Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelsessamtale - sygeplejersker

 

Baggrund

Indlæggelsessamtalen er beskrevet med udgangspunkt i:

 • •  ”Værdier i sygeplejen på Aalborg Universitetshospital (”Sygepleje - at hjælpe uden at krænke” og ”Kunsten i relationen”) (1)

 • • mål for sygeplejen (Velvære, Integritet, Profylakse og Sikkerhed) (2)

 • • Hospitalets vision og værdier

 • • Derudover medtænkes det, at sigtet er, at patienter og pårørende til enhver tid bliver modtagere af den gode, den kloge og den rigtige sygepleje

Denne kliniske vejledning er gældende for Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit, og har udgangspunkt i ”Værdigrundlag for sygeplejen i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit”, der er inspireret af Merry Scheels sygepleje som interaktionel sygeplejepraksis.

Derudover er indlæggelsessamtalen inspireret af anbefalinger fra ”Patientens møde med sundhedsvæsenet – de mellemmenneskelige relationer – anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet” (3).

 

Målgruppe

Alle patienter som indlægges i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit.
 

Formålet med indlæggelsessamtalen er,

 • • at skabe mulighed for, at patienten oplever en individuel situationsbestemt målrettet helhedspleje, præget af omsorgsetik, kontinuitet og synlig sammenhæng i patientforløbet

 • • medinddragelse, således at patientens værdier, sygdoms- og lidelsessituation medinddrages med den hensigt at sygeplejen bliver individuel, situationsbestemt, målrettet og helhedsorienteret. Det indbefatter oprettelse af sygeplejeanamnese, sygeplejestatus og sygeplejediagnose, og at patienten sikres mulighed for at få svar på spørgsmål, og blive orienteret om planer for pleje og behandling. Medinddragelse betyder også medinddragelse af pårørende efter patientens eget ønske

 • • at der udveksles gensidige forventninger til indlæggelsesforløbet og der opnås informeret samtykke i forhold til plejen

 • • god omsorgsfuld kommunikation som gør, at patienten oplever tryghed og tillid til såvel personalet, som pleje og behandling. Derudover skal patienten, via god kommunikation, opnå et højt og brugbart informationsniveau under individuel hensynstagen

 • • at der på baggrund af patientens situation opstartes planlægning af udskrivelsen

Fremgangsmåde samt rammer og indhold for selve indlæggelsessamtalen

 • • Primærsygeplejersken er udpeget

 • • Modtagelse af patienten i Afsnittet. Patienten henvises til dagligstuen og primærsygeplejersken informeres om at patienten er kommet

 • • Sygeplejersken sætter sig ind i relevant materiale vedrørende patienten og dennes situation forud for samtalen (f.eks. relevante journaler m.m.)

 • • Samtalen afvikles indenfor de første 4 timer efter patientens ankomst til Afsnittet (elektive patienter) For akutte patienter afvikles samtalen indenfor 24 timer efter ankomst

 • • Det er vigtigt at vælge lokaliteter, hvor samtalen ikke overhøres eller forstyrres af andre i Afsnittet.  Der er hængt bookingkalendere op på dørene til stue 605, opholdsstuen samt undersøgelsesrummet (stue 604). Derudover kan en tom sengestue altid benyttes. Pårørende kan deltage, hvis patienten ønsker dette

 • • Kontaktpersonskort udleveres, og der informeres om tillempet primærsygepleje, som er Afsnittets plejeform

 • • Formålet med indlæggelsessamtalen skal være klart for både sygeplejerske og patient (samt pårørende)

 • • Med udgangspunkt i patientens ressourcer, viden og behov samt det skriftlige materiale som patienten har modtaget forud for indkaldelse, gennemgås programmet for indlæggelsesdagen. Derudover informeres patienten om, og forberedes på, operation og behandling ud fra Afsnittets tjekliste

 • • Der optages sygeplejeanamnese, sygeplejestatus og sygeplejediagnoser. Rygere tilbydes substitution og evt. rygeafvænning

 • • Medinddragelse af patient og pårørende sikres

 

Referencer

 1. 1. Aalborg Universitetshospital. Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus, september 2004 http://www.aalborguh.rn.dk/NR/rdonlyres/05A6DE0E-796D-4025-97A3-28711DC077D7/0/vaerdierisygeplejenbrochure.pdf

 

 1. 2. Aalborg Universitetshospital. VIPS-kompendium 1.del, 1.udgave

http://www.aalborguh.rn.dk/NR/rdonlyres/F5FD3E4E-D3A2-4F64-95F8-B1224409393F/0/VIPSkompendium.pdf

 

 1. 3. Patientens møde med sundhedsvæsenet – De mellemmenneskelige relatiner – anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Juni 2003.

Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd, De Samvirkende Invalideorganisationer, Den Almindelige Danske Lægeforening, DSKS, Forbrugerrådet, Hjerteforeningen, H:S, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Landsforeningen Bedre Psykiatri, Landsforeningen SIND, Patientforeningen Danmark og Scleroseforeingen