Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Røntgen – Strålebeskyttelse af patienter

Strålehygiejniske retningslinjer

 

Gravide

Kvinder i den fertile alder, 12 – 55 år, spørges altid om eventuel graviditet, hvis undersøgelsen indebærer, at den direkte stråling vil ramme et evt. foster. Er patienten i tvivl, og afklaring ikke kan opnås ved oplysning om menstruationsforhold, eller graviditetstest (U-HCG), skal hun betragtes som værende gravid. Dog kan der være undtagelser i forhold til:

4-ugers regel

Røntgenundersøgelse er tilladt fra sidste menstruations første dag og 4 uger frem. Fx hvis patienten oplyser, at det er 14 dage siden sidste menstruations første dag, så betragtes kvinden som værende ikke gravid.

Hvis kendt graviditet, spørg da radiolog om evt. anden undersøgelsesmulighed.
Hvis røntgenundersøgelsen er nødvendig, aftales i samarbejde med radiologen, vedr. færrest mulig antal eksponeringer.

Afdækning af gravide ved nødvendig røntgenundersøgelse:

Ikke nødvendigt ifølge bekendtgørelsen, men af etiske årsager dækkes den gravide af med et blyforklæde.

 

Graviditet og røntgenstråling

 

 

Gonadebeskyttelse

Til alle røntgenundersøgelser på patienter under 50 år og hvor strålefeltet kan komme gonaderne nærmere end 5 cm., skal blybeskyttelse foretages.

Blybeskyttelse anvendes medmindre beskyttelsen vil kunne afdække områder af diagnostisk interesse eller resultere i signifikant forringet billedkvalitet eller signifikant forhøjet dosis, eller personens tilstand umuliggør beskyttelse.

Mænd: Testes afdækkes med blykapsel. Er dette ikke muligt, bør der anvendes blygummi, der afskærmer strålingen mest muligt.

Kvinder: Ovarierne afdækkes enten med ovariebeskyttere eller blygummi.

 

Se Strålingsgeneratorbekendtgørelsen (retsinformation.dk) §31