Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Informeret samtykke

 

Ansvaret for at indhente informeret samtykke i forbindelse med undersøgelser på Billeddiagnostisk Afdeling i Frederikshavn påhviler den henvisende instans. Ved børn under 15 år skal vi have forældrenes samtykke, hvis der skal laves supplerende CT eller MR efter røntgen. Det gælder såvel almindelige billeddiagnostiske undersøgelser som billeddiagnostiske undersøgelser, hvor der indgives intravenøs kontrast og undersøgelser, hvor der foretages et terapeutisk eller diagnostisk indgreb.

 

Administration af intravenøst kontraststof

Ved undersøgelser, hvor der gives intravenøs kontrast, orienteres patienten herom af den henvisende afdeling.

Patienter, der er henvist fra praksissektoren, modtager skriftlig information om kontrasten og de mulige bivirkninger herved.

Personalet i Billeddiagnostisk Afdeling meddeler ved undersøgelsens start, at kontrasten injiceres, og patienten har herefter endnu engang mulighed for at stille spørgsmål eller eventuelt afstå fra undersøgelsen.

Såfremt det ved indgift af intravenøs jodholdigt kontrast vurderes, at der er en øget risiko herved, enten ved nedsat nyrefunktion eller andet jævnfør ESUR-guidelines, meddeles det den henvisende instans, at Billeddiagnostisk Afdeling som udgangspunkt ikke ønsker at indgive intravenøs kontrast.

Såfremt det vurderes fra den henvisende afdeling, at man bør udføre undersøgelsen uagtet der er en øget risiko, drøftes dette med den udførende overlæge på Billeddiagnostisk Afdeling. Såfremt det ud fra en samlet helhedsvurdering skønnes nødvendigt at udføre undersøgelsen, påhviler det den henvisende instans at sikre informeret samtykke i denne situation.

 

Informeret samtykke til behandling