Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kateterisation og pleje af børn med KAD (kateter a demeure).

Problemstilling

Børn på børneafdelingen har meget sjældent KAD. Det forekommer hyppigere at børn bliver engangs kateteriseret mhp. urinprøvetagning eller tømning af blæren.

KAD og SIK (steril intermitterende kateterisation) øger risiko for udvikling af urinvejsinfektion og kan medføre læsion af urethra. Derfor anlægges transurethralt kateter kun på medicinsk indikation, og under hensyntagen til gældende retningslinjer fra Hygiejneinstitutionen.

Transurethralt kateter bør oftest ikke lægges, hvis patienter er opereret i urethra eller har kendt urethra anomali.

 

Ansvarsforhold

Anlæggelse af transurethralt kateter skal være lægeordineret og det skal skrives i journal. Kateter lægges som udgangspunkt af læger, men kan uddelegeres til sygeplejersker, som er oplært i proceduren.

 

Beskrivelse

I børneafdelingen finders der bakker med udstyr til kateteranlæggelse i rum 1 og 2 i Børnemodtagelse. (Se indhold i kateterbakken)

Hygiejniske forholdsregler

 • • Før og efter kateteranlæggelse, kateterskylning og urinprøvetagning skal der foretages håndhygiejne (2.1)

 • • Der anvendes medicinske éngangshandsker (2.1) ved nedre toilette, urinprøvetagning og tømning af urinpose.

 • • Der anvendes sterile medicinske éngangshandsker (2.1) ved kateteranlæggelse og kateterskylning

Se evt. PRI infektionshygiejniske retningslinjer Urinvejsdrænage

 

Katetertype og størrelse

Kateterstørrelse: Der skal anvendes mindst mulig kateterstørrelse (CH) som sikrer sufficient drænage. Til børn vælges str. 6-12 CH.

 

Vejledende Størrelse

Drenge 0 – 2 år

CH 6 - 8

Piger 0 – 2 år

CH 8

Børn 2 – 4 år

CH 8- 10

Børn 4 – 10 år

CH 10

Børn 12 – 16 år

CH 10 - 12

 

KAD:

Der anvendes hydrofobe silikonekatetre med ballon.

Ved anlæggelse af hydrofobe katetre instilleres steril klorhexidingel 0,5 % 1-2 ml i urethra, og kateteret anlægges 10 minutter senere. Instillagel indeholder både klorhexidin og Lidokain og er således både desinficerende, lokalbedøvende og smørende. Se evt. Medicin.dk

Ved KAD fyldes ballonen med det antal ml. væske der anbefales på kateteret. Hvis der er en forfyldt sprøjte med glycerinholdig væske anvendes dette, da det mindsker risikoen for at væsken diffunderer ud af ballonen. Ellers anvendes sterilt vand/saltvand.

SIK:

Der anvendes SpeediCath hydrofil coatede katetre.

Katetrene ligger i sterilt vand og er klar til brug.

Der skal ikke anvendes gel, da coatningen gør kateteret glat.

Coatningen gør, at friktionen er mindre og reducerer risikoen for mikrotraumer i urethra.

 

Forberedelse af barn og forældre

Barn og forældre informeres om årsag til anlæggelse af blærekateter og hvordan det skal foregå. Barnet kan evt. sederes / smertestilles med sukkervand, Dormicum eller lattergas.

 

Anlæggelse af kateter, både SIK og KAD

Ved både anlæggelse og skylning af KAD er der brug for en hjælper til udpakning af sterile ting.

 • • Ved synlig forurening skal genitalområdet afvaskes med vand og sæbe/vaskecreme før anlæggelse af kateter Tør med rent håndklæde. Meatus-området afvaskes med sterile vattamponer og sterilt saltvand/vand, der anvendes aseptisk teknik. Afvaskningen skal foregå i retning fra urinrør til anus, og hver tampon bruges kun en gang

 • • Vær opmærksom på, om der skal anvendes gel (se katetertype ovenfor)

 • • Ved KAD fyldes kateterballonen som hovedregel med det antal ml. som anbefales på kateteret.

 • • Antal ml. noteres i EPJ.

 • • Ved KAD trækkes kateteret tilbage indtil der er modstand.

 • • Steril drænagesystem med bundaftapning tilsluttes.

 • • Katetret fikseres så knæk, træk og tryk undgås.

 • • Hos drenge skal katetret fikseres, så den penoskrotale vinkel rettes ud (se fig.1

 • • Urinposen skal placeres under blæreniveau.

 • • Sterilt kateter og aseptisk teknik skal anvendes.

 • • Hos drenge retraheres forhuden så der lige er indblik til meatus, men ikke længere tilbage.

 • • Hos drenge skal penis trækkes ud fra kroppen, så urethras krumning rettes ud.

 • • Kateteret føres op i urethra. Når urinen løber ligger kateteret korrekt.

 • • Kateteret må ikke forceres under indførelsen, pga. risiko for at lædere urethra.

 • • Ved SIK skal blæren tømmes fuldstændigt. Når urinen ikke længere løber trækkes kateteret lidt ud og der observeres om der igen kommer urin. Kateteret kan evt drejes lidt. Når der ikke længere kommer urin trækkes kateteret langsomt ud og kasseres.

 • • Ved anlæggelse af KAD skubbes kateteret ca 1 cm højere op for at sikre, at ballonen ligger i blæren.

 • • Barnet observeres for tegn på ubehag og smerter, mens ballonen fyldes.

