Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan stue 16

 

 

Modalitet

Siemens Ysio Max

Mål

Skal selvstændigt kunne udføre de radiografiske procedurer, der er knyttet til stuen.

 

Have kendskab til den logistik der er forbundet med de forskellige patientgrupper, der kommer til stuen, samt arbejde ud fra et fælles mål i forhold til samarbejde både internt og eksternt.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1.  Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

  2. 2. Samlet oplæringstid er ca. 2 uger, men bliver tilrettelagt i forhold til hvilke behov og erfaring den enkelte har til udstyr, ris/pacs og afdelingen generelt.

  3. 3. I oplæringsperioden gennemgår man de applikerede undersøgelser og stuens indretning.

  4. 4. Opnå kendskab til relevante undersøgelser

  5. 5. Desuden gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

  6. 6. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  7. 7. Instruktion i PRI, anafylaksi- og hjertestopbakkens placering og indhold samt alarmering ved hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen samt de hygiejne-retningslinjer der bør overholdes i forbindelse med undersøgelserne.

  8. 8. Instruktion og oplæring i Ris/Pacs.

Dokumentation

Uddannelsesplaner og fortegnelser over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares på lederens kontor.

 

 

Stue 16

 

Kendskab til apparatur og betjening af dette herunder vægstativ/løst rør/buckyskuffe

Hver morgen – genstart af systemet

Redigering af billeder og afslutning

Manuel indskrivning af patienter

Ændring af patientdata inden eksponering

Kendskab til genstart af afsluttet undersøgelse

Emergency patient

Rette markering/kommentar på billeder og gensend

Slette billeder der ikke skal sendes

Genfinde slettede billeder fra ”skraldespand”

Kendskab til børneprotokoller

Tilføje undersøgelser på igangværende pt (”den forbudte mand”)

Ændringer af KV, mAs, densitet

Lille genstart

Total nedlukning (kniven)

Bloker system og /eller bloker eksponering (f.eks. ved forflytninger)

Brug af nødstop ved forflytninger

Memory knap på røret

Eksponering ved sengeoptagelse

Raster ved thorax og knogler

Kendskab til gulvlift

Kendskab til personlift

Eftersendelse af billeder til PACS

Kendskab til PRI-system (konventionel røntgen, ortopædiske standarder)

Kendskab til procedure ved pt fra skade/ modtagelse

Kendskab til procedure (gult flag) omkring akutte børn/unge under 18 (henvist fra EL, LV, sk.st /modt)

Kendskab til procedure ved patienter fra O-amb

Kendskab til procedure omkring akutte patienter OBS fraktur af columna

Kendskab til procedure ved akutte patienter fra egen læge/vagtlæge

Kendskab til hofte optagelser med stående hofter/mønt, forstørrelsesfaktor/kugle

Kendskab til optagelser af stående fødder/bagfod mm (Inge Kjær projektioner)

Kendskab til myelomatose optagelser

Kendskab til funktionsoptagelser af columna cervikalis (procedure)

Kendskab til procedure omkring isolationspatienter

Kendskab til portørsystemet

Kendskab til instruksen ”arbejdsgang vedr rtg af thorax” https://pri.rn.dk/Sider/26900.aspx (CVK, Port, egen læge o.lign)

Kendskab til knogler der altid omvisiteres til CT scanning

 

 

Generelt på afdelingen

 

Kendskab til RIS/PACS

Kendskab til Strålehygiejne

Kendskab til DECT telefoni samt kode fra DECT telefon

Kendskab til koder

Hygiejniske principper

Akut telefon liste

Kendskab til PRI-System

Kendskab til Ovarie/Gonade beskyttelse

Kendskab til LABKA II Webklient PROD

Vide hvor man skal henvende sig hvis der skal ændres patientdata i PACS

Kendskab til bestilling af haste blodprøver

Benyttelse af blodtryksapparat

Ilt og sug tjekkes hver morgen

Opfyldning på stuen og kendskab til depoter

Kendskab til tlf.nr. til rengøring

Kendskab til desktop/teknisk afd

Kendskab til procedure ved hjertestop

Kendskab til hjertestopsknap (+ tlf 22011)

Kendskab til placering af akutkasse

Kendskab til placering af hjertestarter

Kendskab til forflytningsmadrassen

Kendskab til patient kald (sluk for/alle kald)

Kendskab til flag i RIS

Oplæring i visitering af akutte konventionelle henvisninger og udvalgte CT henvisninger jf. Visitation - Visitationsregler for radiografer og sekretærer på Radiologisk afdeling afsnit Nord og Syd

CT – Radiografvisitation af akutte undersøgelser CT – Radiografvisitation af akutte undersøgelser