Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hofteled/bækken – OBS. artrose over 18 år

 

Tages ved kontroller, udmåling mhp. protese, forundersøgelse, rutine, artrose, artrit, smerte, dysplasi.

 

Vigtigt! Undersøgelsen laves stående af hensyn til diagnostiske brugbare billeder.

Stående artrose-bækken AP 2 meter

+ mønt

 

 

 

Forberedelse:

NB! Hvis pt. har fået foretaget denne optagelse her i regionen og billedet er mindre end 1 år gammelt, skal det ikke tages igen.

Se om der er gamle relevante billeder.

Tøj – smykker og lign. fjernes fra relevante område.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

Patientplacering:

Kalibreringsmønt 26,5 mm sættes i midtlinjen på detektor i niveau med symfysen.

Stående med ryggen til detektor og armene krydset på brystet eller langs siden.

Fødderne let indad roteret 15 grader. Vægten ligelig fordelt på begge ben.

Ingen rotation i bækkenet.

Centrering:

Der centreres på symfysen i midtlinjen af pt.

Ud blænding til Cristakant, trochanter major samt ca. 20 cm af proximale femur.

Billedkriterier:

Hele bækkenet samt proximale 1/3 af femur skal fremstilles.
Det er et arbejdsbillede til kirurger, de skal kunne se knoglen som protesen kommer til at opfylde.

Ala ossis ilii og rami skal være symmetrisk fremstillet.

Ingen rotation i bækkenet.

Trochanter major i profil.

Collum femoris ses i fuld længde.

Mønt medialt i billedet og placeret under symfysen.

Markeres stående artrosebækken.

Husk notér på billedet: 26,5 mm mønt + afstand 2 meter.

 

 

Billede 13

 

 

SID

2 meter

Raster

180 cm

 

 

Stående hofteled LAT False Profile view

 

Forberedelse:

Se om der er gamle relevante billeder.

Tøj – smykker og lign. fjernes fra relevante område.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

Patientplacering:

Pt. står med aktuelle side mod detektor i en vinkel på 65 grader.

Aktuelle ben skal være strakt og vægtbærende. Vær opmærksom på, at pt. ikke læner mod detektor.

Armene krydset på brystet eller støttet til armholder.

Aktuelle fod skal være parallel med detektor. Neutral rotation.

Modsatte fod vinkelret på detektor.

Centrering:

Centrering i hofteleddet.

Billedkriterier:

Korrekt positioneret vil afstanden mellem de to caput femori svare til ca. 2/3 af diameteren på caput femori.

Trochanter minor ses ganske lidt fremtrædende posteriort tydende på neutral rotation i ben.

Markeres som stående.

Billede 11

Billede 12

SID

115 cm.

Raster

115 cm.

 

Alternativt hvis patienten ikke kan stå tages liggende optagelse.

Liggende bækken AP med kugle

 

Patientplacering:

Liggende i rygleje og benene indad roteret ca. 15°. Det er vigtigt at bækkenet ikke bliver løftet.

Målekugle 40 mm placeres i højde med trochanter major på aktuelle hofte og placer den så proximalt, som muligt mellem benene på patienten.

OBS! Af hygiejniske hensyn skal stativet med målekuglen pakkes ind i en plasticpose.

 

Centrering:

Ca. 4 cm under symfysen.

Billedkriterier:

 

Ca. 5 cm over acetabulum er den øvre afgrænsning, og nedadtil så meget som muligt.
Begge hofteled og trochantor major på relevante side, skal være fremstillet.
Ledlinjen skal være tydeligt fremstillet.
Hele kuglen skal være fremstillet.
Hvis det er en revisionsprotese skal bunden af den gamle protese være med. Billedet skal indeholde området fra ca. 5 cm proximalt fra acetabulums øverste kant, og så meget af femurskaftet, som muligt – minimum 22 cm.
Begge acetabulum, caput femoris og trochantor major skal ses tydeligt, og være symmetrisk uden rotation i bækkenet.
Mest muligt af trochantor minor og ischial tuberositas skal ses tydeligt på begge sider.

Husk notér på billedet 40 mm målekugle.

Foto bækken AP

Billede 4

 

Billede 2

 

 

 

Liggende hofte semiaxial

Patientplacering:

Pt. ligger 45° skrå mod aktuelle side. Aktuelle ben skal flekteres og udadroteres til benet ligger mod lejet. Knæet flekteres mellem 45° og 90°, til benet ligger mod lejet.

 

Centrering:

Midt på linjen mellem spina iliaca anterior superior og symfysen.

Billedkriterier:

 

Hele acetabulum og proximale 1/3 af femur skal fremstilles. Trochanter major vil overlejre en stor del af collum femoris.

HofteArthroseSEMIAXIAL-3

HofteArthroseSEMIAXIAL-4

SID

115 cm.

Raster

115 cm.