Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut sectio, Grad 3

 

Beskrivelse

GENERELT:

Obstetrisk bagvagten har ledelsesansvaret.

MÅL:

Hvis kvinden er i fødsel tilstræbes det at barnet er født inden 60 minutter efter at sectio er ordineret.

Hvis kvinde IKKE er i fødsel aftales tidsramme med narkoselæge og evt. pædiater i det enkelte tilfælde.

OPGAVEFORDELING:

Jordemoderen:

Bliver hos patienten og klargør kvinden i samarbejde med social- og sundhedsassistent. Anlægger KAD og evt venflon. Er ansvarlig for at medbringe journalen. Følger patienten. Afspritter hænder og ifører sig overtrækskittel og sterile handsker. Tager imod barnet. Assisterer ved behov børnelægen ved evt. behandling.

Sygeplejersken:

Hjælper bagvagt med at med koordinere operationstid og –sted. Går i vask. Stiller instrumenter frem m.m..

Tager initiativ til fælles patientidentifikation og time-out.

Social og sundhedsassistenten:

Henter rekvisitter til klargøring af kvinden. Assisterer jordemoderen. Kalder portør.

Viser manden til rette på operationsgangen. Går i øvrigt til operation og assisterer sygeplejersken. Noterer fødselstidspunkt. Giver antibioticum til anæstesipersonalet med henblik på profylakse. Går til fødegangen med NS blod til syrebasestatus

Bagvagten:

Indhenter informeret samtykke. Kalder anæstesilægen (41133) og drøfter indikation og plan.

Orienterer den fødende og hendes mand. Ordinerer medicin som skal gives.

Kaldes til sectiostuen, når der er klar til anæstesi.

Forvagten:

Giver den ordinerede medicin.

Følger den fødende. Orienterer pædiater om indgreb og forudgående forløb.

Går i vask og assisterer. Udfylder Theriak efter indgrebet.

Anæstesilægen:

Kalder anæstesisygeplejerske. Laver anæstesitilsyn på fødegang eller sectiostue afhængigt af omstændighederne. (Se i øvrigt instruks fra anæstesiafd.)

Anæstesisygeplejersken:

Planlægger forløb m anæstesilægen. Giver antibioticumprofylakse I.V. (Se i øvrigt instruks fra anæstesiafd.)

Portør:

Hjælper m transport af patienten. Hjælper m forflytning/lejring. Henter kuvøse til sectiostuen/stue A.