Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR-scanning af patienter med pacemaker, ICD, Loop-recorder og temporær/ekstern pacemaker på Aalborg Universitetshospital.

 

Indikation:

MR-scanning af patienter med ICD eller pacemaker udgør en ikke ubetydelig risiko for patienten og skal derfor udelukkende tilbydes når andre diagnostiske muligheder er fuldstændig udtømte og såfremt MR-scanningen vil have klinisk konsekvens.

Risikoen består af dysfunktion af pacemaker eller ICD under og efter MR-scanningen. Og risiko for at ”støj” fra MR-scanneren kan fremprovokere en arytmi.

 

MR-scanning foretages udelukkende på patienter som er henvist fra hospitalsafdeling / ambulatorium, idet scanningen kræver ledsagelse fra henvisende afdeling.

 

Forskellige devices kan være godkendt til forskellige feltstyrker og energiniveauer. Som en hovedregel kan pacemaker og ICD-patienter scannes ved 1,5T og »normal operating mode« (almindeligvis Spatial field gradient 200 T/m og SAR 2W/kg (whole body). Er der behov for højere feltstyrke, må der i den enkelte situation foretages en individuel vurdering.

 

Planlagt MR – scanning skal foregå I dagtid kl. 08.00 – 13.00

 

Patienter med enkeltkammer, dobbelt-kammer eller biventrikulære pacemaker:

 

 • • Kontraindikation: Pacemaker implanteret inden for de sidste 6 uger.
  Ved tvingende indikation for undersøgelsen konfereres med elektrofysiologisk/pace bagvagt.

 

 

Henvisning:

  • • Henvisende instans sender elektronisk henvisning til MR-scanning med angivelse af PM / ICD I metalskemaet. Radiologen visiterer henvisningen til PM/ICD procedurer, efter evt. at have drøftet indikationen med henvisende afdeling.

  • • Henvisningen med oplysninger om tidspunkt for MR-scanningen og hvilken afdeling patienten er tilknyttet meldes til Pacemakerambulatoriets sekretariat via mailliste

  • • Ved behov for akut scanning i dagtid, kontaktes sekretær i Pacemakerambulatoriet (tlf.nr 64570)

 

Scanning:

  • • Patienten skal ledsages af sundhedsfagligt personale
   Denne følger patienten til Pacemakerambulatoriet, hvor pacemakeren testes og programmeres, hvorefter vedkommende følger patienten til MR-scanningen, observerer patienten (visuelt og vha pulsoxymeter) under selve scanningen og følger patienten tilbage til Pacemakerambulatoriet, hvor pacemakeren testes og re-programmeres.

 

 

Transport:

  • • Sekretær fra Pacemakerambulatoriet booker portør via Columna Opgavesystemet til afhentning og ledsagelse af patienten fra stamafdeling via Pacemakerambulatoriet til MR-skanneren og retur

 

Det pålægges henvisende læge at informere patienten om, at MR-scanning i sjældne tilfælde kan skade pacemakeren.

 

 

Patienter med ICD herunder biventrikulær ICD:

 

 • • Kontraindikation: ICD implanteret inden for de sidste 6 uger.
  Ved tvingende indikation for undersøgelsen konfereres med elektrofysiologisk/pace bagvagt.

 

Henvisning:

  • •  Henvisende instans sender elektronisk henvisning til MR-scanning med angivelse af PM/ICD i metalskemaet. Radiologen visiterer henvisningen til PM/ICD procedurer efter evt. at have drøftet indikationen med henvisende afdeling.

  • • Henvisningen med oplysninger om tidspunkt for MR-scanningen, og hvilken afdeling patienten er tilknyttet meldes til Pacemakerambulatoriets sekretariat via mailliste.

  • • Ved behov for akut scanning i dagtid, kontaktes sekretær i Pacemakerambulatoriet (tlf.nr 64570)

 

Scanning:

  • •  Patienten skal være ledsaget af sundhedsfagligt personale

Denne følger patienten til MR-scanneren, hvor en medarbejder fra ICD-ambulatoriet tester patientens ICD og programmerer denne. (Stød-terapi frakobles.) Den sundhedsfaglige person observerer patienten under MR-scanningen (visuelt og vha pulsoxymeter). Personalet fra ICD-ambulatoriet tilkaldes ved scanningens afslutning mhp. test og tilbageprogrammering af ICD-enheden

 

Transport:

  • • Sekretær fra Pacemakerambulatoriet booker portør via Columna Opgavesystemet til afhentning og ledsagelse af patienten fra stamafdelingen til MR-skanneren og retur

 

Det pålægges henvisende læge at informere patienten om, at MR-scanning i sjældne tilfælde kan skade ICD-en.

 

Temporær/ ekstern Pacemaker:

I livsnødvendige tilfælde kan patienten MR scannes under forudsætning af meget omhyggelig og fast fiksation af generator med elastikbånd og evt. tensoplast.

