Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar i Reumatologiske Ambulatorier

Problemstilling

Der foretages prøver og undersøgelser af patienter i Reumatologisk Ambulatorium. Disse kan være af rutinemæssige eller af akut/subakut karakter. Der skal foregå rettidig reaktion på indkomne prøvesvar.

Målgruppe – modtagelse

Medarbejdere, der afventer/modtager svar på diagnostiske prøver og undersøgelser, læger, plejepersonale og sekretærer.

Definition og begreber

Diagnostiske prøver:

Blodprøver, urinprøver og ledvæskeprøver, der analyseres på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Blodprøver, urinprøver og ledvæskeprøver, der analyseres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA).

Undersøgelser foretaget på Radiologisk Afdeling.

Undersøgelser foretaget på andre afdelinger inklusiv patologisk.

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling så ingen patient lider skade eller påføres unødvendigt ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater.

Metode

Retningslinjen er udarbejdet i forhold til praksis gældende efter indførelsen af ”opgavelisten” i clinical suite. Der tages samtidig højde for at der stadig er enkelte svar som kommer på papir.

Beskrivelse

Analysesvartyper Klinisk Biokemisk Afdeling

 • • Rutinesvar
  Svarerne gennemgås hver morgen af sygeplejerske i henhold til
  rammeordination spl.,

 • • Fremskyndet svar
  Sygeplejersken, der modtager ordinationen fra lægen mhp. fremskyndet prøve er også den sygeplejerske, der har ansvaret for opfølgning og videre plan.

 • • Akutte svar
  Sygeplejersken, der modtager ordinationen fra lægen mhp. fremskyndet prøve er også den sygeplejerske, der har ansvaret for opfølgning og videre plan.

 • • Telefonsvar
  Sygeplejersken har ansvaret for videre plan.

 • • Serologiske/immunologiske prøver
  På de prøver, der kommer som papirsvar og hvor der er længere svartid lægges disse i blodprøvebakken på sygeplejerskekontor, hvor sygeplejersken gennemgår/følger op på manglende prøver tirsdag og torsdag.

Generelt

Sygeplejersker starter dagen med at se indkomne prøvesvar på opgavelisten. Blodprøver som sygeplejersken, i henhold til rammeordination vurderer skal ses af læge sorteres:

 • • Prøvesvar der kræver akut handling forevises vagthavende, som møder i amb. umiddelbart efter morgenkonferencen. Lægen tager stilling til relevant reaktion på afgivne svar og kan uddelegere opfølgning til sygeplejerske.

 • • Prøvesvar som ikke er akutte, men som sygeplejersken i henhold til rammeordination vurderer skal ses af læge sendes til ”Team læge”. Dette gøres 1 gang dagligt – hver morgen inden kl 8.30. For alle disse prøver sikres det at de er korrekt markeret (se nedenfor). Sygeplejersken skriver i kommentarfeltet hvorfor prøven er sendt videre (undtaget er prøver markeret enten BIN eller OBS). Alle læger gennemser så vidt muligt dagligt –i formiddagstimerne ”Team læge listen” og varetager egne prøver. De resterende prøver (dvs alle prøver der ikke er set og godkendt) gennemses af Læge markeret med ”&” i vagtskemaet. Enten i tidsrummet kl. 13-14 eller i tidsrummet kl. 10.30-11.30 (såfremt pågældende læge ikke har eftermiddagsfunktion) evt sammen med vagthavende. Lægen tager stilling til relevant reaktion på afgivne svar og kan uddelegere opfølgning til sygeplejerske. Lægen kan vælge at uddelegere opgaven til sygeplejerske ved at sende opgaven til ”Team sygeplejerske DH” (dette gælder for patienter der hører til i DH1, DH 2 eller diskusamb.) eller ”Team sygeplejerske amb” (dette gælder for alle resterende ambulante patienter).

Såfremt alle svar ikke er set af &-lægen i det afsatte tidsrum, påhviler det vagthavende at tage sig af resten. Dette bør foregå inden kl 15.30, så der er mulighed for at hente hjælp hos afdelingens øvrige læger, ved tvivlsspørgsmål. Det tilstræbes således at ”Team læge listen” tømmes helt hver dag.

