Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transrectal ultralydsscanning (TRUS) med prostatabiopsi

Formål

At beskrive og kvalitetssikre arbejdsgangen i at udtage brugbare biopsier til diagnosticering af en evt. Cancer prostata.

At proceduren udføres med færrest mulige gener for patienten

Definition af begreber

Transrectal ultralydsscanning (TRUS) er en undersøgelse, hvor lægen med en probe, som indføres i rectum, er i stand til at foretage en måling af prostata og få et billede af prostatas strukturer. Proben er tilknyttet et ultralydsapparat

Prostatabiopsi er små vævsprøver udtaget fra prostatas venstre og højre del, basalt, medialt og apex.

Beskrivelse

Forberedelser

 • • Opdækning af rekvisitter på bord: Prostatabiopsinål, styr til proben, 6 stk. milliporepapir, holder med 6 præparatglas mærket med biopsisteder og stregkode, pincet, 2 Tbl Ciproxen a 500 mg, engangskrus, 20 ml Nacl, ble, underlag og afdækningsstykke (lyserød optrækningskanyle, 10 mg/ml, Lidokain 10 ml, prostatanål).

 • • Ultralydsapparat klargøres (Patientens cpr og navn indtastes), kondom med ultralydsgel samt styr påmonteres proben.

 • • Præparatglas påsættes patientlabel med dato og klokkeslæt. Data tjekkes med patienten.

Fremgangsmåde

 • • Patienten spørges om overfølsomhed for antibiotika, hvis ingen allergi gives 2 stk. tbl. Ciproxen a 500 mg.

 • • Patienten lejres i venstre sideleje med bøjede ben, efter at han har afklædt sig på underkroppen.

 • • Sygeplejersken tager nitrilhandsker på.

 • • Der tages 12 biopsier fra prostata. Der lægges 2 biopsier fra hvert biopsisted på milliporepapir, kvaliteten vurderes og biopsierne kommes i de respektive præparatglas efter afstemning af biopsistedet med lægen. Biopsierne fugtes straks med Nacl. Efter endt biopsitagning fyldes præparatglassene med formalin fra beholder med formalin i lukket system.(se metode for påfyldning på beholderen.)

 • • Patienten rejser sig og iklæder sig sit tøj, tilbydes ble og informeres om evt. blod i afføring, urin og sæd. Ved tp-stigning indenfor de næste 2 døgn og alment utilpas skal vagtlæge kontaktes.

 • • Patienten informeres om nyt besøg på UK5 om ca. 14 dage til svar på biopsierne. Der tilrådes at tage ledsager med.

 • • Der medgives kontaktkort med læge og sygeplejerskes navn.

Efter undersøgelsen på stuen

 • • Styr afmonteres proben, og kasseres i almindeligt affald. Kondom smides ud, proben aftørres for restgel og placeres i spand med vand tilsat ultrasan i mindst 5 minutter, hvorefter den aftørres med sæbe og sprit.

Referencer

Infektionshygiejniske retningslinier for Region Nordjylland nr. 5.5 og 2.1

Manual for ultralydsscanner