Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Introduktion af nyt personale i AMK-vagtcentralen

 

Problemstilling

Det skal sikres, at nyt personale opnår kendskab til organisationens opbygning, opgaver og krav.

 

Målgruppe – modtagelse

AMK-vagtcentralchef

Sundhedsfaglig leder

Souschef for sundhedsfaglig leder

 

Definition af begreber

SFV: Sundhedsfaglig visitator.

 

Formål

Formålet er at sikre, at nyt personale opnår kendskab til organisationens opgaver og krav i organisationen.

 

Beskrivelse

Den nyansatte modtager et velkomstbrev før opstart.

Her medfølger information om arbejdspladsen:

”Værd at vide for den enkelte medarbejder”

Et personligt log-hæfte, (Oplæringslog) som anvendes i forbindelse med oplæring, og som den enkelte nyansatte selv har ansvar for at udfylde.

Telefonliste til AMK-vagtcentralen

Eksemplar af Dansk Indeks for akut hjælp

Arbejdstidsplan for de første 4 uger

Introduktionsprogram

Skema til opfølgning og evaluering af introduktionsperioden efter 2-3 måneder.

 

Introduktionsprogrammet skal indeholde følgende, og kan se sådan ud:


Dag 1:

Velkommen og præsentation af hinanden

Gennemgang af introduktionsprogrammet

Rundvisning i huset

Præsentation af Den Præhospitale Virksomhed – den administrative del

Organisationens opbygning

Anvisning af taskeskab, dueslag, udlevering af koder og adgangskort

Information om planlagt kørselspraktik, herunder forsikring og påklædning.

Information om ”min tid”, årshjul vedr. ferie.


Dag 2:

Information om beredskabets opbygning

Information om AMK-funktionen og organisering ved katastrofer

Undervisning i præhospitale kompetencer

Introduktion til dansk Indeks

Besøg ved ambulance leverandøren, fremvisning af ambulance m.m.


Dag 3 og 4:

Undervisning i meldingsmodtagelsessystem for ABC-ture


Dag 5:

Undervisning i CAD3 system (D-bil)

Befordringsloven

Patient rettigheder

Introduktion og gennemgang af arbejdspladsens intranet: Networking

Introduktion til SOP og retningslinjer


Dag 6:

Undervisning i telefonsystem

Undervisning i SINE-kommunikation

Nødprocedurer, herunder ”bevar roen mappe”

Forholdsregler ved brand og placering af slukningsudstyr.

Teknisk hjælp

TR-information

AMIR-information

 

Dag 7:

Hjertestop undervisning

Heimlich-øvelse

Initial-vurdering efter ABC-princippet

Evaluering af introduktion.

 

Derud over følger nyansatte: Ambulance 1 dag, paramediciner 1 dag og akutlægebil 1 dag.

Oplæring i opgaven som SFV, foregår som sidemandsoplæring og oplæringsperioden (incl. Introduktion) planlægges i udgangspunktet til at strække sig over 2 måneder.

2 måneders-opfølgningssamtalen skal klarlægge om målene er nået, og om den nyansatte SFV er klar til at arbejde selvstændigt. Oplæringsloggen medbringes til denne samtale.

Efter introduktionsprogrammet kan forløbet være:

Uge 2 og 3 sidde med på medhør, og skriftlig meldingsmodtage almindelige bestillinger

Uge 4 og 5 sidde med på medhør på 112 meldinger, og varetage hele meldingsmodtagelsen på almindelige bestillinger (såvel samtale som skriftlig)

Uge 6 og 7 begynde at tage 112 samtaler

Uge 7 og 8 begynde at varetage hele funktionen som SFV med back-up fra erfaren SFV.

 

Desuden anvendes ”Tjekliste for nyansatte i AMK-vagtcentralen” mhp. oprettelse i diverse IT-systemer m.m.

Papirerne kan findes på P-drev under Mette Bøgeskov-Jensen/introduktion af nye

 

Implementering og anvendelse

Alle nyansatte SFV deltager i ovenstående introduktion.

 

Kopi af opfølgningssamtale gemmes i medarbejderens personalemappe.