 

Inge_p

Figur 1 Penoskrotale vinkel. Kilde Tage Hald og Hans E Jørgensen

Pleje af KAD

Daglig pleje og observation af børn med KAD

  • • Kateterets funktion skal som minimum observeres 1 gang i hver vagt. Dokumenter i EPJ.

  • • Obs. Af urinens mængde, udseende, mængde og lugt.

  • • Hvis manglende funktion (f.eks. pga. tilstopning, displacering, afklemning) afhjælpes dette f.eks. ved kateterskift, skylning eller seponering.

  • • Nedre toilette med vand og evt. sæbe/vaskecreme skal udføres 1 x i døgnet og ved behov.

  • • Der skal anvendes lukket, sterilt drænagesystem med bundaftapning, som kun må brydes ved kateterdysfunktion.

  • • Posen skal tømmes i et rent glas, når den er 3/4 fuld. Kateterstudsen aftørres med rent sugende papir.

  • • Kateteret skal seponeres når indikationen ikke længere er til stede, dog senest efter 3 uger.

  • • Hvis barnet ligger i barnevogn må urin fra posen ikke løbe tilbage i slangen. Dette gøres ved at tømme kateterposen inden den lægges under madrassen.

 

Skylning af kateter

 • • Skylning af kateter må kun forekomme på medicinsk indikation og skal være lægeordineret.

 • • Skylning udføres som en aseptisk procedure med anvendelse af sterile engangshandsker og sterile utensilier fra katetersættet.

 • • Hæld 10-15 steril NaCl op i gallipotten og træk det op i en 50 ml sprøjte med Janet studs.

 • • Sæt den sterile kapsel under kateteret.

 • • Kateterkonneksion desinficeres udvendigt med mediswap og kateterposen fjernes.

 • • Sæt sprøjten på kateterstudsen og skyl langsomt.

 • • Obs. om der er frit indløb eller sivning langs kateteret.

 • • Fjern sprøjten og se om der mindst kommer samme mængde væske ud som der er skyllet ind

 • • Før og efter kateterskylning skal kateterstudsen desinficeres udvendigt med desinfektionsserviet indeholdende 70-85% ethanol

 • • Hvis kateteret herefter fungerer påsættes ny steril pose.

 • • Ved stadig manglende funktion seponeres kateteret.

Kateterskift og fjernelse

 • • Seponering skal foretages, så snart indikationen ikke mere er til stede eller i tilfælde af displacering, obstruktion eller blødning.

 • • Ved fjernelse af ballonkateter skal det sikres, at ballonen er tømt. Ballonen skal tømmes ved hjælp af en sprøjte, som efterlades i ballonventilen med sprøjtestemplet fjernet

 • • Hos mænd skal den penoskrotale vinkel rettes ud, før katetret trækkes ud

 • • Træk kateteret forsigtigt ud.

 • • Obs at barnet tisser normalt ved næste vandladning. Informer om at urinrøret kan være lidt ødematøst, og at det kan svie ved de første vandladninger.

 

Urinprøvetagning fra kateter

Fra KAD:

 • • Ved urinprøvetagning skal aseptisk procedure anvendes.

 • • Med steril sprøjte og evt. kanyle udtages urin ved aspiration fra membranen på slangen ovenfor urinposen desinficeres med mediswap.

 

Fra SIK:

 • • De første ml skal løbe ud (som når pt. selv tisser) for at undgå at få evt. forurening fra den ydre del af urinrøret.

 • • Urinprøven tages direkte fra kateteret.

 

U-stix bestilles i laboratoriemoduolet og afleveres på Klinisk Kemisk Afdeling. Følg hyperlink for mængde mm.

U-dyrkning lægges i køleskab ved Klinisk Kemisk Afdeling, hvorfra prøven sendes videre til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Følg hyperlink for mængde, svartider mm.

 

Målgruppe – modtagelse

Børn med nyre- og urinvejslidelser.

 

Definition af begreber

 • • KAD: Kateter à demeure – transuretralt kateter som anvendes til længerevarende urinvejsdrænage

 • • SIK: Steril intermitterende kateterisation

 • • Hydrofobe katetre: Væskeafvisende katetre.

 • • Hydrofile katetre: Væskeopsugende katetre.

 • • Blære kapacitet børn: (30 x alder +30) ml.

 

Formål

At sikre anlæggelse af KAD hhv. SIK på relevant indikation med mindst mulig risiko.

 

Referencer

 1. 1. Dansk standard nr. 2451-6: Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - del 6: Krav til infektion profylakse ved brud af urininkontinenshjælpemidler til engangsbrug. www.ds.dk

 2. 2. Dansk standard nr. 2451-7: Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – del 7: Krav til brug af katetre, der efterlades som urinvejsdrænage. www.ds.dk

 3. 3. PRI: Urinvejsinfektion (UVI)

 4. 4. Infektionshygiejniske retningslinje. Urinvejsdrænage 5.5

 5. 5. Kateterisation - et tema med variationer Coloplast

 6. 6. Birgitte Pedersen Hygiejnesygeplejerske

 

Blærekateterbakke indhold.

Katetre

2 stk. af hver

Bestillingsnummer

Silicone katetre

Str. CH 6

450111

 

Str. CH 8

259860

 

Str. Ch 10

259880

 

Str. CH 12

259681

SpeediCath

Str. CH 6

 

 

Str. CH 8

260050

 

Str. Ch 10

260051

 

Str. CH 12

260052

 

Sterile handsker 2 stk. str. small, medium og large

Instillagel 2 stk.

2 stk. urinposer med ophæng

1 stk. katetersæt bruges udelukkende til kateterskylning (bestilles fra Stericentralen)

Grønne studser og hvide propper.