Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb i lokal anæstesi

Beskrivelse

Mål: Patienten skal sikres et professionelt behandlingsforløb samt føle sig tryg og velkommen i afdelingen.

- Ved ankomst hilser sygeplejerske med navn og titel på patient og evt. pårørende.

- Gennem hele forløbet informeres patient og evt. pårørende.

- Patienten tilbydes præmedicinering.

 

Mål: At sikre at de hygiejniske forholdsregler overholdes og infektion minimeres.

- Patienten vises ind på operationsstuen iført operationshue.

- Mundskylning med klorhexidin 0,1 % i et minut.

- Huddesinfektion med 0,5 % klorhexidinsprit og afdækning med et sterilt stykke.

- Operationen udføres i overensstemmelse med procedure om steril teknik.

- Ved større kirurgiske indgreb fjernes instrumenterne først fra bagbordet, når såret er lukket.

 

Mål: At sikre sufficient smertedækning under og efter operationen.

- Patienten lokalbedøves.

- Udlevering af recept.

 

Mål: At sikre at der ikke opstår utilsigtede hændelser.

- Patienten identificeres og samtykke sikres i henhold til de 5 trin til forebyggelse af forvekslingsindgreb.

- Den sterile sygeplejerske sikrer sig, at antallet af udleverede gazekrøller, skarpe genstande og instrumenter stemmer overens med antallet ved operationens afslutning.

- Dette dokumenteres i EPJ.

- I henhold til Afdelingsledelsens beslutning bruges gazekrøller og servietter uden røntgentråd ved operationer i lokal anæstesi.

 

Mål: At sikre at patienten har forstået information om det postoperative forløb mht. smertebehandling, mundhygiejne, kost, blødning, samt andre eventuelle postoperative forholdsregler afhængig af operationstype.

- Patienten afsluttes med information og udlevering af recept, kontaktpersonkort samt mødetidskort.

- Dette dokumenteres i EPJ.

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker, kæbekirurger og tandlæger ansat i Kæbekirurgisk Afdeling.

 

Formål

At sikre et professionelt behandlingsforløb for patienten i lokal anæstesi.

Referencer

Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer. (www. sst.dk/publ/Vejledninger/00/Servietter/index.htm)

Sundhedsstyrelsen: Juni 2006, Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb ”De fem trin”.

Fagermoen M.S. Samtale, undervisning og veiledning. Kapitel 2.: Almås Hallbjørg(red.). 2010. Klinisk sygepleie 1. 4. udgave. 1. oplag. Oslo; Gyldendal.

Hygiejne ABC Kæbekirurgisk Afdeling 2019.