Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aftaler vedrørende pakkeforløb mellem Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Formål

At sikre logistikken vedrørende udførelsen og beskrivelsen af resultater af undersøgelser, således at patienten oplever et veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid.

Vedrørende rekvirering af undersøgelser

For de fleste patienter der henvises til Urologisk afdeling med obs cancer i urinveje, vil første fremmøde i udredningen være CT-urografi. Urologisk visitationssekretær kontakter radiologisk sekretær (tlf. 41262632) og får her mundtligt CT-tid til patienten. Urologisk sekretær sender henvisning til Radiologisk Afd., markeret som kræftpakkeforløb og påført den scanningstid, der er blevet oplyst pr telefon. Urologisk sekretær bestiller bl.pr. mhp. kreatinin forud for CT. Når henvisningen modtages i Radiologisk Afd., booker radiologisk sekretær patienten i Bookplan og afsender indkaldelsesbrev med div bilag.

Det er muligt at få en kombinationstid (kombi-tid) til knoglescintigrafi og CT-TAB til prostatacancer-ptt, således at disse to undersøgelser kan blive udført samme dag.

Ofte vil patienten være i Urologisk Afdeling, når CT-TAB/CT Thorax og Abdomen, MR eller kombineret tid til knoglesc+CT-TAB (kombi-tid) ordineres.

Undersøgelsesdatoer for CT-urografi, CT-TAB/CT Thorax og Abdomen, 4-faset CT, MR prostate og kombi-tid kan fås på ordinationstidspunktet:

Radiologisk Afd. kontaktes på telefon: 41262632 i tidsrummet 8:00-15:00 (fredage kl 8-14:30) for tid til CT-scanning, og på 40987989 for MR prostata og der aftales tidspunkt for undersøgelsen, som patienten oplyses om mundtligt, såfremt denne befinder sig i Urologisk Afd. Radiologisk afdeling sender indkaldelsesbrev med diverse bilag med Eboks (alternativt central quick brev). Såfremt det ikke kan forventes, at brev kan nå frem til patienten, udleveres patientinformation i Urologisk Afdeling, hvis pt befinder sig her. Såfremt patienten ikke befinder sig i Urologisk Afdeling på ordinationstidspunktet, og patienten ikke har Eboks, kontakter radiologisk sekretær patienten med henblik på forberedelser i forhold til undersøgelsen.

Efter telefontid kl. 15 (fredag 14:30), sendes blot henvisning og heri anføres, at der ikke telefonisk er aftalt tidspunkt for undersøgelsen, hvorfor Radiologisk Afdeling den næstkommende hverdag kontakter patienten angående dette. Patientens telefonnummer skal fremgå af henvisningen.

Henvisninger på MR af nyre, skal visiteres af radiolog, hvorefter Radiologisk sender undersøgelsestid til patienten.

For en kombi-tid kontaktes Nuklearmedicinsk Afdeling på telefon 65502, i tidsrummet 8.00 til 15.00, og der aftales tidspunkt for undersøgelsen, som patienten oplyses om inden Urologisk Afdeling forlades. Hvis patienten har Eboks, sender Nuklearmedicinsk afdeling indkaldelsesbrev med diverse bilag. Såfremt patienten ikke har Eboks, udleverer urologisk afdeling undersøgelsestid og undersøgelsesinformation, og relevante bilag (fx HUSK-bilag, rettighedsbilag) som udskrives fra PDF-centret. Patientinformation om undersøgelserne udskrives, fra PDF-centret af urologisk afdeling.

Såfremt patienten ikke befinder sig i urologisk afdeling på ordinationstidspunktet, aftales med sekretæren på Radiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling pr. tlf., hvorledes patienten informeres om undersøgelsestidspunkt og eventuelle forberedelser.

Der skrives elektronisk henvisning (WebPAS). På denne anføres den undersøgelsesdato og det klokkeslæt, der er givet pr. telefon, samt med tydelig angivelse af, at det er et kræftpakkeforløb. Såfremt det er en kombi-tid (CT-TAB+knoglescintigrafi) skal dette ligeledes fremgå af henvisningen, som skal sendes til både Nuklearmedicinsk Afd og Radiologisk Afd.

