Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR-scanning af patienter med pacemaker, ICD, Loop-recorder og temporær/ekstern pacemaker på Aalborg Universitetshospital.

 

Indikation:

MR scanning af patienter med ICD eller pacemaker udgør en ikke ubetydelig risiko for patienten og skal derfor tilbydes udelukkende i yderst ekstraordinære forhold med mindre patienten har en MR-sikker pacemaker/ICD.

MR-scanning af patienter med pacemaker og ICD kan tilbydes når andre diagnostiske muligheder er fuldstændig udtømte og såfremt MR-scanningen vil have klinisk konsekvens.

 

MR-scanning foretages udelukkende på indlagte patienter med mindre der er tale om en MR-kompatibel pacemaker/ICD.

 

Der må udelukkende benyttes:

 • • 1.5 Tesla closed bore MRI

 • • 0.3 Tesla closed bore extremity MRI*

 • • 1. Level Operating Mode (maximum gradient slew rate performance per axis ≤ 200 T/m/s)

 • • Helkrops SAR (specific absorptionsrate) < 2 W/kg

Planlagt MR – skanning skal foregå I dagtid kl. 08.00 – 13.00

 

Patienter med enkeltkammer, dobbelt-kammer eller biventrikulære pacemaker:

Nyere modeller af disse devices er MR-sikret, men langt de fleste af patienterne har fortsat en pacemaker som ikke er MR-kompatibel.

Risikoen består af dysfunktion af pacemaker under og efter MR-scanningen.

 

 • • Kontraindikation: Pacemaker implanteret indenfor de sidste 6 uger. Ved tvingende indikation for undersøgelsen konfereres med elektrofysiologisk/pace bagvagt. Ligeledes skal vagthavende elektrofysiolog konfereres ved egenrytme < 30 og pacebehov.

 

 • • Henvisning:

 • • Henvisende instans sender elektronisk henvisning til MR-skanning med angivelse af PM / ICD I metalskemaet. Radiologen visiterer henvisningen til PM/ICD procedurer, efter evt. at have diskuteret med henvisende afdeling.

 • • MR booking ringer til sekretær for Pacemakerabulatoriet, tlf. 64570 og får oplysning om type af procedure ( godkendt PM/ICD eller ikke godkendt PM/ICD) – skrives i MR-henvisningen (EasyViz).

 • • Henvisningen med oplysninger om tidspunkt for MR-skanningen og om patienten er indlagt eller ambulant meldes til Pacemakerabulatoriets sekretariat (tlf. 64570).

 • • Ved behov for akut scanning, kontaktes sygeplejefaglig koordinator ( tlf.nr 64490)

 • • 

 • • 

 • • Scanning:

 • • -Ved MR-kompatibel pacemaker. Pacemakeren programmeres både før og efter MR-scanningen. Der er ikke behov for ekstraordinært observation af patienten.

-Ved ikke MR-kompatibel pacemaker, skal patienten være indlagt på den henvisende afdelings senge afdeling. Henvisende afdeling skal stille en sundhedsfaglig person til rådighed med henblik på observation af patienten. Denne følger patienten med til pacemaker ambulatoriet, hvor pacemakeren testes og programmeres, hvorefter vedkommende følger patienten til MR-scanningen og observerer patienten (pulsoxymeter) under selve scanningen og følger personen tilbage til pacemaker ambulatoriet, hvor pacemakeren testes og programmeres.

-Det pålægges henvisende læge at informere patienten om, at MR-scanning i sjældne tilfælde kan skade pacemakeren.

 

 

Patienter med ICD, biventrikulær ICD:

 • •  Kontraindikation: ICD implanteret indenfor de sidste 6 uger. Ved tvingende indikation for undersøgelsen konfereres med elektrofysiologisk/pace bagvagt. Ligeledes skal vagthavende elektrofysiolog konfereres ved egenrytme < 30 og pacebehov.

