Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prostatabiopsier

Beskrivelse

Assistancebord

 • Biopsikanyle

 • Milliporepapir

 • Formalinglas (6 stk. v. standard, flere ved fuionsbiopsier afhængigt af antal targetområder)

 • Stregkodelabels (biopsilokalisation)

 • Usterile handsker

 • Bind

 • Evt. NaCl i en 20 ml. ampul, til at fugte biopsierne

Til scanneren

 • Styr

 • Kondom

 • UL-gel

 • Ved fusionsbiopsi: Pedal og krave/ring på probe

Til rengøring

 • − 2 sæt rene handsker

 • − 3 Wetwipe Universalklude (grøn emballage)

 • − 1 Dry Wipe

 • − Tristel Duo ULT

 • − Evt. Wetwipe Desinfektion 70% (blå emballage) – kun ved synlig forurening

Koordinering

Urinstix og resturin. Ved fusionsbiopsier tages kun stix.

Forespørge om pause i AK-behandling/fiskeolie – og hvis patienten ikke har holdt pause, konfereres med læge.

Sygepleje før undersøgelsen

Repetition af tidligere information (formål med undersøgelsen)

Der gives forebyggende antibiotisk/antiinflamatorisk behandling: Tbl. Ciproxin 500 g. umiddelbart før undersøgelsen samt pakkes tbl. Ciproxin 500 mg. til 6 timer efter undersøgelsen.

Patienten lejres i venstre sideleje med benene bøjede (en pude mellem benene).

En engangsble under patienten + håndklæde ved siden af + tæppe over patienten

Information om den praktiske gennemførelse af undersøgelsen:  

 • − Rektaleksploration

 • − Proben føres ind

 • − Lyd, smerter ved biopsitagning

 • − Forventede antal biopsier, som normalt vil være 12 stk

 • − At undersøgelsen tager lidt længere tid ved fusionsbiopsier pga. indstilling af billeder

 • − Lokalbedøvelse ved fusionsbiopsier

Sygepleje under undersøgelsen

Information undervejs om hvad der sker

Støtte og observation af patient

Hver biopsi:

 • − Patientlabels, stregkodelabel og label med prøvens lokalisation (højre/venstre basis/midt/apex) påføres. Ved fusionsbiopsier benævnes disse Target 1, Target 2 osv.

Håndtering af prøver til patologi

 • − Hver biopsi lægges på et stk. milliporepapir og kvaliteten vurderes. Som udgangspunkt skal der være 2 biopsier fra hver lokalitet på samme milliporepapir. Hvis der fremsendes et antal, der afviger fra 2, skal det angives i materialebeskrivelsen i en parentes, fx 3 biopsier eller 1 biopsi.

 • − Ved fusionsbiopsier er der som standard 1 biopsi fra hver af de 6 standardlokaliteter og 3 biopsier fra target 1 hhv. 2 og 3. Hvis der fremsendes et andet antal, skal der ændres i materialeangivelsen.

 • − Lægen siger hvor biopsi er taget og den assisterende sygeplejerske gentager denne oplysning.

 • − Biopsierne lægges udstrakt og parallelt på papiret. Der skal max være 2 biopsier pr. papir. Alle biopsier fra samme lokalitet skal i samme beholder. Biopsien kommes straks i et glas, låget lukkes og formalin fyldes på ved at trykke på toppen af glasset. Biopsien fugtes med en dråbe NaCl, hvis ikke den straks kommes i formalin.

 • − Vær opmærksom på, at papiret med biopsier ikke bliver skruet ind i låget. Vær også opmærksom på, at formalinen udløses i beholderen.

Sygepleje efter undersøgelsen

Patienten observeres for blødning mens patienten ligger på lejet.

Patienten tilbydes hygiejnebind på grund af risiko for blødning fra rectum.

Patienten geninformeres om eventuelle gener i dagene efter undersøgelsen

 • − risiko for blod i afføring.

 • − risiko for blod i urin.

 • − risiko for blod i sæd op til 6-8 uger efter undersøgelsen.

 • − ved temperatur >38,5ºC, kulderystelser og almen sygdomsfornemmelse skal patienten kontakte sundhedsvæsenet:

  • Hvis patienten er biopteret i Aalborg skal patienten kontakte Urologisk afdeling U9/U10 jf. patientfolder.

  • Hvis patienten er biopteret i Thisted kontaktes egen læge eller vagtlæge (afhængigt af tiden på døgnet).

Sikre at patienten har den skriftlige vejledning med tlf. nr.

Udlevere medicinen som beskrevet længere oppe.

Patienten får ambulant tid til mikroskopisvar via e-brev (er allerede booket ved bestilling af undersøgelsen, men skal aktiveres).

Patienten opfordres til at tage en pårørende med til samtalen.

Patienten må gå hjem umiddelbart efter undersøgelsen. Yderligere observation ordineres individuelt.

Prøverne scannes ifølge manual for PatoWeb og rekvisitionen afsendes.

Rengøring

Biopsikanyle kasseres ned i kanyleboks.

Lejepapiret kasseres, og der udføres håndhygiejne.

Lejet rengørings med wetwipe universalklud, og der udføres håndhygiejne. Er lejet synligt forurenet skal det efterfølgende sprittes af med wetwipe ethanol desinfektionsklud.

Nyt lejepapir trækkes ud

Med rene handsker fremtages 2 wetwipes universalklude, og den ene lægges på lejepapiret til senere brug.

Med den anden wetwipe universalklud tørres af i nævnte rækkefølge:

 • Tastatur

 • Holder hvori proben sidder

 • Probens ledning

 • Proben

 • Kondom og styr fjernes med kluden og kasseres

 • Kluden på legepapiret bruges til at tørre proben og kraven/ringen (ved fusionsbiopsier) grundigt af med og kasseres

Herefter lægges proben og kraven/ring på lejepapiret på lejet, handsker kasseres efterfulgt af håndhygiejne.

Med rene handsker tages en dry wipe m. to tryk Trisel Duo ULT og skummet fordeles over hele proben inkl. håndtag og kraven/ring.

Herefter placeres proben i holderen. Den er klar til brug efter 30 sek. tørretid.

Der udføres håndhygiejne og lejet rengøres med wetwipe universalklud.

OBS

Hvis kondomet går i stykker under proceduren, aftørres proben med wetwipe Universalklud (grøn emballage), hvorefter proben stilles i et plastikreagensglas indeholdende ½ liter 3E-zyme i 5 minutter. Blandingsforhold: 3 ml. 3 E-Zyme + ½ l. vand (samme temp. som ved blanding i kar til scoperne). Herefter nedsænkes proben i et plastikreagensglas indeholdende ½ liter frisktappet vand. Proben tørres af med tør engangsklud. Herefter anvendes Tristel Duo, som ovenfor beskrevet.

Når proben ikke er i brug skal den være monteret med beskyttelseshylster (styr).

Ledninger må ikke ligge hen over gulvet (risiko for defekt).

Formål

At patienten oplever et veltilrettelagt og trygt besøg.

At sikre at de hygiejniske forskrifter overholdes.  

Referencer

Dansk Urologisk Cancer Gruppe, Kliniske retningslinier, Screening og diagnosticering

Sandra Lindstedt et al. European urology 50 (2006) 832-837

Manual om Patoweb

”Rengøring, desinfektion og sterilisering af ultralydsprober og transducere (5.9)”, PRI, Infektionshygiejnen, sept. 2016

Manual fra B+K om ultralydsmaskinen