Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut sectio, grad 3

Beskrivelse

Obstetrisk bagvagt har ledelsesansvaret.

 

Mål

Hvis kvinden er i fødsel tilstræbes det at barnet er født inden 60 minutter efter at sectio er ordineret.

Hvis kvinde IKKE er i fødsel aftales tidsramme med narkoselæge og evt. pædiater i det enkelte tilfælde.

 

Opgavefordeling

Jordemoderen

Bliver hos patienten og klargør kvinden i samarbejde med social- og sundhedsassistent. Anlægger KAD og evt venflon. Er ansvarlig for at medbringe journalen. Følger patienten. Afspritter hænder og ifører sig overtrækskittel og sterile handsker. Tager imod barnet. Assisterer ved behov børnelægen ved evt. behandling.

 

Sygeplejersken

Hjælper bagvagt med at med koordinere operationstid og –sted. Går i vask. Stiller instrumenter frem m.m..

Tager initiativ til fælles patientidentifikation og time-out.

 

Social og sundhedsassistenten

Henter rekvisitter til klargøring af kvinden. Assisterer jordemoderen. Kalder portør.

Viser manden til rette på operationsgangen. Går i øvrigt til operation og assisterer sygeplejersken. Noterer fødselstidspunkt. Giver antibioticum til anæstesipersonalet med henblik på profylakse. Går til fødegangen med NS blod til syrebasestatus

 

Bagvagten

Indhenter informeret samtykke. Kalder anæstesilægen (41133) og drøfter indikation og plan.

Orienterer den fødende og hendes mand. Ordinerer medicin som skal gives.

Kaldes til sectiostuen, når der er klar til anæstesi.

 

Forvagten

Giver den ordinerede medicin.

Følger den fødende. Orienterer pædiater om indgreb og forudgående forløb.

Går i vask og assisterer. Udfylder medicinmodulet efter indgrebet.

 

Anæstesilægen

Kalder anæstesisygeplejerske. Laver anæstesitilsyn på fødegang eller sectiostue afhængigt af omstændighederne. (Se i øvrigt instruks fra anæstesiafd.)

 

Anæstesisygeplejerske

Planlægger forløb m anæstesilægen. Giver antibioticumprofylakse I.V. (Se i øvrigt instruks fra anæstesiafd.)

 

Portør

Hjælper m transport af patienten. Hjælper m forflytning/lejring. Henter kuvøse til sectiostuen/stue A.