Såfremt det er muligt påføres henvisninger dato og klokkeslæt for, hvornår svaret ønskes klar (fx til MDT, ambulant svartid el.lign).

For kræft/obs kræft i urinveje gælder:

  • • Rekvirering af CT-urografi:

Undersøgelsen skal udføres senest 5 kalenderdage fra henvisningsdato.

 

  • • Rekvirering af CT-TAB/CT Thorax og Abdomen/4-faset CT:

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato.

 

  • • Rekvirering af MR nyre (Henvisning skal visiteres af radiolog):

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato.

 

For kræft i prostata gælder:

  • • Rekvirering af CT-TAB:

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato.

  • • Rekvirering af kombi-tid (knoglescintigrafi og CT-TAB):

Undersøgelserne skal udføres senet 6 kalenderdage fra henvisningsdato.

 

  • • Rekvirering af MR prostata:

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato.

 

For obs kræft i testis gælder:

  • • Rekvirering af UL scrotum:

Patienten vil oftest være i Urologisk Ambulatorium til første fremmøde i udredningen. Såfremt der ordineres UL scrotum, sendes “Akut” henvisning til Radiologisk Afdeling som også kontaktes pr via tlf.nr. 6-5195 og orienteres om, at der er sendt henvisning, og at patienten venter i Urologisk Ambulatorium med henblik på UL samme dag. Radiologisk Afd. kontakter koordinator i Urologisk Ambulatorium (tlf.nr. 6-3265), når patienten kan modtages til UL. Det tilstræbes, at præliminær beskrivelsen er klar max 1 time efter udførelsen.

Såfremt patienten ikke ønsker UL samme dag, som pt er i Urologisk Ambulatorium, sendes henvisningen til Radiologisk Afdeling med besked om at indkalde patienten. Undersøgelsen skal udføres indenfor 4 kalenderdage.

 

  • • Rekvirering af CT Thorax/Abdomen:

I forbindelse med, at patienten får foretaget orkiektomi og opholder sig på Urologisk Dagafsnit kontaktes Radiologisk Afd. på tlf.nr. 41 26 26 32 og der aftales tidspunkt for CT. Patienten informeres af Urologisk Afd. om tidspunkt og der udleveres informationsmateriale om undersøgelsen. Radiologisk booker tiden og sender relevant materiale via Eboks.

Urologisk operatør sender elektronisk henvisning til Radiologisk Afd., hvor det fremgår at det er kræftpakkeforløb. På henvisningen skal påføres patientens telefonnummer og at billeder og beskrivelse af undersøgelsen skal sendes både til Urologisk afd. Aalborg og til Onkologisk Afd. i Aarhus.

 

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdatoen.

 

For obs kræft i penis gælder:

  • • Rekvirering af CT-TAB:

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato.

 

Rekvirering af UL-vejledt biopsi:

Urologisk Afdeling har 4 faste tider om ugen til standardbiopsier. Der sendes henvisning, hvor det er påført, hvilken biopsidato patienten har fået udleveret. Såfremt der skal tages biopsier af mere end én lokalisation, skal biopsitiden konfereres med radiolog, hvorfor forløbskoordinator kontakter radiologisk sekretær med henblik på dette.

 

Resultat af undersøgelser:

Undersøgelsesbeskrivelser af CT-urografi, CT-TAB/Thorax og Abdomen, 4-faset CT, MR nyrer/prostata og CT-TAB udført på kombi-tid skal som hovedregel foreligge senest 2 hverdage efter, at undersøgelsen er udført.

Såfremt det ønskes, at undersøgelsesbeskrivelsen er færdig tidligere, hvis den fx skal diskuteres på MDT-konference, skal dette påføres henvisningen eller sekretær på Radiologisk afdeling skal orienteres pr telefon (tlf.nr. 6-5080).

I tilfælde af at resultatet af undersøgelser ikke kan foreligge til aftalte tidspunkt, tages der såfremt det er muligt kontakt til urologisk forløbskoordinator på tlf. nr. 97663209/97660944, således de kan kontakte patienten med henblik på ændring af ambulant svartid.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen (2016): “Pakkeforløb for kræft i prostata”

Sundhedsstyrelsen (2016): “Pakkeforløb for kræft I urinveje”

Sundhedsstyrelsen (2016): “Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer, -begreber, forløbstider og monitorering”