Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgange ved patienters overgang ml. sengeafsnit og ambulatorier – Klinik Nord

 

Formål

Afklaring af arbejdsgange i forbindelse med patienter der indlægges fra psykiatrisk ambulatorium Hjørring og psykiatrisk ambulatorium Brønderslev i N1, N2 og N3 og omvendt når patienterne visiteres til de to ambulante enheder:     

 

Beskrivelse

Opfølgning med ambulant behandling efter indlæggelse:

  1. A) Henvisning til ambulatorium med følgende oplysninger:

Årsag til indlæggelse

Symptomer ved indlæggelsen

Behandling medicinsk/miljøterapeutisk

Status ved udskrivning

Begrundelse for opfølgning i psykiatrisk regi (eksempelvis, kan pt. profitere af samtaler eller er det mere hensigtsmæssigt med socialpsykiatrisk intervention og opfølgning via egen læge).

 

  1. B) Før udskrivning er det ønskeligt med kontakt mellem sundhedskontaktperson i afsnit og den udpegede sundhedsfaglige kontaktperson i ambulatoriet. Patienten skal have en tid til første samtale efter udskrivning.

  2. C) Ved udskrivelsen fra afsnit til ambulatorium skal epikrisen sendes både til egen læge og relevant ambulatorium og indeholde motivation/begrundelse for den ambulante psykiatriske opfølgning. Således kan udskrivningskortet også fungere som en intern henvisning til ambulatoriet. 

 

Indlæggelse fra ambulatorium i sengeafsnit ved forværring i den psykiske tilstand:

 

  1. A) Sundhedsfaglig kontaktperson drøfter så vidt muligt situationen med speciallæge i ambulatorium, og hvis indlæggelse skønnes nødvendigt, kontaktes forvagten mhp. aftale om indlæggelse og orientering om pt.s tilstand.

 

  1. B) Sidste ambulante notat i Clinical Suite skal formuleres således, at det også fungerer som en intern henvisning til indlæggelsen

Tovholdere

Sundhedsfaglige kontaktpersoner i ambulatorier og på sengeafsnit er koordinatorer og tovholdere i forbindelse med disse patientovergange. Der bør i forbindelse med overgange begge veje være tæt kommunikation via plejefaglige journalnotater i Clinical Suite men også telefonisk og evt. pr. mail. Dette primært ved indlæggelse og udskrivning, men også ved behov under selve indlæggelsen.