Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

En-Lunge-Ventilation (ELV)

Beskrivelse1

Indledning1

To-Lunge-Ventilation1

En-Lunge-Ventilation2

Behandling af hypoxæmi2

Behandling2

Symptomatisk behandling2

Kausal behandling (påbegyndes, når oxygeneringen er genoprettet)2

Afslutning af ELV3

Definition af begreber3

Formål3

Referencer3

Beskrivelse

Indledning

ELV er en opgave, som løses tværfagligt af den bedøvende læge og sygeplejerske. Ansvaret for ELV påhviler den anæstesiologiske speciallæge, som har ansvaret for stuen. Speciallægen afgør selv, i hvilket omfang opgaven eller dele af den kan uddelegeres til øvrige deltagere i anæstesien. Det skal under alle forhold være muligt at konsultere den ansvarlige speciallæge, som skal være umiddelbart tilgængelig.

ELV anvendes til indgreb, hvor lungerne ønskes separeret eller hvor operationen ikke eller kun vanskeligt kan gennemføres uden stillestående og evt. deflateret lunge.

Metoderne til lungeseparation – forskellige tubetyper, bronkieblokkere, enkelttuber i hovedbronchus mv. gennemgås ikke her.

To-Lunge-Ventilation

Forud for ELV anvendes TLV:

De indledende respiratorindstillinger vil her være:

 • • Tidalvolumen6–8 ml pr kg

 • • Frekvens12–16 pr minut

 • • I/E 1 : 2

 • • FiO2  0,4–0,6 (PaO2 >10 kPa)

 • • Peep 5–10 cm H2O

Ud fra præoperativ Lungefunktionsundersøgelse samt udseende af tryk-volumen kurver klassificeres patienterne som havende

Normal lungemekanik

Overvejende obstruktiv lungemekanik eller

Overvejende restriktiv lungemekanik.

En-Lunge-Ventilation

Forudsætningerne for succes ved ELV er listet nedenfor. Det er vigtigt kritisk løbende at reevaluere om disse forhold fortsat er i orden, specielt i tilfælde af lav lungecompliance, hypoxi eller andre problemer.

Forudsætningerne er

 • • Korrekt placeret dobbeltlumentube eller bronchusblokker (kontrol med bronkoskop)

 • • Tilstrækkelig dyb anæstesi (sænker iltbehovet)

 • • Muskelrelaksation (faciliterer ventilation på grund af slap abdominal- og thoraxmuskulatur, effekten modvirkes dog af slap diaphragma). Muskelrelaksation er ikke altid nødvendig.

 • • Frie luftveje uden blod eller sekret (kontrol med bronkoskop)

 • • Fravær af bronkospasme (behandles evt. med bronkolytikum)

Indstillinger (foreløbige, skal sidenhen justeres på baggrund af indsamlede data):

 • • Tidalvolumen4–6 ml pr kg

 • • Frekvens12–16 pr minut (uændret)

 • • I/E Normal eller overvejende restriktiv lungemekanik:1:2 – 1:1    Overvejende obstruktiv lungemekanik:  1:2 – 1:4

 • • FiO2  0,6 (PaO2 >8 kPa, SAT >90)

 • • PEEP Normal eller overvejende restriktiv lungemekanik: 5–10 cm H2O   Overvejende obstruktiv lungemekanik:   3– 8 cm H2O

 • • MinutvolumenModerat permissiv hyperkapni accepteres (cave forhøjet PAP):      Pco2 <8 kPa, pH >7,25

 • • Ventilationsmodus Trykkontrol (PC) anbefales. Volumenkontrol (VC) kan anvendes.

 • • LuftvejstrykPC: Indstillet tryk = Plateautryk <25 cm H2O

VC: Peaktryk <35 cm H2O, Plateautryk <25 cm H2O

Behandling af hypoxæmi

Hypxæmi optræder hyppigt og er potentielt farligt. Hyperkapni optræder nærmest obligatorisk, men er mindre farligt eller ufarligt.

Såfremt der anvendes FiO2 = 0,6 haves et ”early-warning-system” til detektion af problemer ved ELV.

Nedenfor opregnes de terapeutiske muligheder:

Behandling

Symptomatisk behandling
 • • Øg FiO2 til 0,8 eller 1,0

 • • O2-tilførsel til den ikke-ventilerede lunge (cave overtryk)

 • • CPAP på den ikke-ventilerede lunge

 • • Stands operationen og ventiler den ikke-ventilerede lunge.

Kausal behandling (påbegyndes, når oxygeneringen er genoprettet)
 • • Kontrol af anæstesidybde og relaksationsgrad

 • • Kontrol af tubeplacering (dislokation hyppig pga. manipulation)

 • • Opsugning af evt. sekret eller blod

 • • Rekruttering af ventilerede lunge

 • • Afprøve PEEP-ændring (øgning eller sænkning afhængig af de eksspiratoriske forhold)

 • • Øgning af tidalvolumen

Afslutning af ELV

Grundig sugning i den ikke-ventilerede luftvej (ofte blod her ved intrapulmonale indgreb)

TLV genetableres - manuel opblæsning (gerne under synets vejledning) af den ikke-ventilerede lunge

”Lille” rekrutteringsprocedure gennemføres (under hensyntagen til suturlinjerne i den opererede lunge)

Respiratorbehandling genoptages (se afsnit om TLV).

Definition af begreber

ELV - En-Lunge-Ventilation

TLV - To-Lunge-Ventilation

Formål

Instruks i respiratorbetjening ved ELV

Referencer

Jens Lohser: Evidence-based Management of One-Lung Ventilation. Anesthesiology Clinics 26 (2008) p. 241-272 (Editor: Peter Slinger).

Peter Slinger (Pro) og Thomas J. Gal (Con): Low Tidal Volumes are indicated during One-lung Ventilation. Anesthesia and Analgesia Vol. 103 nr 2 (2006): p. 268-273

Waheedullah Karzai: Hypoxemia during One-Lung Ventilation. Anesthesiology Vol. 110, nr. 6 (2009): p. 1402-1411.