Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna cervicalis fra praksis og OKA - patienter under 35 år

 

Forberedelse

Columna cervicalis obs. fraktur - se følgende link

Cervicalis fraktur obs

Kontrol af columna cervicalis fraktur:

Hvis patienten har halskrave på, skal denne forblive på til kontrolscanningen – også selv om patienten hjemme indimellem tager halskraven af. I specielle tilfælde kan henvisende læge kontaktes mht. at tage halskraven af.

 

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

Lat

PA

AP dens

 

OBS: Hvis leddet mellem C1 og C2 kan ses på PA-billedet, skal der ikke suppleres med densbillede.

OBS artritis/subluksation: Der skal altid tages dens-billede.

 

Positionering

 

 

Lat: Patienten står med venstre side mod detektorpladen. Skulderen skal røre detektorpladen, så patienten står stille. Armene skal hænge tungt ned langs siden. Hagen løftes, og hovedet holdes lige.

 

PA: Patienten står med lige meget vægt på begge ben og med front mod detektorpladen, hagen løftes så meget som muligt.

 

AP dens: Patienten står med ryggen mod detektorpladen. Overmundens tandrække og basis cranii skal ligge på en vandret linje. Patienten skal åbne munden, uden at nakken bøjes bagover. Hvis patienten har protese, kan man bede patienten om at tage protesen ud.

 

Centrering

Lat: centrer ca. midt på halsen og ud for struben.

 

PA: Midt på halsen og ca. på struben

 

AP dens: Midt i den åbne mund. Røret kan evt. kippes 5-10 grader caudo-cranielt. Blænd ind til et lille felt kun omkring dens.

 

Billedkriterier

Lat: Fra basis cranii til og med C7. Der må ikke blændes så meget ind at, bløddelene foran columna cervicalis ikke er med. Kæben skal være fri af cervicalis.

Bagkanten af hvirvelcorpora skal være projiceret over hinanden. Det kan være nødvendigt at tage et supplerende billede af C7 med højere KV for at gennemeksponere C7.

 

PA: Alle cervikalhvirvler skal være fremstillede. Kæben skal i størst mulig omfang være fri af cervicalis.

 

AP dens: Leddet mellem C1 og C2 skal friprojiceres, toppen af dens behøver ikke være med.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

 

Lat

PA

Billede 1

Billede 2

 

Ap dens

 

Billede 5

Picture 26