Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tibiakondylfraktur hos voksne

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet undersøgelse og behandling af tibiakondylfrakturer hos voksne.

 

Definition af begreber

Højenergifraktur hos yngre patienter, lavenergi osteoporosefraktur hos ældre patienter. Frakturerne varierer fra simple unikondylære til komplekse bikondylære frakturer. Schatzkers klassifikation kan anvendes.

Fagområdet for traumatologi har det overordnede ansvar og varetager behandling heraf.

Beskrivelse

Generelt

Den afgørende faktor for frakturmøsteret ledsagende bløddelsskade og/eller kar/nervepåvirkning er skadesmekanismen. De samme faktorer og knæstabiliteten afgør behandlingsstrategien.

Forholdsregler

Undersøgelse

Klinisk undersøgelse inklusiv vurdering af bløddelsforhold og status af neurovaskulære forhold distalt for frakturen. Især komminutte frakturer efter højenergitraume er i risiko for udvikling af compartment syndrom. De åbne frakturer klassificeret efter Gustillo.

Røntgenundersøgelse af knæ og proksimale crus i to planer. CT-skanning med 3D rekonstruktion indgår i den præoperative planlægning i de fleste tilfælde. Vær opmærksom på, at nogle patienter kan have flere frakturer af ekstremiteten.

Behandling

Behandlingen afhænger af patientens alder og almentilstand, frakturens klassifikation, dislokation/depression, andel af involveret ledflade, de omgivende bløddele og om knoglen er osteopenisk.

Der tilstræbes af opnå en kongruent ledflade i et stabilt knæ, der muliggør tidlig bevægetræning, modvirker ledstivhed og bløddelsproblemer og som er fundament for et eventuelt sekundært indgreb.

  1. 1. Konservativ behandling: Frakturer i laterale kondyl med ≤ 5mm’s depression af ledfladen og hvor knæet er stabilt, kan konservativ behandles med Don-Joy bandage

 

  1. 2. Operativ behandling fortages altid af lateral kondylfrakturer med > 5mm’s depression af ledfladen, af alle mediale frakturer inklusiv de udislocerede grundet tendens til varus deformitet efterfølgende og af de bikondylære

 

    1. a. Isolerede laterale og mediale kondylfrakturer osteosynteres med 7,3 mm kanylerede skruer efter opbankning af ledflade og eventuelt understøttelse af ledfladen med knoglegraft eller substitut

    2. b. Bikondylære frakturer behandles med ekstern fiksation ad modum Ilizarov forudgået af osteosyntese med 7,3 mm kanylerede skruer efter opbankning og understøttelse af ledfladen med knoglegraft eller substitut

Operationen foretages på planleje. Den tekniske udførelse af operationen skal følge producentens anvisning for det produkt vi aktuelt bruger.

Præ- og postoperativt kontrolleres og noteres cirkulatorisk status og bløddelsforhold på det frakturerede ben og ved behov det modsidige, eksempelvis ved længerevarende lejring.

 

Der tages peroperativ røntgenkontrol i to planer til dokumentation af repositionen og placeringen af osteosyntesematerialet. Der sendes elektronisk henvisning til ophængning på næste dags morgenkonference

 

Postoperativt forløb

Patienten kontrolleres for nerve (peronæus) påvirkning og for udvikling af compartmentsyndrom.

 

Efterbehandling

Afhænger af den operative behandling, dog aflaster alle de første 6 uger. Fysioterapi påbegyndes postoperativt med aktiv og passiv ubelastet bevægetræning over knæet og isometriske quadricepsøvelser, og der henvises til specialiseret eller almen genoptræning forud for udskrivelsen.

Klinisk og røntgenologisk kontrol i traumeambulatoriet efter 6 og 12 uger for de isolerede kondylfrakturer. Frakturpatienter med Ilizarov møder til klinisk kontrol 2 uger postoperativt, og efterfølgende klinisk og røntgenologisk kontrol med 4-6 ugers interval. Fjernelse af Ilizarov apparatur afgøres ud fra helingsstatus.

Referencer

Ingen.