Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forberedelse af elektiv patient til operation

 

Formål

Sikre, at patienten bliver korrekt forberedt til operation.

 

Definition af begreber

Patienten har forudgående været igennem et udredningsprogram og diagnosticering, før indstilling og indkaldelse til operation.

 

Beskrivelse

De elektive patienter møder dagen før operationen, får optaget journal og taget relevante blodprøver samt evt. ekg.

 • • Informeres af anæstesien om bedøvelsen.

 • • Informeres om operationen af den opererende læge.

 • • Spf. indlæggelsessamtale.

 

Forberedelse til operation
 • • Patienten møder til ambulant klargøring i afdeling kl. 7.30 dagen før operationen, eller efter aftale. Ved ankomst får patienten vist afdelingens indretning, bl.a. hvor mad, drikkevarer og toilet forefindes.

 • • Patienten informeres om, hvordan dagen vil forløbe med forberedelser til morgendagens operation.

 • • Patienten kan forvente at tage hjem kl. 14.00. Inden patienten tager hjem sikres, at forberedelserne er i orden. Hvis operationsprogrammet ikke er klart, bedes patienten ringe ind om aftenen, for at høre om mødetid.

 • • Det er vigtigt, at få pårørende navn og samtykke.

 • • Afdelingens tjekliste for operationspatienter gennemgås, og patienten informeres om post- og præoperativt forløb.

 • • I tilfælde af stomi, skal patienten stomimarkeres.

 • • Hvis patienten ønsker briller, høreapparater eller astma spray med, sættes labels på, og patienten får tingene med i en bakke.

 • • Hvis patienten er af anden nationalitet end dansk, da sikre os at patienten forstår dansk, hvis ikke, da sørge for en tolk.

 • • Informeres om god egen håndhygiejne.

 • • Informeres om vigtigheden af aktiv mobilisering efter operationen.

 • • Postoperativ smertebehandling.

 • • Være opmærksom på, om patienter, som får blodfortyndende, har pauseret ifølge instruks.

 • • Pt. informeres om, at de skal have været i bad + vasket hår, inden de møder på operationsdagen.

 • • Hos patienter, hvor der er kraftig hårvækst på truncus, skal hårene fjernes ved trimning med klipper.

 

Anæstesien
 • • Vil informere patienten om den planlagte anæstesi, aftale fastetid for fast føde samt indtagelse af klare væsker.

 • • Ordinerer præmedicin. I tilfælde af sukkersyge, da Glucose-Insulin-kalium infusion. Patienten medbringer egen inhalationsmedicin.

 

Møder fastende på afdelingen på operationsdagen
 • • Patienten skifter til operationstøj og TED, (det skal fremgå af operationstilmelding, at patienten skal have TED), løftestykke lægges i sengen.

 • • Patienten oplyser sit CPR. nr. og får armbånd på. Dette dokumenteres i EPJ.

 • • Patientens skabsnøgle opbevares i medicinrummet.

 • • Patienten får det ordinerede præ-medicin.

 • • Hvis patienten skal have GIK-drop måles blodsukker og venflon anlægges.

 • • Der skal findes to ark labels, blodprøver og BAC-test/BF-test. Sørge for, at patienten får høreapparater, briller og spray med.

 • • Hvis patienten ønsker at blive fulgt af en pårørende til operationsgangen, vil vedkommende få udleveret engangstøj på afdelingen.

 • • Sygeplejersken melder patienten klar på operationsprogrammet.

 • • Operationsgangen sørger for transporten.

 • • + vandladning inden afgang fra afdelingen.