Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Batterivedligeholdelse Stöckert S5

Formål

En tilstrækkelig batterikapacitet på HLM i tilfælde af et svigt i den centrale elforsyning.

Definition af begreber

E/S blok: elektronik panel på S5 HLM

HLM: hjertelungemaskine

Beskrivelse

Batterikapacitet

Driftstid med fuld belastning (4 pumper/ca. 400 W)

ca. 20 min

Driftstid med partiel belastning (1 pumpe/ca. 160 W)

ca. 90 min

Tidspunkt

  • • Batteriets vedligeholdelse er fra Stöckerts side fastlagt til hver 120 dag. S5 giver en påmindelsesbesked derom. Meddelelsen vises i systemmenuet og den forsvinder først efter en batteritest, der er gennemført uden fejl.

  • • Kryds over batterisymbolet i systemmenuet betyder batterifejl og at batteritest er nødvendig.

Procedure

  1. 1. Tilslut S5 til stikkontakt.

  2. 2. Tilslut en aflader adaptor til S5 – stikket sidder i maskinens E/S-blok som den anden yderst til venstre og er markeret som ”batteri discharger”.

  3. 3. Valg i systemmenuet:

   • • Systemindstillinger

   • • Batteri-information

   • • Start batteritest

  1. 4. Systemmenuen viser meddelelsen ”Batterietest kører”. Efter en vellykket test vises meddelelsen ”Batteritest afsluttet uden fejl”. Meddelelsen kan slettes og afladeren kobles fra.

OBS!

Efter endt test er batteriet tom, derfor skal S5 være tændt og tilsluttet strømforsyningen indtil batterikapaciteten viser 100 %.

Varighed

Vedligeholdelsesproceduren tager ca. 15-18 timer. Hvis det er nødvendigt at tage maskinen i brug under testen, kan testen afbrydes. Dette bør dog undgås, da maskinen i det tilfælde vil have utilstrækkelig eller ingen nødstrømforsyning.

Reference

Stöckert S5 manual kapitel 5, sider 5.7 – 5.9.