Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Allergi og intolerans

 

Problemstilling

Allergi er betegnelsen for reaktioner, som skyldes en aktivering af kroppens immunforsvar mod stoffer, som ikke i sig selv er skadelige. Allergi giver anledning til reaktioner, der strækker sig fra lettere gener til alvorlige og livstruende reaktioner.

Betegnelsen allergi er i de senere år anvendt over for en lang række symptomer og tilstande i hud og slimhinder, som ikke skyldes en immunreaktion. Hertil hører en række reaktioner overfor fødevarer og tilsætningsstoffer, lægemiddelbivirkninger, duft- og kemikalieoverfølsomhed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at mange af disse såkaldte tilstande ikke har noget med allergi og overfølsomhed at gøre. Gener af en sådan karakter, at patienten ønsker at undgå disse, skal journalføres som intolerans.

 

For at sikre dokumentation af patientens reaktion ved en konstatering af allergi og for at sikre opdatering af ændringer i patientens allergidokumentation, skal det fremgå af patientjournalen, hvilken allergi en patient lider af, således at patienten ikke påføres yderligere gener.

 

Målgruppe

Alle patienter, der indlægges på Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital.

 

Definition af begreber

Allergi: Helbredsforstyrrelse i form af immunsystemrelateret overfølsomhed over for bestemte stoffer (allergener).

Intolerans: Unormal reaktion af varierende grad og farlighed, som ikke skyldes en immunreaktion på bestemte stoffer.

 

Formål

  • • At sikre, at der i behandlingen af patienten tages højde for eventuel allergi og/eller intolerans

  • • At forebygge utilsigtede hændelser på baggrund af allergi og/eller intolerans

 

Dokumentation af allergi og/eller intolerans

Ved indlæggelsen indhenter journaloptagende læge oplysninger om allergi og/eller intolerans.

Journaloptagende læge dikterer oplysningerne i indlæggelsesjournalen og dokumenterer oplysningerne om allergi og intolerans i den elektroniske patientjournal.

Der henvises til den overordnede retningslinje for Region Nordjylland:

Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland