Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vedligeholdelse og test af medicinsk udstyr til diagnostisk brug

Formål

At sikre korrekt anvendelse af diagnostisk udstyr, så hverken patient eller personale lider unødig skade.

 

Definition af begreber

Diagnostisk udstyr er:

C-buen (røntgenudstyr).

Artroskopisøjle.

 

Ansvar

Personalet, der betjener apparatet skal sikre, at instruksen overholdes.

Den afsnitsledende sygeplejerske har ansvaret for, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

 

Fremgangsmåde

Oplæring af personalet skal finde sted inden brugen af apparaturet.

Specialuddannelse i brugen af røntgenudstyr (røntgenkørekort) gennemføres for alt nyt personale.

Brugen af beskyttelsesmidler finder sted.

Brugsvejledninger skal forefindes ved alle apparater.

Dokumentation for korrekt brug skal finde sted.

Test af apparaturet finder sted regelmæssigt. – Ansvar og dokumentation herfor har Teknisk Afdeling.

 

Referencer

Operationssygeplejerskens oplæringsprogram.

Røntgenkørekort.