Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Immunglobulin subcutan behandling

Vejledning i subkutan immunglobulinbehandling med pumpe

Start af behandling

Patienterne ses i Infektionsmedicinsk ambulatorium, hvor der optages journal og det videre forløb planlægges. Patientens situation, infektionshyppighed mv. afdækkes over en del kontroller.

 

Dosis

 • Immunglobulindosis er som udgangspunkt den samme subcutan som i.v. Og for de flestes vedkommende 100 mg/kg legemsvægt/uge. Hizentra som aktuelt anvendes indeholder 200mg/ml.

 • Der tilstræbes en dal-værdi af IgG på mindst 5g/l (oftest 6-8g/l). Der er specielle forhold ved IgG subklassedefekter, hvor hverken indikation eller dosis er endeligt fastlagt.

 

Oplæring

De første infusioner foretages i ambulatoriet under anafylaksiberedskab hvorunder patienten monitoreres løbende.

Inden og efter infusion, samt løbende ved bivirkninger måles:

 • Blodtryk

 • Puls

 • Temperatur

Patienten instrueres og oplæres som udgangspunkt i behandlingen over 4 kontroller m. infusion.

 

Rekvisition

Når patienten selv kan betjene infusionsudstyret og der ikke optræder væsentlige bivirkninger medgives remedier, til de næste 4 uger, til selvbehandling hjemme:

 • Pumpe

 • Sprøjter

 • Infusionssæt

 • Spritswabs

 • Kanylespand

Patienten oprettes hos Indkøbskontoret via mail (hjemmepatienter@rn.dk) med patientens personlige oplysninger, samt hvilke produkter det skal være muligt at bestille fremadrettet (se bilag 'Oprettelse af patienter til indkøbskontoret'). Patienten vil modtage et brev m. information fra indkøbskontoret for hvorledes remedier fremadrettet bestilles.

Immunglobulin bestilles på Sygehusapoteket (fax nr. 65861) til levering hos patienten ca. hvert 4. uge (se bilag 'Medicinrekvirering til hjemmebehandling').

 

Bivirkninger

Patienten informeres om almindelige forbigående bivirkninger:

 • hævelse, smerte og rødme på infusionsstedet og mulige systemiske bivirkninger som lette kulderystelser, kvalme, svimmelhed og lettere hudkløe og rødme.

Samt at behandlingen straks skal afbrydes og afdelingen umiddelbart kontaktes ved andre eller kraftigere bivirkninger f.eks.:

 • åndenød, feber eller urticaria.

Skift til præparat med dokumenteret lavt indhold af IgA overvejes.

 

Kontrol

1 måned efter påbegyndt behandling kontrolleres patienten i ambulatoriet med klinik, dal-værdi af IgG, hæmatologi, væske- og levertal og behandlingen justeres om nødvendigt. Når behandlingen forløber tilfredsstillende, overgår patienten til kvartalsvise ambulante kontroller med klinik og blodprøver som anført. Efter 1 års tilfredsstillende behandling overgår pt. til halvårlige ambulante kontroller – ligeledes med klinik og blodprøver.