 • • Hvis patienten har ekstern paceboks, skiftes der til et pacemakerbatteri

 • • Patienten må ikke være totalt paceafhængig

 • • Ved paceelektrode fra armen bruges et elastikbånd til fiksation af pacemakerbatteriet

 • • Ved paceelektrode fra subclavia bruges tensoplast til fiksation af pacemakerbatteriet

 • • Radiografen sørger for, at ledninger fixeres strakt i patientens midtlinje.

 • • Programmering og procedure i øvrigt som under bradypacemaker.

 

Loop-recordere

 • • Inden MR-scanning skal loop-recorderen udlæses, da gemte data ellers vil kunne gå tabt

 • • MR-bookingssekretær kontakter sekretær for Pacemakerambulatoriet via mail for at booke tid til aflæsning om morgenen eller dagen før tidspunkt for MR-scanning. De fleste loop-recordere kan aflæses via hjemmemonitorering.

 • • Personale fra Kardiologisk Afdeling skal ikke deltage ved scanningen.

 • • Loop-recordere skal ikke tjekkes efter MR scanningen.

*0.3T-scanning

 • • Pacemaker/ICD skal testes før og efter scanning såfremt scanningen skal foretages på den overekstremitet som er på samme side som den implanterede pacemaker/ICD. Henvisning og observation foretages som beskrevet for almindelig MR-scanning.

 

Pacemakersekretariat foretager sig følgende ved planlagte scanning:

Når Røntgenafdelingens sekretær kontakter Pacemakerambulatoriets sekretariatet, oplyser hun

Røntgenafdelingen om patienten har en pacemaker eller en ICD.
 

Ved pacemaker:

  • • Henvisning til MR-scanning sendes til Pacemakerambulatoriets sekretær via mail for at booke tider til programmering af pacemaker før og efter MR-scanning. (45 min. inden og 1½ time efter tidspunkt for MR-scanning).

 

Ved ICD:

  • • Henvisning til MR-scanning sendes til Pacemakerambulatoriets sekretær via mail for at booke tider til programmering af pacemaker før og efter MR-scanning. (45 min. inden og 1½ time efter tidspunkt for MR-scanning).

 

Akut MR-scanning:

 • • Der scannes kun i dagtid 8.00-13.00

 • • Henvisende afdeling drøfter indikationen med radiologisk overlæge.

 • • Henvisende instans sender elektronisk henvisning til akut MR-scanning med angivelse af PM/ICD i metalskemaet. Radiologen visiterer henvisningen til PM-/ICD-procedurer.

 • • MR-radiografen kontakter MR-booking, når der ligger en akut PM-/ICD-patient på akutlisten, og aftaler mulige tidspunkter for undersøgelsen.

 • • Ved behov for akut scanning, kontaktes sekretær i Pacemakerambulatoriet på dect tlf. 64570.

 • • Sekretær foreligger henvisning til akut MR-scanning for arytmioverlæge, og det vurderes om der umiddelbart er problemer i at udføre MR-scanning på patienten.

 

 • • I specielle tilfælde hvor MR-scanning er absolut nødvendigt uden for dagtid, kan der rettes henvendelse til kardiologisk bagvagt (dect tlf. 64461) som kontakter vagthavende elektrofysiolog.

 

Kontrol og programmering af device:

Bradypacemaker:

 • • Test før og efter MR-scanning:

 • • Impedans skal være imellem 200 og 1500 ohm

 • • Tærskel < 2,5 volt

 • • Estimeret batterilevetid > 6 mdr.

 

Programmering af pacemakeren:

 

 • • Fixed rate (V00/A00/D00) 20 slag over pacefrekvens/egenrytme
  – ved høj egenfrekvens og sparsomt pacebehov evt 0D0/0V0

 • • Output 5 volt og 1,0 ms pulsduration
  På MR kompatible pacemakere kan devicen programmeres i MR modus.

 • • Reprogrammering til udgangsindstillingerne efter afsluttet MR-scanning.

 

ICD:

 • • Patientens follow-up skema, henvisning til MR-scanning samt relevant programmer medbringes

 • • Test før og efter MR-scanning: Som Bradypacemakere ovenfor

Programmering af ICD’en:

 • • Hvis ICD-en også fungerer som bradypacemaker: Programmering som pacemaker (se ovenfor). Hvis ovenstående programmering ikke er mulig, kontaktes arytmioverlæge

 • • Hvis ICD-en ikke fungerer som bradypacemaker: ICD programmeres i 0V0/0D0

 • • Ved alle ICD-er: ”Detektion off” eller ”therapy off” afhængigt af fabrikat.

 • • MR kompatible ICD-er programmeres i MR modus.
  OBS: Ved nogle devices er MR modus pacing off!!

 • • Re-programmering til udgangsindstillingerne efter afsluttet MR-scanning.

 

Grøn procedureseddel udfyldes for MR-scanning og videregives til sekretæren for Pacemakerambulatoriet.

 

Ved hjertestop:

 • • Meldes efter vanlige retningslinjer på 22011 til Informationen

 

Hvis patienten bliver hæmodynamisk påvirket:

 • • MR-scanningen afbrydes, patienten evakueres fra scanneren og ved behov tilkaldes akut hjertestopholdet