Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning – Aflysning – Akut undersøgelse

Instruks

AFLYSNING AF ET AKUT BESØG foretages i RIS

Aflyse et besøg

Et besøg aflyses, når patienten er udeblevet eller afdelingen har aflyst besøget, altså inden man i undersøgelsesrummet har trykket på ”start”

 

Aflyse undersøgelser på besøget: (gøres på undersøgelsesrummet)

 

En undersøgelse aflyses på undersøgelsesrummet, når man har påbegyndt undersøgelsen på undersøgelsesrummet, d.v.s. har trykket på ”start”. Dette gøres f.eks. hvis undersøgelsen er startet, men patientens tilstand gør, at man ikke kan fortsætte undersøgelsen eller en del af undersøgelsen

 

 


Aflyse et akut besøg foretages kun i RIS

 


billed 1

Picture 40


gå til ”receptionsmodulet” og find patienten
 


billed 3

klik på knappen ”reception” nederst i højre

hjørne

billed 4

klik af i ”aflyst” og vælg en passende aflysningskode (HUSK undersøgelseskoden som ’+ kode’ (tillægskode) )

 

billed 5

tryk til sidst ”gem og luk”
patienten forsvinder fra listen

 

Picture 41

Herefter står henvisningen igen ”Klar til visitation”.

 

Find patienten under

billed 7


Klik på

billed 8


Og skriv hvorfor undersøgelsen er aflyst.

 

Sekretæren afslutter henvisningen i PAS (Patientsystemet)

 

 

 

billed 9

Ved udeblivelse/aflysning af en planlagt undersøgelse noteres i ”generel note” i henvisningen, hvorfor og hvem der aflyser. Husk at skrive dine initialer.

Tryk ”gem og luk”.

Sekretæren vil herefter sørge for aflysning i bookingsystemet.