Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit - Patientforløbsbeskrivelse for diagnostisk lumbalpunktur - Sygeplejeinstruks

 

Beskrivelse

Patienten, der er henvist til lumbalpunktur gennem visitationen, kommer ambulant til dagsafsnittet på 106. Undersøgelsen foretages af enten forvagten eller af specialuddannet sygeplejerske.

Patienten indkaldes forud via e-Boks eller brev, hvor i der medsendes patientinformation (ydelsesbilag HOOA21-109 (lumbalpunktur-udtagelse af rygmarvsvæske (se bilag 1).

Patienten modtages i afdelingen af den neurologiske sygeplejerske/ social og sundhedsassistent, som sørger for at der foretages patientidentifikation. Patientinformation og spørgsmål til proceduren drøftes med patienten, så det sikres, at patienten er velinformeret om proceduren samt om postlumbal hovedpine.

 

Forberedelse:

 • • Patienter, som er i antikoagulationsbehandling, skal pausere med medicinen i henhold til lægeinstruks, inden lumbalpunktur foretages. Ved pausering med Marevan eller Marcoumar, skal der foreligge svar på INR, som skal være under 1,5.

 • • Printe sedler ud fra Labka. Under profiler findes en pakke der hedder: Spinalvæske med proteinfrak. Denne pakke er afdelingens ”rutineprøver”. Hvis der er brug for yderligere prøver laves en ny søgning og under ”kode” skrives ”CSV” så ses alle CSV-prøver. Herfra vælges så de aktuelle prøver. Se desuden (bilag 1)

 • • Demensprøver sendes via laboratoriet. (Husk at tappe væsken direkte ned i polypropylen-rør, det matte rør)

 • • Ved cytologiprøver skal der udfyldes en elektronisk blanket under ikonet ”patologi” og der skal scannes en stregkode som sættes på glasset. Vi skal selv aflevere prøven ovre på patologisk institut inden klokken14.30.

 • • Mærkater fra Labka rekvisitionsseddel (hvorpå der står CSV) sættes på glassene.

 • • Som regel tages der et ekstra glas på 5 ml fra til køleskabet på 106 i det urene depot.

 • • 

 • • Materiale:

 • • Mundbind (til lægen/special Spl.)

 • • Sterile handsker (til lægen/special spl.)

 • • Alm. handsker (til sygeplejersken)

 • • Hulstykke

 • • 2 stk. tape til at fiksere hulstykket med

 • • Galipot

 • • Klorhexidin-sprit (gulfarvet)

 • • 2 stk. sterile vatpinde (de store)

 • • Kanyle (atraumatisk)

 • • 1 stk. blå kanyle

 • • 1 stk. grøn kanyle

 • • 5 ml. sprøjte

 • • Lidokain 10 mg/ml.

 • • Kanyleboks

 • • 1 stk. plaster

 • • 2 stk. gaze

 • • 2 stk. små spritserviet til hud

 • • 1 stk. spritserviet til hud

 

Assistere:

 • • Hjælpe med at lejre patienten. Helst siddende på briksen med krum ryg. Ellers liggende på siden, med benene krummet op mod brystet. (ved trykmåling altid liggende position)

 • • Trække 5 ml Lidokain op med den grønne kanyle og påsætte blå kanyle

 • • Lægen/special spl. spritter ryggen af med 2 stk. små spritservietter, hvorefter lokalbedøvelsen gives

 • • Åbne Galipot og hælde klorhexidin-sprit heri, hvori de to vatpinde vædes.

 • • Åbne lægens sterile handsker

 • • Åbne hulstykket (sterilt)

 • • Fiksere hulstykket foroven vha. de 2 stk. tape

 • • Åbne for pakken med den atraumatiske nål (sterilt)

 • • Når lægen/special spl. skal til at anlægge nålen, går du over til patienten og beroliger denne

 • • Når nålen er anlagt giver du lægen/special. spl. glassene et ad gangen. Der er et måleglas, som I kan holde op ved siden af, og se hvornår I har den ønskede mængde. (Se bilag 1 for oversigt over antal ml. til diverse undersøgelser)

 • • Lægen/special spl. trækker nålen ud og tørrer indstiksstedet med en spritserviet til hud. Herefter påsættes plastret

 • • Mærkaterne sættes på glassene

 • • Der oprettes en opgave på columna opgavesystem til bioanalytikeren, som skal bestilles som haster. Tid for lumbalpunkturen angives i kommentarfeltet

 • • Bioanalytikeren får prøverne med, bortset fra det ekstra glas, som lægges i køleskabet med dato og CPR nr. på. Ekstra glas opbevares i afdelingens køleskab i en måned.

 • • Patienten kan få noget at drikke, når der er taget blodprøver

 • • Når patienten har forladt undersøgelsesrummet, afsprittes lejet og der ryddes op i rummet

 • • Når lumbalpunkturen er gennemført, må patienten tage hjem efter blodprøvetagning, hvis patienten er velbefindende

 • • 

Patienten opfordres til at følge forebyggende tiltag mod postlumbalpunktur hovedpine, samt kontakte afdelingen, hvis der opstår symptomer varende mere end 3 dage.

Patienten orienteres om, at svaret på undersøgelsen gives via ambulatoriet (som regel den henvisende læge), når svaret eller svarene på patientens samlede udredningsprogram foreligger.

 

Formål

At opretholde høj klinisk, faglig standardiseret kvalitet i forbindelse med undersøgelsen under hensyntagen til patientens livssituation, således angst og smerte i forbindelse med undersøgelsen mindskes.

 

Definition af begreber

LBP (Lumbalpunktur)

Postlumbalpunktur hovedpine (hovedpine, som er positionsafhængig og opstået i umiddelbar relation til lumbalpunkturen)

 

Referencer

Ingen referencer angivet.