Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anmeldelse af sygdomme

Følgende sygdomme skal

STRAKS ANMELDES TELEFONISK TIL EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN

tlf. 72 22 79 70 (dagtid) eller 70 22 02 69 (døgnvagt):

 • • Purulent meningitis

 • • Meningokok-sygdom

Endvidere følgende meget sjældne sygdomme: antrax, botulisme, pestis, kolera, difteri, hæmoragisk feber, MERS, polio, rabies, SARS, kopper, fugleinfluenza og tyfus exanthematicus.

Følgende sygdomme skal

BLANKETANMELDES (BLANKET 1515) I FORBINDELSE MED UDFÆRDIGELSE AF EPIKRISE

 • • AIDS

 • • Hepatitis A, B og C (såvel akut som kronisk hepatitis B og C skal anmeldes)

 • • Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)

 • • Legionær sygdom

 • • Lepra

 • • Leptospirose

 • • Levnedsmiddel- og vandbårne sygdomme

 • • Meningokoksepsis

 • • Morbilli

 • • Neuroborreliose

 • • Ornitose

 • • Paratyfus

 • • Parotitis epidemica

 • • Purulent meningitis

 • • Shigella dysenteri

 • • Tetanus

 • • Tuberkulose

 • • Tyfus

 • • Vaccinationskomplikationer

 • • Verotoksinproducerende E.coli (VTEC)

Vedr. diagnostiske kriterier for anmeldelse henvises til bagsiden af blanket 1515.

 

Der henvises i øvrigt til instruksen “Praksis/formalia vedrørende gastroenteritis acuta”, se relateret dokument.

 

Til anmeldelse af syfilis og gonoré anvendes blanket 1510.

Anmeldelse af HIV-antistof positive personer sker ved anvendelse af Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-3, som fremsendes fra laboratoriet ved positivt svar.