Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gennemgang

 

Beskrivelse

Formålet med gennemgang er,

 • • at efterprøve indlæggelsesjournalen

 • • at videreudvikle den foreløbige behandlingsplan (idet det forudsættes, at der foreligger en foreløbig behandlingsplan som en del af indlæggelsesjournalen)

 • • at supplere de emner i indlæggelsesjournalen, som ikke har kunnet journalføres ved indlæggelsen

 • • at danne grundlag for efterfølgende behandlingsplan.

Gennemgangen bør være gennemført senest 24 timer efter indlæggelse, og skal ikke udføres for patienter, der udskrives inden for 24 timer. I weekenden er det en bagvagtsopgave.

 

Lægen forholder sig til følgende ved gennemgangen:

 • • Somatisk vurdering

 • • Objektiv psykiatrisk vurdering

 • • Risikovurdering

 • • Differentialdiagnostiske overvejelser, arbejdshypotese og diagnose. Eksplicitering af foreløbige diagnoser herunder beskrivelse af symptomer i henhold til ICD10 kriterier.

 • • Ordinationer

 • • Opstart af psykiatrisk behandlingsplan

 • • Beslutning om, hvilken forløbsbeskrivelse patienten er indlagt i henhold til – husk at diktere dette af hensyn til, at sekretærer kan registrere korrekt kode.

 

I gennemgangsnotat bør kun fremgå tilføjelser til selve indlæggelsesjournalen.

 

Gennemgang dokumenteres med brug af overskriften ”Gennemgang” - overskriften skal dikteres.

 

Gennemgang foretages i udgangspunktet af speciallæge, men kan under supervision af speciallæge uddelegeres til yngre læge eller specialpsykolog/specialpsykologkandidat

 

Definition af begreber

Gennemgang er en systematisk vurdering og justering af indlæggelsesjournalen på speciallægeniveu.

 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre ensartet høj kvalitet i forbindelse med gennemgang i Psykiatrien.