

  • DH1

 • • Der sendes aldrig specifikke opgaver/meddelelser til enkelte læger. Såfremt der er behov for drøftelse med en bestemt læge gøres det ved enten morgenkonferencen,team-konference akut ambulatoriekonferencen, diskus-konferencen eller middagskonferencen.

 • • Prøver som af sygeplejerske er taget med til akut amb. konference og drøftet med læge der, følges op i henhold til det på konferencen aftalte. Prøverne godkendes herefter af sygeplejerske.

 • • Sygeplejerskerne tjekker dagligt om der er kommet opgaver tilbage fra lægerne under respektive ”funktionsroller”, som der skal handles på. Disse kan ses under ”mine opgaver”. Det tilstræbes således at begge disse lister tømmes helt hver dag. Sygeplejersken markerer prøver som set, når der er handlet på opgaven i henhold til lægens instruks. Det er lægen der har det lægefaglige ansvar.

 

I forbindelse med ambulant kontrol sørger sekretæren og efterfølgende læge for at bestilte prøver + svar er modtaget.

Blodprøver, urinprøver, ledvæskeprøver og patologisvar

Sygeplejersker starter dagen med at se indkomne prøvesvar på opgavelisten. Prøver som sygeplejersken, i henhold til rammeordination vurderer skal ses af læge sorteres og markeres som beskrevet under generelt.

Patologisvar sendes altid videre til ”Afdelingens opgaver”.

I forbindelse med ambulant kontrol sørger sekretæren og efterfølgende læge for at bestilte prøver + svar er modtaget.

KMA websvar

Sygeplejersker starter dagen med at se indkomne prøvesvar på opgavelisten. Prøver som sygeplejersken, i henhold til rammeordination vurderer skal ses af læge sorteres og markeres som beskrevet under generelt.

I forbindelse med ambulant kontrol sørger sekretæren og efterfølgende læge for at bestilte prøver + svar er modtaget.
Alle positive ledvæskedyrkninger og venyler skal ses af vagthavende.

Billeddiagnostiske svar og korrespondancer (f.eks. epikriser eller korrespondancer fra andre afdelinger)

Rutinemæssige

Sekretærerne starter dagen med at se indkomne svar/korrespondancerne. Disse findes i NordEPJ under organisatorisk kontekst, Afdelingsopgaver, Svar til godkendelse. Alle ambulante prøvesvar kommer samlet på ”Alb Reumatologisk amb, Alb Reumatologisk forus amb” 80010791

Disse svar sendes hver morgen inden kl 9.00 af sekretærerne:

Der oprettes en opgave og sendes til funktionsrolle ”reumalæge” – husk at vælge 80010791. Dette gøres 1 gang dagligt – hver morgen inden kl. 9.00.For alle disse svar sikres det at de er korrekt markeret (se nedenfor). Når opgaven er afsendt, godkendes svaret i svar til godkendelse for at sikre at den ikke forbliver på listen og flere forskellige arbejder med den samme opgave.

Sekretæren skriver i feltet ”Beskrivelse”. Der skal under beskrivelse noteres initialer på kontaktlæge samt om patienten er er booket til svar.

Alle læger gennemser så vidt muligt dagligt –i formiddagstimerne ”reumalæger” og varetager svar. De resterende opgaver (gennemses af Læge markeret med ”&” i vagtskemaet evt sammen med vagthavende. Når lægen er færdig med opgaven, skal denne afsluttes. Det er den læge der godkender opgaven, der har ansvaret for at svaret er håndteret relevant.

Såfremt alle opgaver ikke er set af &-lægen i det afsatte tidsrum, påhviler det vagthavende at tage sig af resten. Dette bør foregå inden kl 15.30, så der er mulighed for at hente hjælp hos afdelingens øvrige læger, ved tvivlsspørgsmål. Det tilstræbes således at ”reumalæge” tømmes helt hver dag.

 

I forbindelse med ambulant kontrol sørger sekretæren og efterfølgende læge for at bestilte prøver + svar er modtaget.

Akutte/subakutte

Akut ordineret røntgen følges op af rekvirerende læge.

Handlinger i forhold til afvigende prøvesvar generelt

Læge og sygeplejerske er ansvarlig for at handle straks/relevant på afvigende prøve- og undersøgelsessvar i henhold til dels rammeordination og dels til vanlig klinisk praksis. Lægen i dagarbejde videregiver relevante problemstillinger til den efterfølgende vagtlæge.

Svar på andre undersøgelser

Håndteres principielt som beskrevet ovenfor.