Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Varmeskab Termaks Series B8000 Bacteriologic Chamber

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af Termaks Varmeskab sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospital politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Referencer: Brugsanvisning "Termaks Series B8000 Bacteriologic chamber, fan models".

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Termaks varmeskab

 

7 x detergentopløsning

alkohol 99,9%

Fremgangsmåde

Betjening

Varmeskabet kan tændes og slukkes på hovedafbryder”power” på betjeningspanelet. Sikkerhedsventilen skal være indstillet på samme værdi på den ønskede temperatur, som er 37 °C. Den aktuelle temperatur kan ses på varmeindikatoren. Blæsehastigheden er sat til den laveste fart, som er 1.

 

Ændring af ønskede temperatur:

 • • Tryk ”Select” indtil symbolet °C er markeret.

 • • Tryk ”Set”. Den indstillede temperatur vises.

 • • Hold ”Set” knappen nede i cirka 3 sekunder, hvorefter temperaturen kan ændres ved at trykke på ”Min” eller ”Max” knappen.

 • • Afslut med at trykke Set”.

 

Ændring af blæsehastighed:

 • • Tryk ”Select” tre gange

 • • Tryk ”Set”. Den indstillede blæsehastighed vises.

 • • Hold ”Set” knappen nede i cirka 3 sek., hvorefter hastigheden kan ændres ved at trykke på ”Min” eller ”Max” knappen.

 • • Afslut med at trykke ”Set”.

 

Vedligehold

Dagligt vedligehold og kontrol:

Temperatur måles daglig vha. Escort iLog Datalogger.

 

Sekventielt vedligehold:

Nedlukning:

 • • Sluk for varmeskabet på betjeningspanelet. Varmeskabet vaskes udvendigt med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 • • Varmeskabets indvendige flader vaskes med7x detergentopløsning, sterilt vand og til sidst med 99,9 % alkohol.

 

Opstart

 • • Tænd for varmeskabet

 • • Temperaturen måles indtil alle målinger ligger inden for de definerede grænseintervaller; 36,5 – 37,5C.