Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alarmering ved hjertestop i Afdeling for Anæstesi og Intensiv, Regionshospital Nordjylland

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Afsnit på matrikel Hjørring1

På operationsstue1

I opvågningsenheden2

I Artroklinikkens opvågningsstue2

Ved hjertestop under transport mellem ovennævnte (OP/OPV)2

På intensiv afsnit 1043

Afsnit på matrikel Frederikshavn3

På operationsstue3

Dagkirurgiske operationsstuer3

Ved hjertestop under transport til OM2/OPV4

Ved hjertestop under transport mellem Dagkirurgisk afsnit og Dagkirurgisk operationsstue4

Ved hjertestop i OM2:4

Referencer4


Formål

at sikre at behandling ved hjertestop i anæstesiafsnittet Hjørring udføres hurtigt og korrekt i henhold til retningslinjerne for avanceret genoplivning. Se fælles hjertestopinstruks side 4: https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx

Definition af begreber

Hjertestop på monitoreret patient: asystoli, ventrikelflimmer eller pulsløs ventrikeltakykardi.

På ikke monitoreret patient: klinisk hjertestop; bevidstløs, respirationsstop og pulsløs.

Hjertestop i anæstesiafsnit: hjertestop på operationsstuer, opvågningsenhed og transport herimellem hvor anæstesiafdelingens personale er til stede.

Beskrivelse

Ved hjertestop på anæstesiafsnit kaldes ikke hjertestop på vanlig vis via omstillingen, idet det personale og udstyr der skal bruges er til stede på, eller i umiddelbar nærhed af operationsstuen/opvågningsenheden. I stedet følges nedenstående procedurer.

 

Afsnit på matrikel Hjørring

På operationsstue

Når hjertestop er konstateret:

 • • Informer det personale der er på stuen (og få hjælp til at ringe)

 • • Start basal genoplivning/avanceret genoplivning

 • • Kald 41079 (efter kl. 15.00 og i weekend 41113) + 41114. Meld tydeligt ud at det drejer sig om HJERTESTOP

 • • Akut medicin hentes i medicinkøleskab (eksternt bilag)

 • • Fortsæt basal genoplivning til lægen ankommer

 • • Noter tidspunkt (fremgår af monitor)

41114 sørger for Zoll defib./pacer og akut medicin bakke

41113 kalder speciallæge (bagvagt)

 

I opvågningsenheden

Når hjertestop er konstateret:

 • • Træk i ”alarmsnor” – personale fra intensiv medbringer Akutbord med intubationsudstyr.

 • • Adviser det personale der er på stuen

 • • Start basal genoplivning/avanceret genoplivning

 • • Kald 41080 (efter kl. 15.00 41113) + 41114. Meld tydeligt ud at det drejer sig om HJERTESTOP

 • • Kald portør – dag: 41332 – aften: 41574

 • • Akut medicin hentes i medicinskab (suppleres fra Intensiv)

 • • Fortsæt basal genoplivning til lægen ankommer

 • • Noter tidspunkt (fremgår af monitor)

41114 sørger for Zoll defib./pacer

41113 kalder speciallæge (bagvagt)

 

I Artroklinikkens opvågningsstue

Se Actioncard postoperativt forløb Artroklinik

Når hjertestop er konstateret:

 • • Træk i ”alarmsnor” og tilkald dermed personale fra artroklinikken

 • • Start basal genoplivning/avanceret genoplivning

 • • Kald 41080 (efter kl. 15.00: 41113) + 41114. Meld tydeligt ud at det drejer sig om HJERTESTOP

 • • Ring efter portør

 • • Akut medicin hentes i medicinskab

 • • Fortsæt basal genoplivning til lægen ankommer

 • • Noter tidspunkt (fremgår af monitor)

41114 sørger for Zoll defib./pacer (fx ved vagtværelse)

41113 kalder speciallæge (bagvagt)

 

Ved hjertestop under transport mellem ovennævnte (OP/OPV)

Når hjertestop er konstateret:

 • • Portøren starter hjertemassage

 • • Kald 41080 (efter kl. 15.00: 41113) + 41114. Meld tydeligt ud at det drejer sig om HJERTESTOP og hvor det foregår

 • • Hvis muligt: Fortsæt til opvågning eller kør tilbage til operationsstue

 • • Akut medicin hentes i medicinskab

 • • Fortsæt basal genoplivning/avanceret genoplivning til lægen ankommer

 • • Noter tidspunkt (fremgår af monitor)

41114 sørger for Zoll defib./pacer

41113 kalder speciallæge (bagvagt)

 

På intensiv afsnit 104

Når hjertestop er konstateret

 • • Tilkald hjælp ved råb til det øvrige personale

 • • Vagthavende læge tilkaldes 41113

 • • Patienten vendes i rygleje

 • • Defebrillator (ved st.4) og akutmedicinkommode (ved st.3) findes til stuen

 • • Portør og vagthavende anæstesisygeplejerske 41114 tilkaldes.

Intuberet patient

Manuel ventilation med 100% O2, kun mekanisk ventilation ved mangel på ressourcer (på grund af lufttrykalarmen fra respiratoren).

Ikke-intuberet patient

 • • Manuel ventilation på maske med 100% O2.

 • • Noter tidspunkt (fremgår af monitor)

41113 kalder speciallæge (bagvagt)

 

Afsnit på matrikel Frederikshavn

På operationsstue

 • • Informer personalet på stuen

 • • Start basal genoplivning Aktiver hjertestopknap i omladerrummet og medbring Zoll defib./pacer (operationssygeplejerske)

 • • Kald vagthavende anæstesiolog 42325

 • • Kald 42326 (anæstesisygeplejerske), som medbringer hjertestopmedicin fra indsovning B og sørger for, at der bliver taget imod hjertestopholdet

 • • Noter tidspunktet (fremgår af monitor)

 

Dagkirurgiske operationsstuer

 • • Informer personalet på stuen

 • • Start basal genoplivning

 • • Aktiver hjertestopknap plan 1

 • • Kald vagthavende anæstesiolog 42325

 • • Kald 42327 (anæstesisygeplejerske)

 • • Noter tidspunkt (fremgår af monitor)

 

Ved hjertestop under transport til OM2/OPV

 • • Portøren starter hjertemassage

 • • Noter tidspunkt

 • • Kald vagthavende anæstesiolog 42325

 • • Ring 42326 (anæstesisygeplejerske). Meld tydeligt ud at det drejer sig om hjertestop og hvor det foregår

 • • Hvis muligt: Fortsæt til opvågning eller kør tilbage til operationsstue

 • • Aktiver hjertestopknap der hvor genoplivningen foretages

 • • Fortsæt basal genoplivning til lægen ankommer

 

Ved hjertestop under transport mellem Dagkirurgisk afsnit og Dagkirurgisk operationsstue

 • • Noter tidspunkt

 • • Informer personalet omkring dig (få hjælp til at ringe)

 • • Start basal genoplivning

 • • Aktiver hjertestopknap på plan 1

 • • Kald vagthavende anæstesiolog 42325

 • • Kald 42327 (anæstesisygeplejerske)

 • • Fortsæt basal genoplivning til lægen ankommer

 

Ved hjertestop i OM2:

Se bilag ”Alarmering af Hjertestop for RHN Frederikshavn” i instruksen Hjertestopbehandling – Regionshospital Nordjylland: https://pri.rn.dk/Sider/14778.aspx

 

Referencer

Dansk råd for genoplivning: Avanceret genoplivning – ERC guidelines for resuscitation

Fælles regional hjertestopbehandlingsinstruks i PRI (Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland): https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx