Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prostatabiopsier

Beskrivelse

Assistancebord

 • Biopsikanyle

 • Milliporepapir

 • Formalinglas (6-12 stk)

 • Stregkodelabels (biopsilokalisation)

 • Usterile handsker

 • Bind

 • Evt. NaCl i en 20 ml. ampul, til at fugte biopsierne

Til rengøring

 • − Spand med 3E-zyme. 5,5 ml. i 1 l. vand

 • − Engangsservietter

 • − 70% sprit

Koordinering

Urinstix og resturin

Forespørge om pause i AK-behandling/fiskeolie – og hvis patienten ikke har holdt pause, konfereres med læge.

Sygepleje før undersøgelsen

Repetition af tidligere information (formål med undersøgelsen)

Der gives forebyggende antibiotisk/antiinflamatorisk behandling

Tbl. Ciproxin 500 mg. + Tbl. Ibuprofen 400 mg. umiddelbart før undersøgelsen

Patienten lejres i venstre sideleje med benene bøjede (en pude mellem benene).

En engangsble under patienten + håndklæde ved siden af + tæppe over patienten

Information om den praktiske gennemførelse af undersøgelsen:  

 • − Rektaleksploration

 • − Proben føres ind

 • − Lyd, smerter ved biopsitagning

 • − Forventede antal biopsier, som normalt vil være 12 stk

Sygepleje under undersøgelsen

Information undervejs om hvad der sker

Støtte og observation af patient

Hver biopsi:

 • − Patientlabels, stregkodelabel og label med prøvens lokalisation (højre/venstre basis/midt/apex) påføres

Håndtering af prøver til patologi

 • − Hver biopsi lægges på et stk. milliporepapir og kvaliteten vurderes. Som udgangspunkt skal der være 2 biopsier fra hver lokalitet på samme milliporepapir. Hvis der fremsendes et antal, der afviger fra 2, skal det angives i materialebeskrivelsen i en parentes, fx 3 biopsier eller 1 biopsi.

 • − Ved fusionsbiopsier er der som standard et 1 biopsi fra hver af de 6 standardlokaliteter og 3 biopsier fra target 1 hhv. 2 og 3. Hvis der fremsendes et andet antal, skal der ændres i materialeangivelsen.

 • − Lægen siger hvor biopsi er taget og den assisterende sygeplejerske gentager denne oplysning.

 • − Biopsierne lægges udstrakt og parallelt på papiret. Der skal max være 2 biopsier pr. papir. Alle biopsier fra samme lokalitet skal i samme beholder. Biopsien kommes straks i et glas, låget lukkes og formalin fyldes på ved at trykke på toppen af glasset. Biopsien fugtes med en dråbe NaCl, hvis ikke den straks kommes i formalin.

 • − Vær opmærksom på, at papiret med biopsier ikke bliver skruet ind i låget. Vær også opmærksom på, at formalinen udløses i beholderen.

Sygepleje efter undersøgelsen

Patienten observeres for blødning mens patienten ligger på lejet.

Patienten tilbydes hygiejnebind på grund af risiko for blødning fra rectum.

Patienten geninformeres om eventuelle gener i dagene efter undersøgelsen

 • − risiko for blod i afføring.

 • − risiko for blod i urin.

 • − risiko for blod i sæd op til 6-8 uger efter undersøgelsen.

 • − ved temperatur >38,5ºC, kulderystelser og almen sygdomsfornemmelse skal patienten ringe til Urologisk afdeling jf. patientfolder

Sikre at patienten har den skriftlige vejledning med tlf. nr.

Patienten får ambulant tid til mikroskopisvar via e-brev (er allerede booket ved bestilling af undersøgelsen, men skal aktiveres).

Patienten opfordres til at tage en pårørende med til samtalen.

Patienten informeres om og medgives tbl. Ciproxin 500 mg. til 6 timer efter undersøgelsen

Patienten informeres om og medgives tbl. Ibuprofen 400 mg x 2 (antiinflammatorisk effekt) til 6 og 10 timer efter undersøgelsen.

Patienten må gå hjem umiddelbart efter undersøgelsen. Yderligere observation ordineres individuelt.

Prøverne scannes ifølge manual for PatoWeb og rekvisitionen afsendes.

Rengøring

Biopsikanyle kasseres ned i kanyleboks.

Styr og foring er engangsudstyr og smides i affaldsspanden.

Kondomet fjernes fra proben (direkte i affaldsspand) og proben aftørres med en tør engangsklud/cellestof.

Proben vaskes af med 3E-zyme og tørres med sprit 70% (hvis kondomet er sprunget skal proben aftørres med virkon).

OBS

Når proben ikke er i brug skal den være monteret med beskyttelseshylster (styr).

Ledninger må ikke ligge hen over gulvet (risiko for defekt).

Formål

At patienten oplever et veltilrettelagt og trygt besøg.

At sikre at de hygiejniske forskrifter overholdes.  

Referencer

Dansk Urologisk Cancer Gruppe, Kliniske retningslinier, Screening og diagnosticering

Sandra Lindstedt et al. European urology 50 (2006) 832-837

Manual om Patoweb

”Rengøring, desinfektion og sterilisering af ultralydsprober og transducere (5.9)”, PRI, Infektionshygiejnen, sept. 2016

Manual fra B+K om ultralydsmaskinen