Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Immunglobulin subcutan behandling

Vejledning i subkutan immunglobulinbehandling med pumpe

Start af behandling

Dosis og infusionshastighed

Oplæring, Rekvisition og opbevaring

Bivirkninger

Kontrol

Start af behandling

  • • Pt. ses primært i infektionsmedicinsk ambulatorium, hvor der optages journal og hvor det videre forløb planlægges. Der er en del kontroller, hvor patientens situation afdækkes infektionshyppighed mv.

Dosis og infusionshastighed

  • • Immunglobulindosis er som udgangspunkt den samme subcutan som i.v. Og for de flestes vedkommende 100 mg/kg legemsvægt/uge. De hyppigst anvendte stoffer indeholder 165 mg/ml. Dvs. en perrson på 70 kg skal have 7000/165 =42,4 ml/uge. Der rundes ned til 40 ml /uge fordelt på 2 doser.

  • • Der tilstræbes en dal-værdi af IgG på mindst 5g/l (oftest 6-8g/l). Der er specielle forhold ved IgG subklassedefekter, hvor hverken indikation eller dosis er endeligt fastlagt

  • • Den initiale infusionshastighed er 10ml/time. Infusionshastigheden kan gradvist øges til 15ml/time og senere til 20ml/time. Der infunderes subcutant i de to nedre abdominale kvadranter op til 20 ml immunglobulin en til flere gange ugentligt

Oplæring, Rekvisition og opbevaring

De første infusioner foretages i ambulatoriet under anafylaksiberedskab hvorunder Tp, BT og P monitoreres og pt. instrueres og oplæres i behandlingen. Når pt. selv kan betjene infusionsudstyret og der ikke optræder væsentlige bivirkninger medgives remedier til selvbehandling hjemme (pumpe, sprøjter, infusionssæt, spritswabs og kanylespand). Der sendes mail til: hjemmepatienter@rn.dk med navn, adresse, telefonnummer, emailadresse

 

Skal fremover kunne bestille følgende til hjemmebehandling:

 

Alkoholswabs    varenr 287050

minispikes        varenr 257380

infusionssæt     varenr 450279

20 ml Sprøjter   varenr 403902

batteri              varenr 422394.

 

  • • Pt. underskriver en udlånserklæring vedr. pumpen, som gemmes i ambulatoriet.

  • • Immunglobulin bestilles på Sygehusapoteket fax nr. 65861 på sygehusapoteket til levering hos pt ca. hvert 4. uge.

 

 

 

 

Bivirkninger

  • • Pt. orienteres om almindeligt forekommende forbigående bivirkninger som hævelse, smerte og rødme på infusionsstedet og mulige systemiske bivirkninger som lette kulderystelser, kvalme, svimmelhed og lettere hudkløe og rødme. Ved andre eller kraftigere bivirkninger som f.eks. åndenød, feber eller urticaria skal behandlingen straks afbrydes og afdelingen umiddelbart kontaktes. Skift til præparat med dokumenteret lavt indhold af IgA overvejes

 

 

Kontrol

  • • 1 måned efter påbegyndt behandling kontrolleres pt. i ambulatoriet med klinik, dal-værdi af IgG, hæmatologi, væske- og levertal og behandlingen justeres om nødvendigt. Når behandlingen forløber tilfredsstillende overgår pt. til kvartalsvise ambulante kontroller med klinik og blodprøver som anført. Efter 1 års tilfredsstillende behandling overgår pt. til halvårlige ambulante kontroller – ligeledes med klinik og blodprøver.