 • • Alle prøvesvar markeres efter følgende skabelon: Lægens initialer (i vagtskemaet) efterfulgt af enten:

  • PA

  • PR

  • BIN

  • OBS

  • RYG

  • DH2

  • DH1

 • • Der sendes aldrig specifikke opgaver i opgavelisten til enkelte læger. Såfremt der er behov for drøftelse med en bestemt læge gøres det ved enten morgenkonferencen, ambulatoriekonferencen, diskus-konferencen eller middagskonferencen.

 • • Prøver som af sygeplejerske er taget med til amb. konference og drøftet med læge der, følges op i henhold til det på konferencen aftalte. Prøverne godkendes herefter af sygeplejerske.

 • • Sygeplejerskerne tjekker dagligt om der er kommet opgaver tilbage fra lægerne på ”Team sygeplejerske amb-listen” og ”Team sygeplejerske DH-listen”, som der skal handles på. Det tilstræbes således at begge disse lister tømmes helt hver dag. Sygeplejersken markerer prøver som set, når der er handlet på opgaven i henhold til lægens instruks.


I forbindelse med ambulant kontrol sørger sekretæren og efterfølgende læge for at bestilte prøver + svar er modtaget.

Blodprøver, urinprøver, ledvæskeprøver og patologisvar

Sygeplejersker starter dagen med at se indkomne prøvesvar på opgavelisten. Prøver som sygeplejersken, i henhold til rammeordination vurderer skal ses af læge sorteres og markeres som beskrevet under generelt.

Patologisvar sendes altid videre til ”Team læge”.

I forbindelse med ambulant kontrol sørger sekretæren og efterfølgende læge for at bestilte prøver + svar er modtaget.

KMA websvar

Sygeplejersker starter dagen med at se indkomne prøvesvar på opgavelisten. Prøver som sygeplejersken, i henhold til rammeordination vurderer skal ses af læge sorteres og markeres som beskrevet under generelt.

I forbindelse med ambulant kontrol sørger sekretæren og efterfølgende læge for at bestilte prøver + svar er modtaget.
Alle positive ledvæskedyrkninger og venyler skal ses af vagthavende.

Radiologiske og andre billeddiagnostiske svar

Rutinemæssige

Disse svar sendes til ”Team læge” hver morgen inden kl 9.00 af sekretærerne.

Alle læger gennemser så vidt muligt dagligt – i formiddagstimerne ” Team læge listen” og varetager egne svar. De resterende svar (dvs alle svar der ikke er set og godkendt) gennemses af Læge markeret med ”&” i vagtskemaet. Enten i tidsrummet kl. 13-14 eller i tidsrummet kl. 10.30-11.30 (såfremt pågældende læge ikke har eftermiddagsfunktion) evt sammen med vagthavende. Lægen tager stilling til relevant reaktion på afgivne svar og kan uddelegere opfølgning til sygeplejerske (se under generelt). Såfremt alle svar ikke er set af &-lægen i det afsatte tidsrum, påhviler det vagthavende at tage sig af resten. Dette bør foregå inden kl 15.30, så der er mulighed for at hente hjælp hos afdelingens øvrige læger, ved tvivlsspørgsmål. Det tilstræbes således at ” Team læge listen” tømmes helt hver dag.

I forbindelse med ambulant kontrol sørger sekretæren og efterfølgende læge for at bestilte prøver + svar er modtaget.

Akutte/subakutte

Akut ordineret røntgen følges op af rekvirerende læge.

Handlinger i forhold til afvigende prøvesvar generelt

Læge og sygeplejerske er ansvarlig for at handle straks/relevant på afvigende prøve- og undersøgelsessvar i henhold til dels rammeordination og dels til vanlig klinisk praksis. Lægen i dagarbejde videregiver relevante problemstillinger til den efterfølgende vagtlæge.

Svar på andre undersøgelser

Håndteres principielt som beskrevet ovenfor.