Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Røntgen – strålebeskyttelse af PT.

Strålehygiejniske retningslinjer

 

Gravide:

Kvinder i den fertile alder(12 – 55år) spørges altid om eventuel graviditet, hvis undersøgelsen indebærer, at den direkte stråling vil ramme et evt. foster. Er patienten i tvivl, og afklaring ikke kan opnås ved oplysning om menstruationsforhold, eller graviditetstest (U-HCG), skal hun betragtes som værende gravid. Dog kan der være undtagelser i forhold til:

4-ugers regel: Rtg. us. er tilladt fra sidste menstruations første dag og 4 uger frem. Fx hvis pt. oplyser, at det er 14 dage siden sidste menstruations første dag, så betragtes kvinden som værende ikke gravid.

Hvis kendt graviditet, spørg da radiolog om evt. anden us. mulighed.
Hvis rtg.us. er nødvendig, aftales i samarbejde med radiologen, vedr. færrest mulig antal eksponeringer.

Afdækning af gravide ved nødvendig rtg. us.: Ikke nødvendigt ifølge bekendtgørelsen, men af etiske årsager dækkes den gravide af med et bly forklæde.

 

Graviditet og røntgenstråling: http://www.sst.dk/publ/Publ2005/SIS/Graviditet_roentgen/Graviditet_roentgen.pdf

 

 

Gonadebeskyttelse:

Til alle rtg. us. på patienter under 50 år og hvor strålefeltet kan komme gonaderne nærmere end 10 cm., skal bly beskyttelse foretages.

Undtagelser må kun forekomme i tilfælde, hvor afdækning er til hindring for diagnosen, eller hvis patientens tilstand umuliggør beskyttelse.

Mænd: Testes afdækkes med blykapsel. Er dette ikke muligt, bør der anvendes blygummi, der afskærmer strålingen mest muligt.

Kvinder: Ovarierne afdækkes enten med ovariebeskyttere eller blygummi.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21071#K13