 • • Henvisning:

 • • Henvisende instans sender elektronisk henvisning til MR-skanning med angivelse af PM / ICD I metalskemaet. Radiologen visiterer henvisningen til PM/ICD procedurer, efter evt. at have diskuteret med henvisende afdeling.

 • • 

 • • MR booking ringer til sekretær for Pacemakerabulatoriet tlf. 64570 og får oplysning om type af procedure (godkendt PM/ICD eller ikke godkendt PM/ICD) – skrives i MR-henvisningen (EasyViz).

 • • 

 • • Henvisningen med oplysninger om tidspunkt for MR-skanningen og om patienten er indlagt eller ambulant meldes til Pacemakerabulatoriets sekretariat (tlf. 64570).

 • • 

 • • Ved behov for akut scanning, kontaktes sygeplejefaglig koordinator ( tlf.nr 64490).

 • • 

 • •  Scanning:

 • • Ved MR-kompatibel ICD. ICDen programmeres både før og efter MR-scanningen på røntgen afdeling. Der er ikke behov for ekstraordinært observation af patienten.

 • • Ved ikke MR-kompatibel ICD, skal patienten være indlagt på den henvisende afdelings senge afdeling for at understrege, at scanningen foretages kun på absolut nødvendig indikation.

 • • 

 • • Henvisende afdeling skal stille en sundhedsfaglig person til rådighed med henblik på observation af patienten. Denne følger patienten med til MR scanneren, hvor en medarbejder fra ICD ambulatoriet tester patientens ICD og programmerer denne. Den sundhedsfaglige person fra stamafdelingen observerer patienten under MR scanningen ( Pulsoxymeter). Personalet fra ICD ambulatoriet tilkaldes ved scanningens afslutning mhp om programmering af ICD enheden.

 • • Det pålægges henvisende læge at informere patienten om, at MR-scanning i sjældne tilfælde kan skade ICD-en.

Temporær/ ekstern Pacemaker:

I livsnødvendige tilfælde kan patienten MR scannes under forudsætning af meget omhyggelig og fast fiksation af generator med elastikbånd og evt. tensoplast.

 • • Hvis patienten har ekstern paceboks skiftes der til et pacemakerbatteri

 • • Patienten må ikke være total paceafhængig

 • • Ved paceelektrode fra armen bruges et elastikbånd til fiksation af pacemakerbatteriet

 • • Ved paceelektrode fra subclavia bruges tensoplast til fiksation af pacemakerbatteriet

 • • Radigrafen sørger for, at ledninger fixeres strakt i patientens midtlinie.

 • • Programmering og procedure i øvrigt som under bradypacemaker.

Loop-recordere

 • • Inden MR scanning skal Loop-recorderen udlæses, da gemte data ellers vil kunne gå tabt

 • • MR-bookingssekretær kontakter sekretær for pacemakerambulatoriet (tlf: 64570) for at booke tid til aflæsning ca. 1 time inden tidspunkt for MR scanning. Ved tidlig morgenskanning bookes en tid dagen før.

 • • Personale fra Kardiologisk Afdeling skal ikke deltage ved skanningen.

 • • Loop-recordere skal ikke tjekkes efter MR skanningen.

 • • 

 • • *0.3T-skanning

 • • Pacemaker/ICD skal testes før og efter skanning såfremt skanningen skal foretages på en overektremitet som er på samme side som den implanterede pacemaker/ICD. Henvisning foretages som beskrevet for almindelig MR-skanning.

 

 

 

Pacemaker sekretariat foretager sig følgende ved planlagte scanning:

Når Røntgenafdelingen sekretær kontakter pacemaker ambulatorie sekretariatet, oplyser hun Røntgenafdelingen, om patienten har en pacemaker eller en ICD, og om pacemakeren eller ICD’en er godkendt eller ej.

 • • Ved pacemaker:

Henvisning til MR scanning sendes til pacemakerambulatoriets sekretær (tlf: 64570) for at booke tider til programmering af pacemaker før og efter MR scanning. (45 min. inden og 1½ time efter tidspunkt for MR scanning).

