Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Motion og graviditet

 

 

Fysisk aktivitet/motion har sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende effekt hos ikke gravide, der motioner. De fleste gravide er ikke fysisk aktive i graviditeten, og mange, der dyrker motion før graviditeten, ophører med dette under graviditeten. En mindre gruppe unge kvinder er meget fysisk aktive før og under graviditeten.

Generelt findes der få randomiserede, kontrollerede undersøgelser, der belyser effekten af fysisk aktivitet for graviditetsudkommet. Der findes case-kontrol og kohorteundersøgelser i forskellig størrelse og kvalitet.

Ud fra den eksisterende litteratur ser det ud til, at fysisk aktive kvinder kan fortsætte deres motionsvaner under graviditeten. Dog kan gravide, som motionerer langvarigt og med høj intensitet, rådes til at reducere niveauet, da litteraturen ikke har en klar defineret øvre grænse for intensitetsniveauet. Herudover tyder foreløbige studier på, at inaktive kan påbegynde motion på et lavere niveau under graviditeten uden negativ påvirkning.

Observationelle studier tyder på, at fysisk aktivitet har en gunstig eller neutral effekt i graviditeten. Eneste dokumenterede mulige negative virkning er en mistanke om øget risiko for spontan abort i begyndelsen af graviditeten.Anbefalinger

  • • 

Raske gravide informeres om værdien af fysisk aktivitet og opfordres til at være moderat fysisk aktive (Borg skala 12-13) mindst 30 minutter om dagen, uanset hvor aktive de har været forud for graviditeten.

  • • 

Kvinder, der er disponerede for gestationel diabetes eller præeklampsi, bør være fysisk aktive ud over de generelle anbefalinger (mængde og intensitet).

  • • 

Konditionstræning på moderat niveau kan med fordel påbegyndes i graviditeten. Hvis den gravide i forvejen er fysisk aktiv svarende til anbefalingerne, kan hun konditionstræne svarende til Borg skala 14-15.

  • • 

Kvinder, der har været meget fysisk aktive forud for graviditet, kan være aktive under graviditeten evt. på let nedsat niveau, så længe de føler sig alment godt tilpas derved.

  • • 

Ikke-vægtbærende fysisk aktivitet anbefales til kvinder med ryg eller bækkensmerter og er en generel anbefaling til kvinder sidst i graviditeten.
Borg skala

Baseret på princippet om, at følelsen af anstrengelse er et godt mål for, hvor hårdt man træner. Den subjektive oplevelse af anstrengelse vokser med stigende arbejdsbelastning. Borg skalaen kan bruges til at styre belastningen med, når man motionerer og bruges således til at finde det rigtige niveau under træning.

Skalen går fra 6 til 20, som henholdsvis total hvile og total anstrengelse. Moderat intensitet svarer til 12-13. Høj intensitet svarer til 16. 15 er snakkegrænsen, hvor man ikke længere kan tale i fulde sætninger.

6

 

7

meget, meget let

8

 

9

meget let

10

 

11

ret let

12

 

13

noget anstrengende

14

 

15

anstrengende

16

 

17

meget anstrengende

18

 

19

meget, meget anstrengende

20

 _________________________________________________________________________________________

Kilde:

Sandbjerg guideline 2008

Sundhedsstyrelsen. Håndbog fysisk aktivitet og graviditet. 2004.www.sst.dk