Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit - Patientforløbsbeskrivelse for diagnostisk lumbalpunktur - Sygeplejeinstruks

 

Beskrivelse

Patienten, der er henvist til lumbalpunktur gennem visitationen indlægges på Neurologisk sengeafsnit 106 til 1 dags indlæggelse.

Patienten indkaldes forud via brev, hvor i der medsendes patientinformation (ydelsesbilag HOOA21-109 (lumbalpunktur-udtagelse af rygmarvsvæske (se bilag 1).

Patientens data registreres i kalenderen i receptionen på neurologisk sengeafsnit til indlæggelsesdatoen med beskrivelsen ” Indlægges med henblik udredning gennem lumbalpunktur.

Patienten modtages i afdelingen af den neurologiske sygeplejerske/ social og sundhedsassistent, hvis ansvarsområde er følgende:

 • • At patientidentifikation foretages

 • • At patienten er velinformeret om forventet procedure, forventet smerte ved undersøgelsen. Patientinformation og spørgsmål til proceduren drøftes med patienten

 • • At patientens forventninger og angst i forhold til undersøgelsen drøftes

 • • Patientens data registreres i elektronisk patientjournal

 

Sygeplejeinstruks ved lumbalpunktur

 

Informere patienten:

 

 • • Om undersøgelsen (se patientinformation I bilag)

Forberedelse:
 • • Patienter som er i antikoagulationsbehandling skal pausere med medicinen i henhold til lægeinstruks inden lumbalpunktur foretages.

Inden proceduren gennemføres, skal der foreligge svar på INR, som skal være under 1,5. (Gældende ved behandling med Marevan eller Marcoumar)

 • • Printe sedler ud fra Labka. Under profiler findes en pakke der hedder: Csv-Cerebrospinalvæske gruppe. Denne pakke er afdelingens ”rutineprøver”.

Hvis der er brug for yderligere prøver laves en ny søgning og under ”kode” skrives ”CSV” så ses alle CSV-prøver. Herfra vælges så de aktuelle prøver. Se desuden (bilag 1)

 • • Demensprøver sendes via laboratoriet. (Husk at tappe væsken direkte ned i polypropylen-rør, det matte rør)

 • • Ved cytologiprøver skal der udfyldes et specielt ark fra patologisk institut

 • • Vi skal selv aflevere prøven ovre på patologisk institut inden klokken14.30

 • • Mærkater fra Labka rekvisitionseddel sættes på glassene

 • • Som regel tages der et ekstra glas på 5 ml fra til køleskab

 

http://www.laboratorievejledning.dk/prog/view.aspx?AfsnitID=107&KapitelID=84&UKapitelID=1113

http://www.laboratorievejledning.dk/prog/Its_hentfil.aspx?id=11

Materiale:
 • • Plastikforklæde (til lægen)

 • • Mundbind (til lægen)

 • • Sterile handsker (til lægen)

 • • Alm. handsker (til sygeplejersken)

 • • Hulstykke

 • • 2 stk. tape til at fiksere hulstykket med

 • • Galipot

 • • Klorhexidin-sprit (gulfarvet)

 • • 2 stk. sterile vatpinde (de store)

 • • Kanyle (atraumatisk)

 • • 1 stk. lyserød kanyle

 • • 1 stk. blå kanyle

 • • 5 ml. sprøjte

 • • Lidokain 10 mg/ml.

 • • Kanyleboks

 • • Plaster

 • • 2 stk. gaze

 • • Sprit

 

Assistere:
 • • Hjælpe med at lejre patienten

 • • Åbne Galipot og hælde klorhexidin-sprit heri

 • • Væde de to vatpinde og overrække lægen disse, når indstiksted er lokaliseret

 • • Åbne lægens sterile handsker

 • • Åbne hulstykket, så lægen selv kan tage det (sterilt)

 • • Fiksere hulstykket foroven vha. de 2 stk. tape

 • • Åbne for grøn kanyle og sprøjten, så lægen kan tage den (sterilt)

 • • Holde lidokainen mens lægen trækker det op

 • • Åbne den blå kanyle, så lægen kan tage den (sterilt)

 • • Lægen giver nu bedøvelsen, som skal virke et par minutter

 • • Åbne for først den røde kanyle, så lægen kan tage den (sterilt) og efterfølgende den atraumatisk kanyle

 • • Når lægen skal til at anlægge nålen, går du over til patienten og beroliger denne

 • • Når nålen er anlagt giver du lægen glassene et ad gangen. Der er et måleglas som I kan holde op ved siden af, og se hvornår I har den ønskede mængde.

(Se bilag 1 for oversigt over antal ml. til diverse undersøgelser).

 • • Herefter giver du lægen gaze og sprit, og lægen trækker nålen ud og tørrer af med gaze og sprit

 • • Åbne plasteret, som lægen sætter på.

 • • Glassene lægges i hylstrene og bioanalytikeren kontaktes på tlf. 64917 (med henblik på blodprøvetagning efter lumbalpunktur)

 • • Bioanalytikeren får prøverne med, bortset fra det ekstra glas, som lægges i køleskabet med dato og CPR nr. på. Ekstraglas opbevares i afdelingens køleskab i en måned.

 • • Patienten kan få noget at drikke, når der er taget blodprøver.

 • • Når patienten har forladt undersøgelsesrummet, afsprittes lejet og der ryddes op i rummet.

 • • Når lumbalpunkturen er gennemført, må patienten tage hjem efter blodprøvetagning, hvis patienten er velbefindende.

Patienten opfordres til at kontakte afdelingen, hvis der opstår hovedpine eller andre problemer. Telefonnummeret findes på bagsiden af patientinformationen

Patienten orienteres om, at svaret på undersøgelsen gives via ambulatoriet (som regel den henvisende læge ), når svaret eller svarene på patientens samlede udredningsprogram foreligger.

Patienten udskrives i kalenderen

 

Formål

At opretholde høj klinisk, faglig standardiseret kvalitet i forbindelse med undersøgelsen under hensyntagen til patientens livssituation, således at angst og smerte i forbindelse med undersøgelsen mindskes.

 

Definition af begreber

LBP (Lumbalpunktur).

Postlumbalpunktur hovedpine (hovedpine, som er positionsafhængig og opstået i umiddelbar relation til lumbalpunkturen).

 

Referencer

Ingen referencer angivet.