Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hemikolektomi - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

 

Billedresultat for højre hemikolektomi

Beskrivelse

Hemikolektomi

Fjernelse af eks. colontumor. Indgrebet kan foretages ved åben kirurgi og laparoskopisk adgang.

Højresidig Hemikolektomi

Cancer coeci, ascendens og højre transversum.

Ved åben kirurgi åbnes oftest med tværsnit, højre flexur løsnes og mobiliseres. Coecum løsnes og mobiliseres. Tarmen deles ca. midt på colon transversum og colon ascendens, afhængig af tumors placering. Anastomosen håndsyes eller staples.

Venstresidig Hemikolektomi

Cancer i venstre transversum og descendens. Ved åben kirurgi, midtlinjesnit. Venstre flexur løsnes og mobiliseres. Tarmen deles ca. midt på colon transversum og colon descendens medtages ned til sigmoideum. Anastomosen håndsyes eller staples.

Indgrebet foretages ligeledes laparoskopisk og robot assisteret.

Sigmoideum resektion

Se Sigmoideumresektion laparoskopisk - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Kolektomi total/subtotal

Se Kolektomi, åben og laparoskopisk adgang - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

 

 

 

Præoperativt anæstesitilsyn

Se Præoperativt anæstesitilsyn i A-anæstesi

Den elektive patient

Tarmpræparation efter Abdominalkirurgisk Afdelings procedure.

Faste for fast føde 6 timer, hvorefter patienten må indtage vand eller klar saft op til 400 ml, indtil to timer før anæstesiinduktion

BAC-test

Standard præ: (Kan ordineres på de kirurgiske sengeafsnit og AMA) til åbne tarmresektioner som til laparoskopiske operationer:

 • • Capsula Gabapentin 300-600 mg

 • • Tablet Dexamethason 8 mg

 • • Paracetamol

Standardfremstilling og forberedelse

Se Standardfremstilling og forberedelse

(Actioncard findes på stuen.)

Ved åben/laparoskopisk adgang

Arterietryksæt/A-kanyle

Et trykkabel

Tre pumper minimum

Mistral tæppe samt oesophagusføler

NMT

Ved laparoskopi. 2 x øjenplaster og ventrikelsonde

Ved åben kirurgi

Se Fremstilling til epidural kateteranlæggelse

¼ eller ½ % Marcain® i 20/50 ml-luerlock sprøjte med forlænger, disse mærkes med gul etikette for epidural anvendelse.

PCA-pumpe/batteri/A-blanding/forlængersæt.

Modtagelse af operationspatienten

Se Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt

Ved åben kirurgi modtages patienten i indsovningsrum, hvor epiduralkateteret anlægges.

Der anlægges PVK.

Ved laparoskopiske indgreb anlægges PVK på venstre hånd ved venstresidigt laporaskopisk indgreb. Modsat ved højresiidige indgreb.

Opstart af antibiotikaprofylakse

Se operationsforløbsskema

Monitorering

Se Monitorering i A-anæstesi

Standard

Arterietryk

Temperatur

NMT

Lejring

Se Overordnede lejringsprincipper

Ved åben kirurgi: Ligeudleje med begge arme ud til siden.

Ved laparoskopisk indgreb: Ligeudleje/skulderpuder (peroperativt i maksimalt trendelenburgsleje).

Ved højresidig hemikolektomi skal venstre arm ind.

Ved venstresidig hemikolektomi skal højre arm ind. Primært lejres i Hug-u-Vac pude.

Skulderpuderne placeres min. 2 fingersbredde fra skuldrene, puderne skal ikke holde patienten på lejet. Armen der ligger ud til siden, skal maks. 45 grader ud. Efter 2 timer nulstilles lejet ca. 5 min. og patientens skuldre masseres. Evt. skal skulderpuderne rykkes.

Se lejringsbogen på OP kontor.

Lejringen kontrolleres og dokumenteres peroperativt.

 

Peroperativt under laparoskopiske indgreb, trækkes alt anæstesiudstyr over mod modsatte side af kirurgen.

Anæstesi/analgesi

Se Anæstesi i A-anæstesi

Indledning og anæstesi efter ordination.

 • • Patienten intuberes og relakseres.

 • • Ved laparoskopisk indgreb placeres tuben til modsatte side af hvor operatøren står.

 • • Anlæggelse af mindst to velfungerende PVK.

 • • OP anlægger kateter á demeure

 • • Anlæggelse af arteriekanyle, evt. a-gas analyseres.(Vær obs. på transducerens placering ved stejl trendelburgslejring).

 • • Mistral varmetæppe

 • • Ved evt. blodtransfusion anvendes blodvarmer.

 • • Opstart peroperativ epiduralanalgesi, eventuelt epi-Morfin.

Ved laparoskopisk adgang

 • • Ventrikelsonde gennem munden.

 • • Øjenplastre. (Vær obs. på og forebyg peroperativt at kirurgen ikke står op ad patientens ansigt).

Ventilationsstrategi ved laparoskopi

På grund af risiko for høje luftvejstryk ventileres patienten med volumen control/ trykkontrolleret.

Når patienten lægges i trendelenburg stiger PEAK-trykket ofte kraftigt. Ved tryk over 30 mbar forsøges dette reduceret, i første omgang ved at reducere tidalvolumen (TV) og øge frekvensen. Er dette ikke tilstrækkeligt kan inspirationstiden øges og derved ændres I:E ratio.

 

Ændringer i respiratorindstillinger foretages i samråd med anæstesilægen.

Peroperativ væsketerapi

Restriktivt og efter ordination. Ved Laparoskopi kan der gives op til 10 ml/kg den 1 time.derefter3 ml/kg/t.

Anvend varme væsker.

Løbende væskeregnskab/volumenbalance.

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Epidural analgesi i A-anæstesi

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Smertebehandling i A-anæstesi

 

Ved laparoskopisk adgang, anlægger kirurgen lokal anæstesi i porthullerne.

Patienten gives Fentanyl til postoperativ smertebehandling, og Ondansetron som kvalme profylakse.

 

Konverteres der og patienten ikke har fået epi-kateter, kan der anlægges rectusskede blok. TAP-blokade og -kateter

Postoperative ordinationer og observationer

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Rammeordination til anæstesisygeplejersker

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

PCEA-infusion af standard A-blanding

Smertepakke 2 på sengeafdelingen

Ikke rutinemæssigt cont. Antibiotika

Thromboseprofylakse 6 timer postoperativt

Tarmresektion

Referencer og øvrige henvisninger

Sygepleje til den bedøvede patient

Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit