Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hysterektomi på benign indikation

 

Formål

Instruks vedrørende fjernelse af livmoderen for godartet lidelse.

 

Definition af begreber

Indikationer kan være:

  • • Blødningsforstyrrelser

  • • Underlivssmerter

  • • Dyspareuni

  • • Symptomgivende fibromer

  • • Adenomyose

  • • Prolaps

  • • Prækankroser (Vedvarende dysplasi efter conisatio)

Medicinsk behandling – hormonspiral, mindre invasiv indgreb (hysteroskopiske) eller andre metoder så som fibrom-embolisering bør være forsøgt eller overvejet før endelig beslutning om hysterektomi.

Smerter uden påviselig organisk årsag bør ikke være indikation.

 

Følgende operationskoder anvendes:

  • • KLCD00 Total abdominal hysterektomi

  • • KLCC00 Supravaginal uterusresektion

  • • KLCD10 Vaginal hysterektomi

  • • KLCD11 Laparoskopisk assisteret vaginal hysterektomi (LAVH)

  • • KLCD04 Laparoskopisk total hysterektomi

  • • KLCD01 Laparoskopisk total hysterektomi

 

Beskrivelse

Operationstype:

Operatøren vælger den endelig operationsmetode, tilpasset individuelt, idet mindste invasiv indgreb foretrækkes.

Vaginal hysterektomi: Vælges hvis pt. tidligere har født vaginalt, uterus ikke er for stor eller fikseret. Ingen mistanke om svær endometriose eller mange adhærencer efter tidligere bækken kirurgi eller infektion.

 

Abdominal hysterektomi: Vælges ved svært forstørret uterus eller udbredt adhærencer.

 

Supravaginal hysterektomi: kan foretrækkes ved tekniske problemer med risiko for blære- eller ureterskade, ved endometriose og adhærencer. Patienten skal fortsætte med cervix cytologisk screening. Nogle opererede vil stadig have sparsomme menstruationsblødning. Forbygges ved at udskære en omvendt conus.

 

Laparoskopisk hysterektomi: Vælges til egnede patienter, hvor der ikke er foretaget flere operationer på bugvæggen og hvor der ikke er mistanke om svære intraperitoneale adhærencer. Desuden hvor man planlægger fjernelse af adnexer.

 

Der er ikke enighed om hvilken operationstype der bedst mindsker risiko for senkomplikation som udvikling af prolaps eller urininkontinens.

Præoperativ

  • • Der skal foreligge cervixcytologi < 3 år.

  • • Endometriediagnostik (biopsi med explora) ved metrorhagia hos kvinder > 45 år.

 

Patientinformation

Der skal informeres om:

  • • Forventet effekt på symptomer

  • • Operativ risiko

  • • Risiko for tidlig og sene komplikationer

  • • Forventet indlæggelsestid 1-2 døgn

 

Profylaktiske antibiotika

  • • IV Metronidazol 1g og IV Cefuroxim 1,5g som engangsdosis gives præoperativt på OP.

  • • Supplerende antibiotika ved:

    • Peroperativ blødning >1,5 L og

    • Operationsvarighed > 3 timer

Der gives i så fald Cefuroxim 1,5g IV.

  • • Ved Cefalosporin allergi: Kontakt mikrobiologerne Aalborg (evt. gives Meronem 1g x 1 IV)

Thromboseprofylakse

  • • Til patienter > 18år Inj. Fragmin 2.500IE – 5.000IE gives 4-12 timer postoperativt (sammen med aftenmedicin).

  • • Derefter 1 x daglig – indtil patienten er fuldt mobiliseret.

  • • Støttestrømper og behandling med Fragmin kan overvejes i 2-4 uger ved særlige risikofaktorer- se instruks ang. Tromboseprofylakse.

Anæstesi

Ordineres af anæstesilæge – normalt anvendes general anæstesi.

 

Operationsprocedure

  • • Operation udføres i henhold til standard.

  • • Man bør tilstræbe at suspendere vaginaltoppen til de sacro-uterine og cardinale ligamenter.

  • • Uterus vejes og vacuumpakkes. Efter kl. 14 torsdag og i weekenden opskæres uterus Y-formet i forvæggen og lægges i formalin.

  • • Skema til Dansk Hysterektomi database udfyldes

 

Postoperativ

  • • Multimodal regime, afhængig af operationstype.

  • • Tidlig mobilisering og ernæring.

  • • Effektiv smertelindring med fast Paracetamol og NSAID, kombineret med morfika efter behov i minimal med sufficient dosis.

  • • Fjernelse af KAD og evt. dræn og meche, hurtigst muligt når pt. er mobil og senest næste morgen.

  • • Laksantia – tbl. Magnesia 1g x2 indtil der er afføring.

  • • Se: Abdominal hysterektomi - sygeplejeinstruks

  • • Se: Vaginal hysterektomi - sygeplejeinstruks

  • • Se: Laparoskopisk hysterektomi - sygeplejeinstruks

 

 

Referencer