Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG fodled fraktur

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

Ap, skrå og lat.

 

Positionering

 

Ap: Patienten ligger på ryggen med strakte ben. Knæleddet understøttes af en sandpose. Fodleddet flekteres (hvis pt. kan medvirke til det) og benet indadroteres ca. 15 grader.

Skrå: Som ap men hvor benet indadroteres ca. 45 grader.

Lat.: Patienten ligger på aktuelle side med laterale malleol mod detektorpladen, let flekteret knæ. En sandpose kan støtte under knæet. Malleolerne skal ligge over hinanden

 

Centrering

 

Ap: Midt i fodleddet ca. 1 cm over mediale malleol.

Skrå: Røret kippes 20-30 grader caudo-cranielt. Centrering midt i fodleddet ca. ud for mediale malleol.

Lat.: Midt i fodleddet. For at få leddet mellem tibia og talus frit kan røret kippes 5 grader caudo-cranielt.

 

Billedkriterier

 

Ap: Ledspalten ved mediale malleol skal være fri.

Skrå: Hele ledfladen mellem tibia, fibula og talus skal være fri. Der kan være lidt overlap mellem mediale tibia og fibula.

Lat.: Ledspalten mellem tibia og talus skal være fri. Fibula ligger i bagerste 1/3 af tibia. Calcaneus, fodrodsknoglerne og 1/3 af proksimale metatars skal medfotograferes.

 

 

Husk højre/venstre markering

 

 

 

AP-billede

Skråbillede

Lat. billede

 

 

 

Picture 1

 

 

 

 

 

 

Picture 2

 

Picture 3