Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP)

Beskrivelser

Det bemærkes, at der ikke kan sendes beskrivelser internt via notatoversigten i PAS ved at trykke J og vælge sygehusafdelingskoden.

Henvisende instans får automatisk svaret via opgavelisten i Clinical Suite, mens andre skal have tilsendt et KOR-notat om, at svaret kan ses i Clinical Suite.

KOR-notater og FSP-notater

I nogle tilfælde skal Billeddiagnostisk Afdeling kommunikere med eksempelvis praktiserende læger/speciallæger eller sygehusafdelinger, uden at dette foregår i en beskrivelse fra RIS. I disse tilfælde skal der sendes et KOR-notat (=korrespondancenotat) fra PAS.

Det kan også være nødvendigt at dokumentere, at der er sendt noget til Styrelsen for Patientklager, Ankenævnet for Patienterstatningen, forsikringsselskaber, advokater eller kommuner, udleveret DVD’er eller foretaget billedoverførsler, fremsendelse af billeder og beskrivelser på sikker mail og lignende. I de tilfælde skal der laves et FSP-notat (=forespørgselsnotat) i PAS. FSP-notater kan ikke sendes, men er kun til internt brug og er Billeddiagnostisk Afdelings dokumentation for handlingen.

Oprettelse af notat

Gå i PAS.

Skriv AM,NOT + Enter.

Tast CPR-nummer + F10.

Der vises notater fra tidligere kontakter eller ”ingen notater fundet”.

Der tastes F5, og nedenstående pop-up billede fremkommer. Udfyld Type, Obs.dato, klk og Afd. + tryk Enter.
Type: KOR eller FSP.

Obs.dato: d.d.

Klk: Klokkeslæt for oprettelse af notatet.

Afd: 047

Billede 2

Herefter fremkommer det almindelige skrivebillede. Skriv notatet. Skal der bruges en frase, trykkes F6, og på linjen skrives nummeret på frasen + Enter.

Husk at trykke Enter, så der kommer til at stå:

Billede 1

Det er vigtigt, at der ved FSP-notater som minimum anføres, hvilken undersøgelsestype, undersøgelsesdato og hvem, billeder eller beskrivelser, er fremsendt/overført til, da det er vores dokumentation.

Gå tilbage til notatoversigten med F1.

For at få det oprettede notat frem, kan RT i Type slettes + tryk F10. RT kan også overskrives med KOR eller FSP + tryk F10.

Billede 3

Afsendelse af KOR-notat til egen læge/speciallæge

Hvis svaret skal sendes til egen læge eller speciallæge, skrives L i notatoversigten + Enter.

Er det patientens egen læge, der skal have svaret, udfyldes J + ? + Enter.

Vær opmærksom på, at prioriteten automatisk er N = normal, men den kan ændres til H = høj.

Billede 9

Sæt X i “Lægekorrespondance” + Enter.

Billede 10

Svaret er nu sendt til egen læge.

Er det en anden praktiserende læge eller speciallæge udfyldes feltet Yder med pågældendes ydernummer.

Billede 11

 

Afsendelse af KOR-notat til sygehusafdeling

Hvis svaret skal sendes til en sygehusafdeling, så udfyld sygehusafdelingsnummeret + J + Enter.

Billede 7

Når der trykkes Enter, vil der komme til at stå:

Billede 6

og i notatoversigten kan man se, at der til højre står:

Billede 8