 • • Ved ICD:

 • • Henvisning til MR scanning sendes til pacemakerambulatoriets sekretær (tlf: 64570) for at booke tider til programmering af pacemaker før og efter MR scanning. (45 min. inden og 1½ time efter tidspunkt for MR scanning).

Sygeplejefaglig koordinator forelægger henvisning til MR scanning for arytmioverlæge, og det vurderes, om der umiddelbart er problemer i at udføre MR scanning på patienten

Akut MR-scanning:

 • • Der scannes kun i dagtid 8.00- 13.00

 • • Henvisende afdeling diskuterer indikationen med radiologisk overlæge.

 • • Henvisende instans sender elektronisk henvisning til akut MR-skanning med angivelse af PM / ICD I metalskemaet. Radiologen visiterer henvisningen til PM/ICD procedurer.

 • • MR-radiografen kontakter MR-booking, når der ligger en akut PM/ICD patient på akutlisten, og aftaler mulige tidspunkter for undersøgelsen.

 • • Ved behov for akut scanning, kontaktes sygeplejefaglig koordinator ( tlf.nr 64490) og får oplysning om type af procedure ( godkendt PM/ICD eller ikke godkendt PM/ICD) – skrives i MR-henvisningen (EasyViz).

 • • I specielle tilfælde hvor MR-scanning er absolut nødvendigt uden for dagtid, kan der rettes henvendelse til kardiologisk bagvagt (dect tlf. 64461) som kontakter vagthavende elektrofysiolog.

 

Sygeplejefaglig koordinator foretager sig følgende ved behov for akut scanning:

 • • Ved pacemaker:

  1. 1. Pacemakerambulatoriets sekretariat(64570) kontaktes for akut tid til programmering af pacemaker før og efter MR scanning.

 • • Ved ICD:

  1. 2. Sygeplejefaglig koordinator informerer arytmioverlægen, som er tilknyttet pacemakerambulatoriet om MR scanningen og tidspunkt herfor

  1. 3. Programmering af ICD og tilstedeværelse af personale; se nedenstående

 

 

Kontrol og programmering af device:

Bradypacemaker:

 • • Test før og efter MR scanning:

  1. 4. Impedans skal være imellem 200 og 1500 ohm

  1. 5. Tærskel < 2,5 volt

  2. 6. Estimeret batterilevetid > 6 mdr.

 • • Programmering af pacemakeren:

  1. 7. Fixed rate (V00/A00/D00) 20 slag over pacefrekvens/egenrytme

  1. 8. Output 5 volt og 1,0 ms pulsduration

  2. 9. På MR kompatible pacemakere programmeres: ”MRI SureScan” ”on” eller tilsvarende

  3. 10. Reprogrammering af udgangsværdierne efter afsluttet MR scanning

 

ICD:

 • • Patientens follow-up skema, henvisning til MR-scanning samt relevant programmer medbringes

 • • Test før og efter MR scanning: Som Bradypacemakere ovenfor

 

Programmering af ICD’en:

 • • Hvis ICD’en også fungerer som bradypacemaker: Programmering som pacemaker (se ovenfor). Hvis ovenstående programmering ikke er mulig kontaktes arytmioverlæge

 • • Hvis ICD’en ikke fungerer som bradypacemaker: ICD programmeres i 0V0/0D0

 • • Ved alle ICDer: ”Detektion” og ”Therapy” ”off”

 • • På MR kompatible ICD’er programmeres MRI safe eller tilsvarende ”on”

 • • Reprogrammering af udgangsværdierne efter afsluttet MR scanning

 

Grøn procedureseddel udfyldes for MR-skanning og videregives til sekretæren for pacemakerambulatoriet.

 

Ved hjertestop:

 • • Meldes efter vanlige retningslinjer på 22011 til Informationen

 

Hvis patienten bliver hæmodynamisk påvirket:

 • • MR scanningen afbrydes og ved behov tilkaldes akut hjertestopholdet