Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Synkestop

 

Patienter med synkestop indlægges på

Mave-Tarmkirurgisk (MT) afdeling til udredning og behandling af synkestop i henhold til intern aftale.

 

Ved påvirket vejrtrækning skal patienten vurderes akut ved Øre-, Næse-, Halskirurg (ØNH-kirurg).

Såfremt der identificeres fremmedlegeme proximalt for oesofagusmunden tilkaldes ØNH.

 

Patienter påvist fastsiddende fremmedlegeme i distale oesophagus

Der foretages akut gastroskopi med fjernelse af fremmedlegemet. Særlig forsigtighed skal udvises såfremt en fødebolus har været fastsiddende i mange timer. Herved kan der opstå iskæmi af oesophagus/cardia, hvorved perforation kan forekomme. Når fremmedlegemet er identificeret endoskopisk, kan man forsøge at skubbe det til ventriklen ved anvendelse af et let pres med skopet. Er der modstand, skal man straks opgive og i stedet findele fremmedlegemet ved at tage det ”bid for bid” med fremmedlegemetang eller Dormia kurv/slynge. Når fremmedlegemet herved er gjort mindre, kan det oftest let skubbes til ventriklen. Herefter er det vigtigt at undersøge, om der er fokal patologisk årsag i oesophagus/cardia. Såfremt der er stenose eller anden patologi, bør man foretage biopsier (6-8 stk.) fra stedet, hvor fremmedlegemet har siddet fast. Det anbefales ikke at foretage dilatation af oesophagus umiddelbart i relation til fjernelse af fremmedlegeme pga. perforationsrisiko. Ved påvist stenose afventes hastemikroskopisvar før stillingtagen til yderligere undersøgelse/behandling. I ventetiden må pt. ernæres med flydende kost. I sjældne tilfælde med ikke skoppassabel cancer suspekt stenose, bør man anlægge tynd ernæringssonde i forbindelse med proceduren. Peptiske benigne stenoser kan dilateres i sedation i en senere seance, mens pt., der får påvist øvre GI-cancer, henvises til udredning i pakkeforløb.

 

Alle patienter med fastsiddende fødebolus i distale esophagus skal have taget 4 biopsier 4 cm proksimalt for gastroøsofageale overgang og 4 biopsier 14 cm proksimalt for gastroøsofageale overgang. Baggrunden er, at cirka 50 % af disse patienter har eosinofil esophagitis.

 

Patienter med synkestop/svær dysfagi og kendt cancer i øvre GI tractus

Der foretages akut gastroskopi i sedation/GA afhængig af patientreference/operatør erfaring. Fremmedlegemer fjernes som anført ovenfor. Ofte drejer det sig om tumorindvækst eller migration af en tidligere anlagt stent. Ved en kendt ikke tidligere stentbehandlet tumorstenose, må man overveje, om der skal foretages argonbeam behandling (KORT STENOSE OG RELATIVT STORT LUMEN) eller stentanlæggelse (LANG STENOSE OG SNÆVERT LUMEN).

Endoskopøren skal have foretaget mindst 10 superviserede oesophagusstentanlæggelser, før proceduren udføres selvstændigt.