Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetesfod, procedure og tjekliste ved tilsyn

Formål

Korrekt behandling af diabetesfod.

 

Beskrivelse

AKUT henvisning af diabetespatient til Ortopædkirurgisk afdeling til vurdering/indlæggelse fra egen læge, vagtlæge eller anden afdeling i huset:

Henvendelse foregår i dag- og vagttid direkte til ortopædkirurgisk bagvagt, kode 481 eller via omstillingen på telefonnummer 97 66 00 00.

AKUT vurdering SKAL foretages af ortopædkirurgisk bagvagt på alle diabetespatienter med mistanke om:

 • • Diabetisk plantar absces eller anden fodabsces

 • • Akut progredierende sår med infektion

 • • Inficerede sår hos en diabetiker uden anden forklarlig årsag til almen påvirkning, febrilia eller sepsis

og vurderes på lige fod med alle andre akutte patienter, hvor der rettes henvendelse til ortopædkirurgisk område med henblik på akut tilsyn.

Vedrørende behandlingen af Diabetes fodsår/fodinfektion se instruksen.

 

TJEKLISTE ved AKUT undersøgelse af diabetespatient med fodsår:

 1. 1. Diabeten: Type, varighed, aktuelle medicinske behandling, ryger?

 2. 2. Tidligere kar- eller amputationskirurgi, beskriv

 3. 3. Anamnese for aktuelt problem: Ætiologi, tidsaspekt, smerter?

 4. 4. Fodens udseende: Fejlstillinger, mobilitet/ledbevægelighed (f.eks. stram Akillessene, stive fejlstillede tæer), gangfunktion, kallositeter (hårde hudpartier/ligtorne som tegn på belastning)

 5. 5. Såret: Lokalisation, størrelse, dybde, kontakt til knogle/sene/led?

 6. 6. Kredsløb bilateralt: Arteria dorsalis pedis, arteria tibialis posterioris, ødem, distal blodtryksmåling (hvis foretaget for nylig)

 7. 7. Neurologisk undersøgelse: Semmes-Weinstein monofilament-test.

 

IKKE AKUT henvisning til Ortopædkirurgisk afdeling af diabetespatient til vurdering fra egen læge eller anden afdeling i huset:

Henvisningen går via Fællesvisitationen til Diabetes Fodcenter (Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium eller til lægerne i fagområdet for fod- og ankelkirurgi, der viderevisiterer relevant ambulatorium). I dagtid kan man lave aftale direkte med en af overlægerne i fagområdet for fod- og ankelkirurgi om at overtage henvisningen (eventuelt kan lægesekretærerne i fagområdet kontaktes på telefonnummer 97 66 23 23 eller 97 66 23 24).

 

 

 

IKKE AKUT vurdering foretages af lægerne ved fagområdet for fod- og ankelkirurgi:

 • • Sår dybere end overfladiske, dvs. under fascie-niveau, blottet sene eller knogle (knoglekontakt ved undersøgelse med steril sonde/pincet)

 • • Røntgenundersøgelse ved dybe sår mere end 10-14 dage gamle med henblik på ostit.

 • • Gradvist progredierende eller ikke-responderende sår, trods sårpleje og aflastning, med henblik på eventuel revision, særlig aflastning og/eller bandager

 • • Fejlstillinger i tæer, mellemfod, bagfod eller ankel, indskrænket ledbevægelighed/kontrakturer, instabilitet, neuromuskulær imbalance/stroke sequelae, +/- sår

 • • Diabetespatienter med spontan fraktur i ankel og fod

 • • Ved lav distal blodtryksmåling (<40 mmHg på tåniveau) henvises direkte til Karkirurgisk Afdeling.

 

Referencer

Ingen.