Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standardordinationer og Standardpakker i Columna Medicin

Beskrivelse

I Columna Medicin kan Sygehusapoteket være behjælpelig med at oprette standardordinationer og standardpakker. Disse er et redskab til klinikken og kan bidrage til at forenkle ordinationsprocessen. Standardordinationer kan desuden indeholde en dosisberegner, der gør det muligt at få opsat en beregning af dosis, f.eks. dosering ud fra vægt eller dosisreduktion på baggrund af eGFR.

 

Regionens specialistgrupper har vedtaget nogle standardordinationer og standardpakker, som er gjort regionalt gældende, f.eks. ordinationer fra Antibiotikaguiden. Regional gældende standardordinationer og standardpakker er angivet med RN som præfix i navngivningen.

 

Det er muligt at oprette lokalt gældende standardordinationer og standardpakker, f.eks. procedure-pakker eller delegerede standardordinationer til plejepersonalet. Disse udarbejdes i samarbejde med afsnittes medicinansvarlige overlæge og afsnittets kontaktfarmaceut på Sygehusapoteket.

Kontakt sortiment@rn.dk via medicinansvarlige overlæge ved ønske om:

  • Oprettelse af lokale standardordinationer og/eller standardpakker

  • Ændringer til lokale standardordinationer

  • Til- og fravalg af regionale standardordinationer/standardpakker inkl. begrundelse for fravalg

  • Forslag til nye eller ændringer i regionale standardordinationer (behandles i specialistgruppen)

 

Standardordinationer tilbydes ved valg af lægemiddel og kan fremsøges under fanen standardordinationer.

Standardpakker kan fremsøges under fanen Standardordinationspakker.

Definition af begreber

Standardordinationer gør det muligt at ordinere et præparat, hvor ordinationen er forudfyldt med informationer om dosering, indikation og evt. andre parametre, som f.eks. seponeringstidspunkt.

Standardpakkerne har til hensigt at gøre det muligt at ordinere flere præparater med forudfyldte data i samme arbejdsgang. En standardpakke består af et antal (en eller flere) standardordinationer, hvor hver ordination er udfyldt med relevante oplysninger som f.eks. doseringer og indikation.

Standardordinationer med dosisberegning adskiller sig fra almindelige standardordinationer ved, at dosis ikke er opsat til en fast værdi, men i stedet er opsat til at blive beregnet ud fra f.eks. patientspecifikke værdier.

Delegeret standardordination (Rammedelegation) er en rammedelegeret ordination, hvor sygeplejersken må ordinerer medicin til en patient indenfor rammer af patientgruppen, herunder sygdomme/tilstande og medicin. Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper, at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammedelegationer skal være beskrevet utvetydigt i en instruks i PRI. Farmaceuterne på Sygehusapoteket opretter disse forhåndsgodkendte ordinationer efter aftale med ledelsen.