Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling af blod

 

Sygeplejehandlinger

Forud for blodtransfusion skal sygeplejersken sørge for, at der bestilles og tages følgende prøver:

 

På barnet som er 0 dage – 1 måned gammel:

 • • På Labka bestilles Blodtype og Direkte Antiglobulin Test (DAT)

 • • På spædbørn kan alle analyser udføres på 1 ml EDTA blod, dvs. type og DAT på samme prøve

 • • Der kan ikke gives transfusion på blodtype, der er bestemt på navlesnorsblod

 • • Ved typebestemmelse på barnet er det vigtigt at påføre maters cpr nummer og navn

 • • Lab udfører automatisk fænotype bestemmelse, hvis de finder antistoffer på mor.

På mor til det 0 dage – 1 måned gamle barn:

 • • På Labka bestilles BF-test på mater.

 • • Der fremkommer herefter en rubrik, hvor der indtastes antal portioner samt tidspunkt foranvendelse. Tilføj barnets cpr under ”tilgængelig klinisk information”

 • • Skriv gerne, hvis det er et barn, som forventes at skulle have flere transfusioner

 • • Hvis mor er indlagt på B11 eller patienthotellet bestiller de BF-testen (se mor/barn forlig i LABKA)

 • • Hvis mor er indlagt på afsnit 12/13 eller udskrevet fra sygehuset, bestiller vi selv BF-testen på moderen

 • • De udvalgte blodportioner er reserveret til patienten i 3 døgn

 • • Efter 3 døgn bestilles ny BF-test på moderen, barnet skal ikke have taget ny prøve

 • • OBS: ved tvillinger og trillinger, hvor der skal gives transfusion til flere børn, skal der bestilles en BF-test på mor for hvert barn

 

Er barnet 1-12 måneder gammel:

 • • På Labka bestilles Blodtype og BAC-test

 • • BAC-testen er gyldig:

 • • Barn 1-3 måneder gammel: til barnet er 3 måneder

 • • Barn 3-12 måneder: 3 døgn

 • • Når barnet er over en måned gammelt, bliver der ikke taget blodprøver på moderen

 

Dåb og navngivelse

Ved dåb eller navngivelse, skal der ikke udføres ny blodtype/BF/BAC-test.

 

CPR-nummer

Ved ændringer i CPR-nummeret, skal der udføres ny blodtype/BF/BAC-test.

 

Børn af mødre der er RhD negative

 • • Der tages RhD type på navlesnorsblod på fødegangen

 • • Ved hurtigt stigende billirubin eller hgb fald kontaktes fødegangen for at sikre, at blodprøven er sendt til RhD bestemmelse i Klinisk Immunologisk Afdeling (Blodtypelaboratoriet)

 

Nødblod

I særligt akutte situationer kan der gives O RhD neg blod uden forudgående blodtype, BF, eller BAC-test (Der ligger altid en bestrålet O RhD neg erytrocytsuspension klar til barn i køleskabet ved OP).

 

Ordination og indikation

 • • Bestemmelse af blodtype på et barn sker altid efter lægeordination

 • • Relevant transfusionskriterium/indikation skal angives af lægen på transfusionsskemaet og i patientjournal. Indikation angives ved at anvende et tal fra tabel Transfusionsskemaets bagside

 • • Bioanalytikeren sørger for, at blodprøven kommer til blodtypelab på ASS

 

Afhentning af blodkomponent

 • • Blodtypelaboratoriet ringer, når blodkomponenten er klar

 • • Transfusionsjournalen skal afleveres til blodtypelab igen max 48 timer efter transfusionen (den må ikke deles i 2)

 • • 

Blodtransfusionen

Se udførlig beskrivelse i PRI dokumentet, gældende for Region Nordjylland : Blodtransfusion

 • • Blodposen forbliver hos patienten (samlet med sprøjte til dosering og tre vejs hane) under indgift.

 • • Opbevares i 24 timer efter indgift i skyllerum PÅSAT label samt dato og klokkeslæt

 • • Herefter kasseres blodprodukt samt slanger i hvid spand. Der skrives ”blod” på låget.

 

Formål

 • • At bestemme barnets blodtype samt mor/barn forligelighed, så barnet kan få en blodtransfusion.

 • • At bestilling af blodprøver ved transfusion til børn foretages korrekt