Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arteriepunktur

Målgruppe

Klinisk personale i sygehusvæsenet og psykiatrien i Region Nordjylland.

Beskrivelse

Før udførelse af arterie-blodprøvetagning skal man sikre sig

 • • At patienten har været i hvile i minimum 15 minutter, dvs. ligget i sengen eller siddet i samme stol.

 • • Der udføres patientidentifikation.

 • • At patienten har været tilsluttet den aktuelle iltdosis i minimum 20 minutter før udtagelse af blodprøven. Disse oplysninger skal anvendes ved svaroverførsel via ABL/Flexlink/Labka.

Se laboratorievejledningen.

Prøvetagning

 1. 1. Hånddesinfektion udføres.

 2. 2. Arteria radialis udpalperes og området desinficeres (Fingeren, der palperes med, desinficeres).

 3. 3. Sprøjten påsættes patientidentifikation/PTB-nummeretikette.

 4. 4. BrugerID for prøvetager og tidspunkt for prøvetagning på PTB/Label inden prøven afleveres på laboratoriet.

 5. 5. Arteriesprøjten med beskyttelseshætte sættes i et kanyleskjold og beskyttelseshætten fjernes.

 6. 6. Sprøjtestemplet trækkes op til højeste volumenangivelse.

 7. 7. Udfør Indstik
  Ved korrekt indstik vil arterietrykket fylde sprøjten til det forudbestemte volumen, og sprøjten fyldes hurtigt og uhindret.

 8. 8. Når blodet når stemplet, ventes ca. 2 sekunder, så blodet kan komme i kontakt med sprøjtens ventilmateriale og prøven forsegles.

(Rammes en vene, ses evt. lidt mørkere blod og et lille blodflow. Sprøjten fyldes sandsynligvis ikke til det bestemte volumen. Prøvetagningen afsluttes og udføres på ny. Benyt ny sprøjte).

 1. 9. Prøvetagningen afsluttes ved at sprøjten med kanyle trækkes ud og vat påsættes indstiksstedet.

 2. 10. Evt. luftbobler fjernes straks fra prøven.

  1. 1. Benyttes safePICO sprøjte, kan udluftningen gennemføres gennem den safeTipCap.

 3. 11. Prøven forsynes med den medfølgende beskyttelseshætte og blandes grundigt ved at vende og rulle prøven horisontalt. Prøven skal holdes kontinuerligt opblandet indtil analysering.

  1. 1. Benyttes safePICO sprøjte kan opblandingen foretages umiddelbart efter prøvetagning, samt umiddelbart inden analyse på ABL.

  2. 2. Benyttes safePICO sprøjte med sikkerhedsbeskyttet nål, skydes skjoldet ned over nålen, og sprøjten fjernes fra indsatsen, ved at dreje ½ omgang. Skjoldet kasseres.

 4. 12. Efter prøvetagning komprimeres indstiksstedet manuelt i minimum 5 minutter.

Holdbarhed

Arterieblod analyseres straks efter prøvetagningen.

Max. 30 minutter ved stuetemperatur.

Mislykket prøvetagning

 • • Ved mislykket indstik, hvor man rammer en vene, ses evt. lidt mørkere blod og et lille blod flow. Sprøjten fyldes sandsynligvis ikke til det bestemte volumen. Afslut prøvetagningen og udfør en ny.

 • • Ved mislykket indstik i arteria radialis prøves evt. andet håndled.

 • • Alternative steder at udføre prøvetagning kan være arteria brachialis i albuebøjningen eller udtag fra arteriekanyler.

Definition af begreber

Arteriesprøjte: PICO 70 (præhepariniseret med ca. 60 IU tør elektrolyt-balanceret heparin) eller safePICO self-fill.

PTB: Prøvetagningsblanket

Formål

Kvalitetssikring af præanalytiske faktorer ved udførelse af arteriepunktur på de kliniske afdelinger.

Referencer

Blodgas-Håndbog, Radiometer Medical ApS, 2011, ISBN 87-88138-75-5, kode nr: 989-668.201104 H.

Se bilag.

 

PICO 70, 956 - 529

SafePICO, 956 – 615, 956 – 616

 

Autorekvirering på ABL – benyt CPR nummer fra patienten.

Se dokumenter under ”Relation” – gælder kun for Aalborg.