Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikaprofylakse efter THA/TKA ved efterfølgende tandlæge-behandling

Formål   

Profylakse mod hæmatogent inficerede alloplastikker.

Definition af begreber

Alloplastik = kunstigt led, indopereret i hofte eller knæ. Oftest pga. slidgigt (osteoartrose), men også som behandling af reumatoid artrit eller fraktur.

THA = THR = Total Hofte Alloplastik = hofteprotese

TKA = TKR = Total Knæ Alloplastik = knæprotese.

Beskrivelse

Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs Referenceprogram for Hoftealloplastik indeholder følgende passage:

Værdien af evt. antibiotisk profylakse hos patienter med THR i situationer med velkendt øget forekomst af bakteriæmi (tandbehandling, instrumentering af urinvejene, infektiøse episoder) er ikke undersøgt i kliniske, kontrollerede undersøgelser, og emnet er kontroversielt. Risikoen for hæmatogent opstået infektion i en hofteprotese i forbindelse med mulig bakteriæmi er så lille, at en evt. gevinst ved en antibiotisk profylakse ofte vil være mindre end risikoen ved selve profylaksen (se reference nr. 2). På basis af de publicerede tilfælde af formodede hæmatogent opståede proteseinfektioner (hofte- og knæalloplastik) kan man formentlig begrænse den antibiotiske infektionsprofylakse til:

Risikopatienter (reumatoid artrit, hæmofili, alvorligere immundefekt):

Bør have profylakse ved alle tandlægebehandlinger, hvor der er risiko for slimhindelæsion.

Almindelige patienter:

Bør kun have profylakse, hvis de skal udsættes for tandlægebehandling i inficeret område, både ved akut og kronisk mundhuleinfektion.

Det er selvsagt ikke muligt at angive retningslinjer for valg af antibiotikum, og behandlingens varighed, bort set fra at spektret bør inkludere floraen i det mulige fokus (mundhulen etc.) samt også omfatte stafylokokker.

De samme overvejelser kan lægges til grund for profylakse før instrumentering af inficerede urinveje og endoskopi gennem andre inficerede organsystemer.

Det vil sige, at den endelige beslutning om en eventuel profylakse påhviler den sundhedsperson, som foretager instrumenteringen, og ikke den kirurg, der på et tidligere tidspunkt har indsat en alloplastik.

 

Referencer

THA referenceprogram.

Deacon JM et al. Profylactic use of antibiotics for procedures after total joint replacement. JBJS 1996; 78-A: 1755-70.